Kategorier
Kanaliseringar

Den Helige Ande

Det är en stor förändring i Universum för denna galax framför allt och med en konfiguration av den kosmiska delen som avser balansen mellan planeternas läge i förhållande till centralsolen blir det nya Universum en förhöjning av dimensioner för alla planeter. Även de som har lägre dimensioner än den femte dimensionen kommer att höjas något för att hålla den nya balansen med en starkare avsikt än vad den tidigare hade möjlighet till.

De beräkningar som krävs i denna konfiguration är något som många högt uppsatta galaktiker är utsedda till och som har denna kunskap. Även vissa ljusarbetare som har denna kunskap och som redan lever i den femte dimensionen hjälper till i denna stora och omfattande balansering av detta Universum. Balanseringen består i en kvot som omfattar beräkningar för en omkrets av ett Universum som är fullständigt förstört av många onda varelsers agenda för planeterna i detta Universum. Denna kvot är något som de onda inte ska få någon kännedom om eftersom de kan utnyttja den för egen vinning och det fördröjer det arbete som är så viktigt för hela denna galax för en uppstigning till högre dimensioner.

Beräkningarna för denna kvot är än så länge för komplicerad för mänskligheten att förstå och det är meningen, även om många forskare som har kommit långt i sitt arbete om hur Universum fungerar är det för riskabelt att någon på Jorden har den kunskapen fysiskt. Den kunskapen kommer så småningom och förståelsen blir komplett om hur vi alla är en del av detta stora Universum i alla avseenden.

Balansen är viktig med tanke på hur så många planeter har ockuperats av de onda varelser som har sett detta Universum som deras eget och det är hög tid att detta får ett slut för allas varande. Balansen är en del av den kvot som avser att höja alla planeter i vibration för att det inte ska bli en snedvriden och ohållbar situation. Det har ändå tagit alldeles för lång tid till detta skeende, men med många starka själar med mycket kunskap och visdom kommer denna balans ske under de närmaste åren.

Det är mycket som mänskligheten måste få kunskap om och det sker successivt för att inte förvirra och skrämma de människor som ändå är väldigt rädda för vad som händer på Jorden i denna balansering och konfiguration. Detta är något som måste hända för att allt går framåt och utvecklingen måste få ett utrymme med förståelse från mänskligheten för att alla ska kunna leva vidare på denna planet. Det kommer att kännas när Jorden byter plats i sin bana i förhållande till solen, men det är något som blir övergående när den femte dimensionen är satt för de som ska följa med i uppstigningen och de människor som inte följer med förflyttas till andra planeter för fortsatt utveckling i kärlek och medkänsla. Allt fungerar som det ska och den Gudomliga Planen går som det var tänkt med de beräkningar som har framtagits av ljusarbetare som har fått detta uppdrag tillsammans med galaktiker för Vår Herre. Kärleken, ljuset och sanningen som de förmedlar är välsignade.

Den Helige Ande

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med detta meddelande vill vi informera mänskligheten om att det är väldigt nära med manifestationen angående betydelsen av inkarnationen på Jorden i denna tid. Många har väntat på denna information och avslöjande, vilket är en stor och viktig vetskap för alla i befolkningen.

Energierna från den stora Central Solen har kommit allt närmare och som avser att ge just den information som förändrar väldigt mycket för var och en. Även om inte alla kommer att känna av denna information på grund av deras val för sin fortsatta resa i livet är det ändå en fantastisk information för de som blir berörda. Väldigt många har kommit i mänsklig skepnad vilket visar att de är av en annan art än människorna och har ett annat DNA som skiljer sig från mänskligheten som har en essens av Vår Herre.

Det kan bli väldigt förvirrande för många människor och ljusarbetarna har en stor uppgift att ge dessa människor stöd och vägledning om att Jorden är i ett skifte till en högre dimension. Det är inte alla som kan leva i högre dimensioner än den tredje dimensionen och dessa människor eller varelser kommer att gå till andra sidan väven eller till sin hemplanet för att överleva. Däremot kommer ingen att lämnas ensam och alla kommer att tas omhand vilket kan vara en lättnad att veta om det avser ett avslut i livet på Jorden. Det börjar bli mer och mer bråttom med denna manifestation eftersom oroligheterna bara ökar på Jorden och det är även en barmhärtig handling för de människor som måste lämna Jorden, oavsett om det avser de onda eller goda.

När dessa människor har lämnat Jorden kommer det att märkas att befolkningen har minskat i antal och det kommer det att fortsätta med de närmaste åren på grund av många dödsfall i svåra sjukdomar och vaccin. Även nya konflikter mellan länder blir något som kommer att fortsätta och kan bli krig i värsta fall, även inbördeskrig kan bli aktuellt om inte mänskligheten börjar förstå att med våld löser man inga problem. Det är en farlig och svår tid om man ger sig in i dessa konflikter som vissa människor ser som en möjlighet att få utlopp för i sin frustration mot samhället och de förändrade villkoren i många länder. Det kan bli ett starkt uppvaknande för många och på ett svårt och förödande sätt.

Många människor har ändå förstått att det är en nödvändighet med svåra händelser i världen för att få allt fler människor att vakna och det har visat sig ha en effekt med jordbävningar och bränder på många håll som även kommer att öka i antal allt eftersom. Detta är ett sätt för Jorden att rensa sådant som inte längre berikar vare sig människorna eller planeten själv. Allt är inte ett resultat av naturförändringar som människorna har åstadkommit, utan mycket är helt enkelt iscensatt för att börja med en uppbyggnad för en ny era som det har talats så mycket om. Jorden måste bli sanerad och förändrad för sin nya bana i Universum i förhållande till Solen och polerna byter plats med varandra som leder till temperaturförändringar i det norra och södra halvklotet. Där det tidigare var öknar blir växtligheten en fantastisk oas för de människor som bor i de områdena och i de nordiska länderna där vintrarna kan bli hårda blir klimatet behagligt som under sommarmånaderna. Alla på Jorden kommer att bli berörda på något sätt och att be för en skonsam fortsättning i livet av Vår Herre kan ge en något lugnare tillvaro. Kärleken är stor från Vår Herre och han bryr sig om sina barn.

I ljus och mycket kärlek

Galaktiska Ljusfederationen

Stort Tack

Kategorier
Kanaliseringar

Kryon

Tiden går allt fortare och även uppstigningen till en högre dimension har kommit till en nivå som närmar sig mer än någonsin tidigare. Det är kritiskt och väldigt bråttom att få så många människor som möjligt att vakna och bli mer medvetna om att det är en ny tid med helt andra möjligheter. Många har vaknat, men det behövs fler för att få så många människor som möjligt med på tåget mot den femte dimensionen.

De 144.000 särskilt utvalda människorna är de som avser det judiska folket framför allt och det är dessa som kommer att börja befolka den nya jorden med sina stora kunskaper, däremot har det inte sagts att inte andra kan få följa med i uppstigningen. I annat fall blir de väldigt ensamma på Jorden och får en svår uppgift att försöka starta ett samhälle från början. Det judiska folket har varit utvalda sedan tidernas begynnelse, men även andra människor har varit utvalda till stora uppgifter som kommer att behövas på Jorden och som har stora kunskaper för speciella uppgifter. Ljusarbetarna är bland de som kommer att vara med i denna uttagning och det är människor som finns i alla folkslag, inklusive det judiska folket.

Det som händer på Jorden nu är som vanligt kaotiskt i vissa länder där naturkatastrofer har skadat och dödat människor och detta kommer att fortsätta eftersom det är ett speciellt sätt att få människor att vakna upp för att börja ifrågasätta varför allt detta händer just nu. Det är gudomligt arrangerat för att Jorden måste bli av med sådant som inte längre berikar och smärtorna i Jorden har nu eskalerat för att ge vika i sin desperation om att det inte går längre med förstörelse och skador. Jorden är en levande planet som har sina begränsningar och många människor förstår även att det är en nödvändighet att förändra med stora åthävor för att få människorna att förstå hur allvarligt läget är för hela mänskligheten. Det har gått för långt och nu väntar man bakom kulisserna med att genomföra en manifestation där många människor kommer att uppleva det som ett mirakel eftersom det går mot slutet av den gamla eran.

De återstående månaderna kommer att bli turbulenta på olika sätt i världen och svårare i vissa länder, men det är meningen för att få en balans på Jorden så småningom. Det är många människor som har önskat denna balans för alla på Jorden och för att minska orättvisorna bland befolkningen och det arbetas mycket bakom kulisserna vad gäller jämlikheten mellan länderna på Jorden. Rättvisans tid är kommen och det är bland det viktigaste just nu och som kan främja freden i världen framöver. Många är de ledare i världen som testas om deras uppgift på Jorden och många är rädda nu för att bli utbytta mot ledare som lyssnar på sin befolkning och det är nära med denna förändring. De har själva fått höra vad som pågår och de flesta är inte lämpliga som ledare för sin befolkning.

Till hösten blir det även en ny virusattack med ett kluster av virus som innehåller olika och mycket farliga virus som blir en svår tid för många med sjukdomar där antibiotika inte hjälper och många dödsfall. Då gäller det att vara stark i sin tro till Vår herre eftersom detta är något som skyddar och tanken styr väldigt mycket och tron likaså. Att vända sig till Vår Herre har så stor betydelse även om själen har bestämt att man behöver längre tid i en lägre dimension för sin utveckling. Kärleken från Vår Herre är så stor och att förlita sig på att det ändå är något som blir bra med att komma hem till sin själsfamilj igen och komma tillbaka till Jorden när man är redo för en högre dimension, och så är det.

Tack för att jag fick tala med dig Inger och fortsättning följer.

Stort tack