Kategorier
Kanaliseringar

De stora Vita Varelsernas Råd

Vi kommer från de högre rikena i Universum och brukar inte lämna meddelanden så ofta eftersom resultaten i de beslut vi fattar i Rådet är inte till för mänskligheten även om det ofta handlar om människorna. Denna kanal som vi nu meddelar genom är en av deltagarna i vårt Råd och har ovärderlig kunskap och visdom som vi är mycket tacksamma för. Det är många ljusarbetare som arbetar med oss i de olika Råd som finns i Universum och alla har mycket stor kunskap som de förmedlar till oss gamla och som blir ett nytt perspektiv i olika händelser.

Människorna med sin fantastiska erfarenhet i så många olika områden i känslor och upplevelser är en väldigt stor tillgång till oss i Råden då det måste beslutas om viktiga åtgärder mot de som inte är så välvilligt inställda mot mänskligheten. Det avser de mörka på Jorden som fortfarande arbetar frenetiskt med att förstöra och förgöra människorna så mycket som möjligt. Ljuset vi skickar är av ett alldeles speciellt ljus och som höjer människornas medvetenhet med en förståelse för hur detta medvetande fungerar tillsammans. Alla levande varelser är sammanlänkade som en enda energi och det är något som många människor har förstått, även om det är något som är väldigt svårt med att få alla att samarbeta utan våldsinslag i samhället i sina protester.

Våldet löser ingenting. Det är den kärleksfulla handlingen som är den största kraften hos mänskligheten. Konflikter mellan människor är något som kommer att vara den farligaste katalysatorn när många människor inte längre vill leva i misär och utan möjlighet till förändring. Att försöka känna en kärlek till allt som är negativt är ett sätt att bekämpa dem som vill motarbeta en ljusare tillvaro för befolkningen. Att vägra och säga nej är ett starkt sätt att motsätta sig det som är direkt skadligt för befolkningen. Det är mot denna utveckling som vi i Råden vill få mänskligheten att förstå och ljusarbetarna gör ett fantastiskt arbete med råd som kan förenkla arbetet med att få alla i befolkningen att arbeta mer tillsammans. Ljusarbetarna känner människorna bäst och vi har fått många bra relationer tillsammans. Samarbetet mellan oss i Rådet och ljusarbetarna går allt bättre för att få en balans i det som är skevt på Jorden.

Energierna som kommer till Jorden är väldigt skiftande och de är av ljus och mörk karaktär, men de ljusa energierna breder ut sig alltmer till de mörkaste hörnen på Jorden vilket har fått en stark reaktion på de människor som lever i dessa länder. Kriminaliteten är oerhört utbredd i vissa länder och det är dessutom en svår kraft att bekämpa eftersom den har fått arbeta i fred i så lång tid. Nu däremot kommer det fler och fler naturkatastrofer i form av bränder, vulkanutbrott och sjukdomar vilket är ett sätt att bekämpa dessa mörka individers fortsatta arbete. De kommer att försvinna för gott så småningom, men innan dess vill vi poängtera vikten av att inte bli för påverkade av denna utveckling i våldsamhet eftersom det endast förstärker de mörkas kraft ytterligare. Endast kärleken kan besegra dessa mörka individers hjärtan eller att de blir förpassade från Jorden en gång för alla.

Vi tackar för denna stund och vi ber om att detta meddelande når ut till befolkningen med en hälsning om att ni är oändligt älskade och skyddade av oss alla i Universum, men vi kan inte göra ert arbete med att förstå och förlåta dessa mörka individers inverkan på Jorden. Det är människorna själva som måste samarbeta för att denna inställning för alla kan genomföras med kärlekens hjälp och det kommer att fullbordas. Ha tillit till Vår Herre och till er själva.

I ljus och kärlek

De stora Vita Varelsernas Råd

Ett svar på ”De stora Vita Varelsernas Råd”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *