Kategorier
Kanaliseringar

Drömmar och verklighet

Det är händelserna i drömmar som mycket av vår personlighet avslöjar sig. Även om det är svårt och oroligt omkring i samhället finns det alltid en positiv tanke om en bättre värld för alla. Återkommande drömmar om en ekonomisk hjälp till utsatta människor, även till människor man aldrig har träffat är det verklighet på en astral nivå och inträffar lika verkligt som man uppfattar det. I denna tid är det så viktigt att tänka positiva tankar även om det kommer upp gamla minnen om svårigheter som kan ha inträffat i tidigare liv. Allt måste bearbetas och förlåtas och skickas till ljuset för något som har inträffat i det förgångna.

Det är verkligen mycket som händer i världen nu som översvämningar i Europa och värmeböljor i USA samt många manifestationer och kravaller mot de styrande i olika länder. Snart kommer även jordbävningar inträffa då Jorden gör sig av med sådant som inte längre berikar och många människor blir drabbade av bränder i dessa händelser. Även andra länder blir drabbade av rök och aska som kommer från dessa vulkanutbrott och som skymmer solen, men det är detta vi måste förlika oss med eftersom både människor och andra levande varelser på Jorden gör sig av med sådant som inte är relevant längre och framför allt inte i den nya världen.

Med en allt stigande medvetenhet har många människor börjat hoppas på en förändring i sitt liv och med en vision om hur det livet skulle vara blir det ett mirakel när det man föreställer sig blir verklighet. Allt ni vill ha i livet kan ni faktiskt skapa och när ni förstår och uppmärksammar det som händer er personligen kommer ni att bli förvånade över hur mycket blir förverkligat i era visioner. Det kan handla om att se sitt arbete på ett annat sätt som man skulle vilja förändra eller förenkla exempelvis. Med allt högre visdom och kunskap kommer människorna att bli alltmer innovativa i sina önskemål om förändringar i det vardagliga livet och det är i det lilla som händer i livet som är det stora i förverkligande av förändringar. Att ta ett steg i taget för att förverkliga en förändring kan vara lättare när man ser förändringen omedelbart.

Detta är möjligheternas tid samtidigt som det är så svårt i allt som händer människorna i världen på olika sätt. Att våga släppa rädslan för konsekvenser i sitt försök till förändring är ett bra sätt att se hur lite det egentligen finns att vara rädd för. Allt påverkar i den rädsla många har och det kan avse arbete, familj, grannar men att med ett litet steg förändra något som man kan råda över och se vad detta innebär i konsekvenser i livet är en lärdom om hur liten betydelse denna illusion egentligen har. Det kan vara ett sätt att få en uppfattning om sitt behov av att det är något som man kan känna sig delaktig i för hela samhället, även om det räcker att bara vara med sitt ljus i världen. Att ha positiva tankar förskjuter rädslan till en mindre betydelse då det ändå inte förändrar något för den personliga utvecklingen till en högre dimension och vibration. För att behålla vibrationen är det endast positiva tankar och att älska sig själv och inte ha sådan rädsla för vad andra tycker. Alla har sin resa i livet på det sätt det passar bäst och det är något som alla ska respektera.

Att ta sina drömmar på allvar oavsett om de sker under sömnen eller i vaket tillstånd, särskilt då de är positiva och kärleksfulla mot andra människor har så stor betydelse för den fortsatta utvecklingen i andlighet och mognad. Transformationen sker mestadels på natten och även drömmar om en bättre värld för hela befolkningen är något som sker för alla varelser på Jorden i denna tid och så är det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *