Kategorier
Kanaliseringar

Helande eld för Jorden

Jag ser bränder i skogar och jag hör Vår Herre säga att detta kommer att drabba många länder i Europa. Det börjar i Ryssland och sprider sig till de skandinaviska länderna där skogen brinner över stora arealer. Många människor mister sina hem och även sina liv.

Bränderna kommer uppifrån och har med Vår Herres hjälp spridit sig med vinden till många länder i Europa där hettan blir svår under slutet av sommaren och som många människor dör av. Detta är något som måste hända för människornas uppvaknande och det är ett hårt uppvaknande som förhoppningsvis många människor svarar på. Det går inte längre att gå tillbaka till sitt tidigare liv eftersom allt har förändrats och som de flesta människor känner av vid det här laget.

De senaste händelserna i världen går inte längre att ignorera och dessa händelser är ett tecken på att stora förändringar är på väg att ta över det som en gång har varit. Det var en svår, men ändå en verklighet för många människor som följde de styrande i allt de sade.

Det är en ny tid som bildar en ny verklighet och därför måste allt gammalt tas bort från Jorden som inte längre berikar. Skogsbränderna är en del av detta och som måste ge plats för nya plantor i en ny jordmån där det till slut helas av denna eld som går djupt ned i jorden.

Allt ska förändras till en högre medvetenhet och vibration för att vara i resonans med Moder Jord i den femte dimensionen. Att börja förstå att allt som händer har ett högre syfte för planeten och även för hela Universum som förändras på samma sätt. Det är alla planeter i Universum som går igenom stora planetariska förändringar för att vara i resonans och passa in i detta nya Universum. Allt sker av en orsak och det är i den nya eran som allt ska födas till i fortsättningen.

Detta är i början av en lång tids utveckling, men Jorden står i en särskild utveckling i denna tid för att inte helt elimineras av experimentet som gick överstyr sedan lång tid tillbaka. Denna synd som förekommer i alla former på Jorden i denna tid är något som det måste bli ett slut på. Nu får det vara nog och tillbedjan till andra så kallade Gudar i form av träfigurer i olika skepnader är även det en stor synd. Det finns bara en Gud och det är Vår Fader Gud som är den allsmäktige.

Jordens utveckling är särskilt utvalt eftersom människorna är de som kommer att införa fred på Jorden och i Universum. Freden måste bli något som ska prioriteras för alla levande varelser i Universum och människorna är bland de starkaste med sina stora erfarenheter av krig sedan tusentals år tillbaka. Deras strategi blir något som alla varelser kommer att samarbeta för, vilket visar att det är dags att få ett slut på alla konflikter i världen och i Universum.

Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *