Kategorier
Kanaliseringar

Den Helige Ande

Det är förlåtelsens och försoningens tid som avser att allt som händer på denna Jord är något som måste få utlopp i all sin frustration. Planeten har länge velat bli av med så mycket av det mörka och som i sin tur leder till en ny Jord med hälsa och välmående.

Att förlåta och försonas med det som har varit är även något som människorna upplever i denna rensningstid och det är så viktigt att försöka släppa taget om sådant som inte längre berikar från detta liv, men även från tidigare liv. Mycket som rensas är verkligen sådant som finns kvar från tidigare upplevelser på denna planet eller någon annan planet som en helt annan art. De flesta människor har faktiskt levt flera liv på andra planeter och varit en varelse av annan art än människa och det har även utvecklat en förståelse och kunskap för andra varelsers liv med sina olika upplevelser på gott och ont.

Utvecklingen för mänskligheten har gått förvånansvärt bra med att så många människor har vaknat från sin sömn, vilket är en fantastisk utveckling med tanke på att inga hade trott att det skulle bli så många fler människor som går till uppstigning. Det är något som verkligen är glädjande och det är inte rimligt att det endast kan vara några få grupper av befolkningen över världen som har möjlighet att gå till den femte dimensionen. Jorden är alldeles för stor för några få människor och många behövs, speciellt de som är specialister i många yrken på Jorden i den tredje dimensionen. Dessa människor är redan så skickliga i sina yrkesutövanden att de mycket väl kan vara en tillgång till de människor som från början skulle äga Jorden.

Detta har förändrats drastiskt den senaste månaden och allt fler människor har tagit tag i sin uppfattning om vad de egentligen tror på. De har förstått att det har en stor betydelse om var man vill leva i fortsättningen och på vilket sätt man vill leva sitt liv. Med den nya tidens möjligheter i den nya världen är allt möjligt även om det kan vara väldigt svårt att föreställa sig en värld där allt är fullkomligt i form av fred, kärlek och medkänsla mellan människor, men att försöka är ett sätt att verkligen få det att hända. Det är förstås inte alla människor som har den möjligheten eller ens vill visualisera en annan värld än den de känner till, men för alla som verkligen har en önskan om en bättre värld och ett humanare liv är allt möjligt. Det gäller att ha sina tankar rena med positiv känsla för det som händer på grund av förståelsen och förlåtelsen för vad många ha förstört på denna fantastiska planet.

Denna förståelse och förlåtelse betyder så oerhört mycket för alla i befolkningen eftersom alla är en samlad energi som blir väldigt påverkad av vad människor känner. Framför allt när det gäller känslor för det som händer i världen och allt kan man inte känna positivt för när människor lider i olika svåra tillstånd, men det är viktigare än man tror med en positiv attityd för sig själv och mot andra människor. Allt påverkar och som faktiskt hela Universum blir betjänt av när det strålar ljus från allt positivt i tankar och handlingar mellan människor. Det är en tid med stora påfrestningar, särskilt i avseende på de olika fenomen som drabbar Jorden med störningar i väder och vind bland annat, men att inte vara rädd för det som händer runtomkring är ett sätt att klara sig från de värsta utbrotten i naturen. Att vara positiv är att hålla huvudet kallt och vara beredd på att allt kan hända och att förlita sig på Vår Herre är en stor trygghet i allt det svåra.

Människorna är så skyddade av alla ljusvarelser som nu har kommit till Jorden vilket är en orsak till att lägga rädslan bakom sig för både sjukdom och svält, exempelvis. Denna kärlek som Gud/Moder och Jesus känner för mänskligheten är bortom all förståelse för mänskligheten, men att ändå veta hur älskade ni är kan kanske bota den värsta rädslan eftersom den är en motor för de mörka att leva på. Det kommer att bli en seger för mänskligheten och fortsättningen kommer endast att bli än ljusare.

Med ljus och kärlek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *