Kategorier
Kanaliseringar

Den Helige Ande

Det är en stor förändring i Universum för denna galax framför allt och med en konfiguration av den kosmiska delen som avser balansen mellan planeternas läge i förhållande till centralsolen blir det nya Universum en förhöjning av dimensioner för alla planeter. Även de som har lägre dimensioner än den femte dimensionen kommer att höjas något för att hålla den nya balansen med en starkare avsikt än vad den tidigare hade möjlighet till.

De beräkningar som krävs i denna konfiguration är något som många högt uppsatta galaktiker är utsedda till och som har denna kunskap. Även vissa ljusarbetare som har denna kunskap och som redan lever i den femte dimensionen hjälper till i denna stora och omfattande balansering av detta Universum. Balanseringen består i en kvot som omfattar beräkningar för en omkrets av ett Universum som är fullständigt förstört av många onda varelsers agenda för planeterna i detta Universum. Denna kvot är något som de onda inte ska få någon kännedom om eftersom de kan utnyttja den för egen vinning och det fördröjer det arbete som är så viktigt för hela denna galax för en uppstigning till högre dimensioner.

Beräkningarna för denna kvot är än så länge för komplicerad för mänskligheten att förstå och det är meningen, även om många forskare som har kommit långt i sitt arbete om hur Universum fungerar är det för riskabelt att någon på Jorden har den kunskapen fysiskt. Den kunskapen kommer så småningom och förståelsen blir komplett om hur vi alla är en del av detta stora Universum i alla avseenden.

Balansen är viktig med tanke på hur så många planeter har ockuperats av de onda varelser som har sett detta Universum som deras eget och det är hög tid att detta får ett slut för allas varande. Balansen är en del av den kvot som avser att höja alla planeter i vibration för att det inte ska bli en snedvriden och ohållbar situation. Det har ändå tagit alldeles för lång tid till detta skeende, men med många starka själar med mycket kunskap och visdom kommer denna balans ske under de närmaste åren.

Det är mycket som mänskligheten måste få kunskap om och det sker successivt för att inte förvirra och skrämma de människor som ändå är väldigt rädda för vad som händer på Jorden i denna balansering och konfiguration. Detta är något som måste hända för att allt går framåt och utvecklingen måste få ett utrymme med förståelse från mänskligheten för att alla ska kunna leva vidare på denna planet. Det kommer att kännas när Jorden byter plats i sin bana i förhållande till solen, men det är något som blir övergående när den femte dimensionen är satt för de som ska följa med i uppstigningen och de människor som inte följer med förflyttas till andra planeter för fortsatt utveckling i kärlek och medkänsla. Allt fungerar som det ska och den Gudomliga Planen går som det var tänkt med de beräkningar som har framtagits av ljusarbetare som har fått detta uppdrag tillsammans med galaktiker för Vår Herre. Kärleken, ljuset och sanningen som de förmedlar är välsignade.

Den Helige Ande

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *