Kategorier
Kanaliseringar

En information till mänskligheten från de Högsta Råden i Universum

Människornas ljus och styrka har ökat så markant och det har påverkat allt fler på Jorden som inser att det hänger på mänskligheten själva att försöka förändra det som har gått så långt i allt det mörka på Jorden. Inga andra kan hjälpa mänskligheten med detta och att ha fått en insikt i att en förändring i beteendet hos de flesta människor måste vändas till ett högre syfte i livet än vad som sker nu på Jorden. Detta är så viktigt i denna tid och fortfarande är det kritiskt för mänskligheten som art att bli eliminerade av de mörka om inte trenden med all förstörelse för både människor och planet får ett avslut. Det finns fortfarande hopp, men att tro att allt löser sig av sig självt bedrar man sig. Nu är det tid att vakna upp ordentligt och som ljusarbetare börja bli aktiv för mänskligheten med information om hur läget ser ut för det fortsatta varandet i Universum. Alla planeter går till uppstigning i denna galax, men den fortsatta utvecklingen beror på Jordens slutliga förmåga till uppstigning, som påverkar alla andra planeters förmåga att lyckas att gå till en högre dimension.

Ljusets krafter och med människornas ökande i kärlek och medkänsla har det kommit till en gräns där det mörka i världen går mot sitt slut. Det är så uppenbart med denna utveckling och som är så fantastisk trots all oro i världen. Människor ha förtröstan, det blir snart en förändring, särskilt för de som har tron och tilliten till Vår Herre. Många är det som tror att de kan göra som de vill eftersom de tror att de är osynliga inför Vår Herre, men det är lönlöst att försöka gömma de gärningar och tankar för Vår Herre som känner oss bättre än vad vi själva gör. Det gäller att med avsikt ha en tro på Vår Herre som kommer från hjärtat, i annat fall är den inte trovärdig. Det är en stor hjälp med att endast känna en tacksamhet i allt man har och att be om förlåtelse för de synder man kan ha begått i sitt liv som kan ha påverkat andra människor negativt. Vår Herre lyssnar på alla som ber med en stark avsikt och verkligen mena det man ber om, vilket kan förändra mycket av det mörka genom styrka och kärlek.

Det är oerhört viktigt att inte känna rädsla som är den svåraste känslan av alla i allt som sker eftersom det är något som de mörka känner som en seger för att kunna behålla Jorden för egen vinning. Det ska inte vara så lätt för de mörka som med sina otaliga och olagliga bedrägerier mot mänskligheten i sina försök att styra och kontrollera befolkningen som de vill med skrämmande metoder i sjukdomar, vaccin bland annat, ska bli de som kommer att äga Jorden. Det kommer inte att hända, men det ser inte så bra ut för mänskligheten i denna tid då striderna om människornas själar är väldigt intensiva.

Mänskligheten är dock starkare än vad många tror och de kan ta tillbaka sin planet med en stark avsikt om att det är mänskligheten som ska äga Jorden eftersom det är mänsklighetens arv. Vår Herre har allt under kontroll och kommer inte att tillåta några andra varelser äga Jorden efter alla dessa strider, men det är bra om mänskligheten börjar känna efter vad de vill ha för värld i fortsättningen och börja agera som de ljusarbetare och ljuskrigare de är. Allt har betydelse och trots allt har mänskligheten visat sig värdiga att få behålla sin planet efter all utveckling i kärlek och medkänsla för sig själva och andra människor. Kärleken är stor från Vår Herre, men även från så många andra varelser i Universum som håller på mänsklighetens stora seger för ljuset, kärleken och sanningen för hela Universum.

Med kärlek och ljus

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Ny Bok

Ny bok som är den sista i trilogin ang uppstigningen till den femte dimensionen. De föregående böckerna är ”Andligheten genom livens oändliga kretslopp” och ”Den Gryende Planeten i den Gyllene Tidsåldern”.

Utvecklingen på Jorden fortsätter som under denna tid är mörkare än någonsin. Med en stark vilja att ta tillbaka planeten Jorden från de entiteter som har invaderat den sedan en lång tid tillbaka har människorna börjat vakna upp från sin djupa sömn för att inse att om de inte gör något kan hela mänskligheten som art försvinna.

Det är en kritisk tid där mycket som händer inte är något som människorna själva har bestämt utan endast ett försök för att hindra människorna att gå framåt i sin egen utveckling med att höja sin medvetenhet och vibration. Jorden är i ett skifte till den femte dimensionen och de flesta människor har redan kommit till den fjärde dimensionen i sin medvetenhet. Med detta skifte blir det svårt för de entiteter som har invaderat Jorden att leva eftersom de endast kan leva i en väldigt låg vibration och som avser den tredje dimensionen.

Människorna har nu utvecklats så mycket i det som var avsikten på denna planet med kärlek och medkänsla för allt levande och som nu är redo att gå med i uppstigningen till den femte dimensionen. Detta är något som de mörka entiteterna vill förhindra och försöker med alla medel de kan för att hindra mänskligheten att gå framåt i utvecklingen. Människorna däremot är fast beslutna att fortsätta kämpa för sin planet för att få möjlighet till en bättre tillvaro i en ny värld och i en ny tid.

Ny bok är på gång angående insikter och värderingar i den nya verkligheten på den nya Jorden och som kommer så småningom.

Kategorier
Kanaliseringar

Ivo från Vega

Det var längesedan vi talades vid och jag ger dig gärna ett meddelande till folket om läget i världen, men även en uppmuntran till att inte ge upp även om det ser väldigt mörkt ut.

Aldrig har det varit så många ljusskepp utanför atmosfären som nu och det har tillkommit allt fler galaktiker som inte vill gå miste om denna fantastiska resa för mänskligheten. Kärleken och respekten är väldigt stor eftersom det har visat sig att människorna verkligen har en styrka utöver det vanliga och det var det ingen som hade trott. Det är en fröjd att få följa med i denna utveckling där tiden har trappats upp ytterligare för att påskynda uppstigningen för att den första vågen av befolkningen som går till uppstigning kan börja leva i den femte dimensionen.

Krigen i världen har eskalerat och det kommer inte att minska i styrka i vare sig Israel eller Ukraina även om kriget i Ukraina går mot sitt slut. En invasion i USA kommer inom kort och det bli många människor som kommer att fly till bergen för att undkomma med livet i behåll, men det blir ändå väldigt många människor som går till andra sidan väven i detta krig. Länderna som invaderar USA är Kina, Ryssland och Iran. Dessa länder vill totalförstöra landet och införa deras valuta som en världsvaluta, men det kommer inte att hända eftersom de inte är överens om vilket lands valuta som ska gälla.

Innan detta händer kommer människorna ännu en gång att bli attackerade av muterade Coronavirus och med giftiga vaccin som de ledande i alla länder vill införa som en standard för befolkningen. Många länder inför massvaccination för sin befolkning med en lagändring som tvingar befolkningen att ta dessa vaccin, i annat fall blir det bestraffning. En global nedstängning kan bli aktuellt. Att minska rädslan för eventuell smitta kan höja immunförsvaret och mildra symptomen i sjukdomen. Det har det talats mycket om i tidigare meddelanden, men det är en förutsättning för att inte bli smittad. Även klimatförändringar bidrar till en befolkningsminskning som många kommer att börja märka i sin omgivning. Även om det ser väldigt mörkt ut i världen är det en nödvändighet med dessa händelser. Allt är av gudomlig karaktär för allt levande på Jorden och det är som det ska vara. Ingenting sker av en slump som många tror, utan det är planerat och går som det var tänkt.

Mänskligheten har haft lång tid för denna utveckling som sker, men nu är det slut med förstörelse på denna fantastiska planet och Gaia gör sig av med sådant som inte längre berikar vare sig Jorden eller alla levande varelser. Detta sker för allas bästa och för att det måste ske för att Jorden ska kunna uppstiga till en högre dimension och bli det paradis den en gång har varit. Att ha en tillit till Vår Fader/Moder om att allt kommer att bli en bättre värld för alla, kan vara ett sätt att känna sig utanför allt det svåra som händer på Jorden. Kärleken omsluter hela Jorden från så många varelser i Universum och dessa energier är de ljusa och helande energier som endast förpassar de mörka energierna till ljuset i förståelse och förlåtelse.

Med mycket kärlek och ljus

Stort Tack

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Hej Inger, vi är med dig och det är stora frågor som du vill få svar på och det ger vi gärna. Folket måste få veta vad som händer i världen eftersom allt inte visas på nyheterna. Allt får helt enkelt inte visas för kännedom eftersom det är ett avslöjande av de mörka.

Situationen i Israel är mycket spänd och det har utbrutit krig mellan fler länder än bara Israel och Palestina i detta krig. Det är ett krig som har pågått i hundratals år och orsaken är skillnaden i tro och religion, vilket även har medfört att fler länder har anslutit sig till Palestina i tron för Islam. Det är det sista kriget för Israel innan Jesus kommer tillbaka, men det kan bli långvarigt. Många människor väntar med otålighet på att Jesus kommer tillbaka till folket och det kommer endast att ske när alla är i den femte dimensionen och tillhör en annan värld. Han kommer inte att återvända i den tredje dimensionens värld.

Italiens situation avseende jordbävningar och vulkanutbrott är något som de har fått kännedom om och en av vulkanerna är mycket aktiv, men det finns även en vulkan som är underjordisk i havet strax utanför Siciliens kust och som har orsakat flera jordbävningar. Många människor kommer att evakueras för att inte dras med i den stora tsunami som kommer med ett utbrott från denna vulkan. Det är ett sätt för Jorden att rensa sådant som inte längre berikar och många människor går till andra sidan väven i detta utbrott. Det finns många vulkaner i Italien som är mer eller mindre aktiva och det kommer att bli fler utbrott från flera av dessa vulkaner, bland annat Vesuvius som begravde Pompeji för flera tusen år sedan. Be för folket i Italien eftersom det kan bli väldigt stora svårigheter de närmaste åren.

Kriget i Ukraina går mot sitt slut. Rysslands ledare har deklarerat att allt fler länder har anslutit sig till hans ståndpunkt om nazister som har haft biologiska baser i Ukraina för att eliminera Jordens befolkning. Det är något som många länder har fått information om och som resulterar i mindre bistånd till Ukraina. Ukrainas ledare blir arresterad för brott mot mänskligheten.

Det är väldigt oroligt i världen just nu och många länder vill invadera och förstöra för andra länder med krig som ett resultat, men inga kärnvapenkrig kommer att bli tillåtna eftersom det blir civilisationer i Universum som kan bli oskyldigt skadade av dessa detoneringar. Väderförhållandena i världen har varit svåra för många drabbade med översvämningar och hårda vindar, vilket har drabbat hela världens befolkning oavsett var man har bott. Detta är något som måste hända för att allt måste komma upp till ytan för allas kännedom, även de svåra väderförhållanden som inte alltid är något som naturen har orsakat, utan människorna själva. Det är även ett avslöjande om vad som kan åstadkommas med artificiell teknik från de som inte vill att mänskligheten ska få tillbaka sin planet.

Detta som händer nu i världen är ändå av gudomlig karaktär. Allt är under kontroll även om det drabbar många människors död till andra sidan väven, är det något som de människorna redan hade bestämt innan inkarneringen på Jorden. Att be för en skonsam övergång till en högre dimension för alla människor på Jorden har stor betydelse i denna tid då förlåtelsens och nådens tid är kommen. Vår Herre är väldigt mottaglig för böner som avser hela befolkningens bästa och inte enbart sin egen persons säkerhet. Allt har betydelse när böner avser en stark avsikt i kärlek för sig själv och andra människor på Jorden. Vår Herre bryr sig om sina barn och kärleken är oändligt stor för alla sina barn. Kärleken är det enda som betyder något och som är beständigt i all evighet, särskilt den villkorslösa kärleken.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack