Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Hej Inger, vi är med dig och det är stora frågor som du vill få svar på och det ger vi gärna. Folket måste få veta vad som händer i världen eftersom allt inte visas på nyheterna. Allt får helt enkelt inte visas för kännedom eftersom det är ett avslöjande av de mörka.

Situationen i Israel är mycket spänd och det har utbrutit krig mellan fler länder än bara Israel och Palestina i detta krig. Det är ett krig som har pågått i hundratals år och orsaken är skillnaden i tro och religion, vilket även har medfört att fler länder har anslutit sig till Palestina i tron för Islam. Det är det sista kriget för Israel innan Jesus kommer tillbaka, men det kan bli långvarigt. Många människor väntar med otålighet på att Jesus kommer tillbaka till folket och det kommer endast att ske när alla är i den femte dimensionen och tillhör en annan värld. Han kommer inte att återvända i den tredje dimensionens värld.

Italiens situation avseende jordbävningar och vulkanutbrott är något som de har fått kännedom om och en av vulkanerna är mycket aktiv, men det finns även en vulkan som är underjordisk i havet strax utanför Siciliens kust och som har orsakat flera jordbävningar. Många människor kommer att evakueras för att inte dras med i den stora tsunami som kommer med ett utbrott från denna vulkan. Det är ett sätt för Jorden att rensa sådant som inte längre berikar och många människor går till andra sidan väven i detta utbrott. Det finns många vulkaner i Italien som är mer eller mindre aktiva och det kommer att bli fler utbrott från flera av dessa vulkaner, bland annat Vesuvius som begravde Pompeji för flera tusen år sedan. Be för folket i Italien eftersom det kan bli väldigt stora svårigheter de närmaste åren.

Kriget i Ukraina går mot sitt slut. Rysslands ledare har deklarerat att allt fler länder har anslutit sig till hans ståndpunkt om nazister som har haft biologiska baser i Ukraina för att eliminera Jordens befolkning. Det är något som många länder har fått information om och som resulterar i mindre bistånd till Ukraina. Ukrainas ledare blir arresterad för brott mot mänskligheten.

Det är väldigt oroligt i världen just nu och många länder vill invadera och förstöra för andra länder med krig som ett resultat, men inga kärnvapenkrig kommer att bli tillåtna eftersom det blir civilisationer i Universum som kan bli oskyldigt skadade av dessa detoneringar. Väderförhållandena i världen har varit svåra för många drabbade med översvämningar och hårda vindar, vilket har drabbat hela världens befolkning oavsett var man har bott. Detta är något som måste hända för att allt måste komma upp till ytan för allas kännedom, även de svåra väderförhållanden som inte alltid är något som naturen har orsakat, utan människorna själva. Det är även ett avslöjande om vad som kan åstadkommas med artificiell teknik från de som inte vill att mänskligheten ska få tillbaka sin planet.

Detta som händer nu i världen är ändå av gudomlig karaktär. Allt är under kontroll även om det drabbar många människors död till andra sidan väven, är det något som de människorna redan hade bestämt innan inkarneringen på Jorden. Att be för en skonsam övergång till en högre dimension för alla människor på Jorden har stor betydelse i denna tid då förlåtelsens och nådens tid är kommen. Vår Herre är väldigt mottaglig för böner som avser hela befolkningens bästa och inte enbart sin egen persons säkerhet. Allt har betydelse när böner avser en stark avsikt i kärlek för sig själv och andra människor på Jorden. Vår Herre bryr sig om sina barn och kärleken är oändligt stor för alla sina barn. Kärleken är det enda som betyder något och som är beständigt i all evighet, särskilt den villkorslösa kärleken.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *