Kategorier
Kanaliseringar

De uppstigna mästarna och änglarna

Var hälsad alla mästare på Jorden.

Med en ökning i vibrationen som har noterats på Jorden är det en omvälvande och fantastisk utveckling, speciellt i de områden som har varit de mörkaste hörnen på Jorden. Många människor har höjt sin vibration och medvetenhet i dessa områden och på det sättet fått ett ljus som överskrider mörkret, vilket är ett mirakel för hela mänskligheten. Alla höjningar i vibration som människorna skapar blir en höjning för hela planeten och uppstigningen kommer i en högre position för att ske tidigare än beräknat.

Det sker väldigt mycket bakom kulisserna som mänskligheten så småningom kommer att få se på Jorden, men än så länge är det mörkat för att det inte ska läcka ut något till de mörkas kännedom och allt ska ske vid rätt tillfälle. Det är en glädje för oss att se hur allt fler människor ber till Vår Herre om vägledning när svårigheterna är som störst i livet. Det är många människor som har börjat tala med Vår Herre och det är oerhört stort eftersom det är Vår Herres önskan att få tala med människorna så att de kan lära känna honom. Vår Herre finns i allra högsta grad, som en stor och allsmäktig ande i Universum.

Med den ökade medvetenheten har allt fler människor börjat förstå att allt har ett högre syfte och betydelse för allt liv i denna galax. Alla planeter i denna galax går till uppstigning och det är oerhört viktigt att uppstigningen fungerar som det var sagts på Jorden i första hand. Den mörka kraften som endast består av några få varelser har haft så stor framgång i denna galax med alla planeter som de vill behålla eller eliminera, vilket uppstigningen för Jorden har så stor betydelse. Om mänskligheten kan besegra de mörka i kampen om Jorden kan resten av planeterna i galaxen lyckas i sin kamp för sina planeter. Den mörka makten som har styrt Jorden framför allt har regerat i tusentals år, men den tiden är avslutad och det är något de visste skulle ske i sinom tid. Denna mörka makt har styrt fler planeter i galaxen och även detta måste få ett slut, även om Jorden har varit mest utsatt av dessa mörka entiteter som kommer från en mycket avlägsen galax i Universum. I detta Universum har de inte längre någon plats.

I första hand är det människorna som ska ta sin planet tillbaka och styrkan som mänskligheten besitter är väldigt stor, större än de kan förstå. Det skulle inte vara så svårt för människorna att verkligen ta sin planet tillbaka med att endast säga nej till de ledande i landet i deras försök till kontroll och makt över befolkningen. Styrkan att tillsammans vägra lyda dessa ledares omänskliga krav är en stor seger för mänskligheten och ljuset på Jorden. Det är även ett behov av en ny inställning till det liv man lever i denna tid, med så mycket sexuell perversion och användandet av droger som leder till svåra upplevelser för både kvinnor och barn.  Även detta är en kamp för en förändring till en mer moralisk uppfattning i fortsättningen på Jorden och speciellt för barn och ungdomar. Detta är den svåraste kampen på Jorden eftersom det är så starkt förankrat bland befolkningen och där det har blivit en norm i beteendet i vissa länder. Detta är något som inte får förekomma i den femte dimensionen.

Alla kan inte gå till uppstigning, men det innebär att det blir svåra umbäranden i den tredimensionella verkligheten för de människor som inte vill ändra sin inställning för människornas utveckling till en mer human befolkning och med en mer moralisk inställning i livet. Kärleken till sig själv och andra varelser måste vara ledorden för en fortsatt utveckling i andlighet och som måste komma från människorna själva. Det är ändå förlåtelsens och försoningens tid där alla människor skulle kunna förändra sin inställning till det som händer i världen och få ett slut på konflikter. Med kärlekens hjälp, som kan vara det starkaste vapnet som ingen kan försvara sig mot och att känna en kärlek för allt levande har så stor betydelse för allas varande i Universum.

Vi mästare och alla änglar skickar all vår kärlek till mänskligheten som är av de största varelserna i hela detta Universum, vilket visar vilken respekt och tillit vi ändå känner för mänskligheten. Med Vår Herres nåd kommer mänskligheten besegra de mörka med deras egna metoder, kärlek och ljus utan att för den skull förstöra planeten eller sig själva.

I ljus och mycket kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Den Helige Ande

Det är förlåtelsens och försoningens tid som avser att allt som händer på denna Jord är något som måste få utlopp i all sin frustration. Planeten har länge velat bli av med så mycket av det mörka och som i sin tur leder till en ny Jord med hälsa och välmående.

Att förlåta och försonas med det som har varit är även något som människorna upplever i denna rensningstid och det är så viktigt att försöka släppa taget om sådant som inte längre berikar från detta liv, men även från tidigare liv. Mycket som rensas är verkligen sådant som finns kvar från tidigare upplevelser på denna planet eller någon annan planet som en helt annan art. De flesta människor har faktiskt levt flera liv på andra planeter och varit en varelse av annan art än människa och det har även utvecklat en förståelse och kunskap för andra varelsers liv med sina olika upplevelser på gott och ont.

Utvecklingen för mänskligheten har gått förvånansvärt bra med att så många människor har vaknat från sin sömn, vilket är en fantastisk utveckling med tanke på att inga hade trott att det skulle bli så många fler människor som går till uppstigning. Det är något som verkligen är glädjande och det är inte rimligt att det endast kan vara några få grupper av befolkningen över världen som har möjlighet att gå till den femte dimensionen. Jorden är alldeles för stor för några få människor och många behövs, speciellt de som är specialister i många yrken på Jorden i den tredje dimensionen. Dessa människor är redan så skickliga i sina yrkesutövanden att de mycket väl kan vara en tillgång till de människor som från början skulle äga Jorden.

Detta har förändrats drastiskt den senaste månaden och allt fler människor har tagit tag i sin uppfattning om vad de egentligen tror på. De har förstått att det har en stor betydelse om var man vill leva i fortsättningen och på vilket sätt man vill leva sitt liv. Med den nya tidens möjligheter i den nya världen är allt möjligt även om det kan vara väldigt svårt att föreställa sig en värld där allt är fullkomligt i form av fred, kärlek och medkänsla mellan människor, men att försöka är ett sätt att verkligen få det att hända. Det är förstås inte alla människor som har den möjligheten eller ens vill visualisera en annan värld än den de känner till, men för alla som verkligen har en önskan om en bättre värld och ett humanare liv är allt möjligt. Det gäller att ha sina tankar rena med positiv känsla för det som händer på grund av förståelsen och förlåtelsen för vad många ha förstört på denna fantastiska planet.

Denna förståelse och förlåtelse betyder så oerhört mycket för alla i befolkningen eftersom alla är en samlad energi som blir väldigt påverkad av vad människor känner. Framför allt när det gäller känslor för det som händer i världen och allt kan man inte känna positivt för när människor lider i olika svåra tillstånd, men det är viktigare än man tror med en positiv attityd för sig själv och mot andra människor. Allt påverkar och som faktiskt hela Universum blir betjänt av när det strålar ljus från allt positivt i tankar och handlingar mellan människor. Det är en tid med stora påfrestningar, särskilt i avseende på de olika fenomen som drabbar Jorden med störningar i väder och vind bland annat, men att inte vara rädd för det som händer runtomkring är ett sätt att klara sig från de värsta utbrotten i naturen. Att vara positiv är att hålla huvudet kallt och vara beredd på att allt kan hända och att förlita sig på Vår Herre är en stor trygghet i allt det svåra.

Människorna är så skyddade av alla ljusvarelser som nu har kommit till Jorden vilket är en orsak till att lägga rädslan bakom sig för både sjukdom och svält, exempelvis. Denna kärlek som Gud/Moder och Jesus känner för mänskligheten är bortom all förståelse för mänskligheten, men att ändå veta hur älskade ni är kan kanske bota den värsta rädslan eftersom den är en motor för de mörka att leva på. Det kommer att bli en seger för mänskligheten och fortsättningen kommer endast att bli än ljusare.

Med ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är en ära att få vara med er idag och ge er all den kärlek och uppmuntran för uthålligheten hos var och en. Det börjar dra ihop sig mot så många öppningar och möjligheter för att få så många som möjligt att få upp ögonen på en annan tillvaro med högre perspektiv i sina liv. Det är så många som har förstått att det som händer i världen i form av klimatförändringar bland annat är skapade av de som är de mörka i världen.

Det betyder att allt fler människor förstår att ni inte är ensamma i Universum och att det är betydligt fler än vad som har kommit fram i olika avslöjanden. Mångfalden är stor av varelser i Universum och människan är en av dessa varelser. Rädslan för andra varelser har börjat ge vika, vilken är en sådan glädje för oss alla som följer mänskligheten från Universum och hoppet är att alla ska känna den kärlek som förmedlas i form av energier till befolkningen. Bland många händelser är det en mycket stor händelse som kommer att inträffa inom kort och denna händelse är ett starkt uppvaknande för väldigt många människor.

Det är dags nu att alla på Jorden får en bekräftelse på att det är en fantastisk utveckling i alltmer kunskaper som förmedlas till de som ska utveckla det tekniska inom många områden. Alla människor har fått mycket kunskaper redan och det kommer att märkas i det som blir manifesterat av det man drömmer om och som kan kännas som ett mirakel. ”Jag ser en stor dator som har en flytande skärm och som är en dator som hela tiden skiftar i olika resultat av det som människor önskar. I denna dator behövs inga program och formler, utan allt sker med en logik som överstiger den mest avancerade dator som finns nu och med en hastighet i resultat av ett ögonblick. Jag får höra att det är en kvantdator som har många funktioner och som är ett slutet system för att omöjliggöra intrång av kriminella metoder, vilket är ett säkert och skyddat system”.

Detta är en del av de nyheter som kommer människorna tillhanda och som är något som är nödvändigt att bli klart så fort som möjligt. Allt händer med en rasande fart och det kan kännas som en virvelvind går över planeten, men det är något som hör till uppstigningen. Tillsammans med så mycket som rensas från både Jorden och människorna är det inte så konstigt att det kan kännas förvirrande ibland vilket även märks i människornas beteende över världen där oroligheterna sprider sig lavinartat. Detta förekommer i alla länder och inget land kommer att vara utanför all denna utveckling som kan kännas på gott och ont. Människorna har väntat länge på att få se en positiv förändring på Jorden, men det är inte i den fysiska världen som kommer att belysa det positiva som händer. Det är inom människorna själva som den största förändringen kommer, med en känsla för att man vet vem man är och var man kommer ifrån. Denna känsla är så viktig nu när all kraft behövs för att bekämpa den ondska som finns i världen med att säga nej, nu räcker det. Det är nödvändigt att man vågar säga ifrån till omänskliga förslag som berör befolkningen på ett förödande sätt, med att samarbeta och tillsammans få en förändring till det bättre för alla.

Det är oerhört viktigt att de människor som har blivit utvalda till uppgifter på Jorden nu börjar ta kommandot och leda människorna mot en förståelse för att detta är något som måste hända för att alla ska få upp ögonen om vad som egentligen försiggår. Det har börjat med avslöjanden via media som inte är styrda av de mörka och som blir kraften med att verkligen våga ta beslut om att det inte längre går att styra och kontrollera befolkningen. Det som kommer att avslöjas blir en sådan effekt på befolkningen och det är äntligen en katalysator för starka känslor som kommer av detta, vilket lyfter hela befolkningen med det ljus som tillkommer.

Detta och mycket mer, kommer att kännas som mirakel och är i antågande av Vår Herre som genom den Gudomliga Planen håller framtiden för kärlek och medkänsla för de som har tillit till Vår Herre och sig själva.

I ljus och Kärlek

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack