Kategorier
Kanaliseringar

De stora Vita Varelsernas Råd

Vi kommer från de högre rikena i Universum och brukar inte lämna meddelanden så ofta eftersom resultaten i de beslut vi fattar i Rådet är inte till för mänskligheten även om det ofta handlar om människorna. Denna kanal som vi nu meddelar genom är en av deltagarna i vårt Råd och har ovärderlig kunskap och visdom som vi är mycket tacksamma för. Det är många ljusarbetare som arbetar med oss i de olika Råd som finns i Universum och alla har mycket stor kunskap som de förmedlar till oss gamla och som blir ett nytt perspektiv i olika händelser.

Människorna med sin fantastiska erfarenhet i så många olika områden i känslor och upplevelser är en väldigt stor tillgång till oss i Råden då det måste beslutas om viktiga åtgärder mot de som inte är så välvilligt inställda mot mänskligheten. Det avser de mörka på Jorden som fortfarande arbetar frenetiskt med att förstöra och förgöra människorna så mycket som möjligt. Ljuset vi skickar är av ett alldeles speciellt ljus och som höjer människornas medvetenhet med en förståelse för hur detta medvetande fungerar tillsammans. Alla levande varelser är sammanlänkade som en enda energi och det är något som många människor har förstått, även om det är något som är väldigt svårt med att få alla att samarbeta utan våldsinslag i samhället i sina protester.

Våldet löser ingenting. Det är den kärleksfulla handlingen som är den största kraften hos mänskligheten. Konflikter mellan människor är något som kommer att vara den farligaste katalysatorn när många människor inte längre vill leva i misär och utan möjlighet till förändring. Att försöka känna en kärlek till allt som är negativt är ett sätt att bekämpa dem som vill motarbeta en ljusare tillvaro för befolkningen. Att vägra och säga nej är ett starkt sätt att motsätta sig det som är direkt skadligt för befolkningen. Det är mot denna utveckling som vi i Råden vill få mänskligheten att förstå och ljusarbetarna gör ett fantastiskt arbete med råd som kan förenkla arbetet med att få alla i befolkningen att arbeta mer tillsammans. Ljusarbetarna känner människorna bäst och vi har fått många bra relationer tillsammans. Samarbetet mellan oss i Rådet och ljusarbetarna går allt bättre för att få en balans i det som är skevt på Jorden.

Energierna som kommer till Jorden är väldigt skiftande och de är av ljus och mörk karaktär, men de ljusa energierna breder ut sig alltmer till de mörkaste hörnen på Jorden vilket har fått en stark reaktion på de människor som lever i dessa länder. Kriminaliteten är oerhört utbredd i vissa länder och det är dessutom en svår kraft att bekämpa eftersom den har fått arbeta i fred i så lång tid. Nu däremot kommer det fler och fler naturkatastrofer i form av bränder, vulkanutbrott och sjukdomar vilket är ett sätt att bekämpa dessa mörka individers fortsatta arbete. De kommer att försvinna för gott så småningom, men innan dess vill vi poängtera vikten av att inte bli för påverkade av denna utveckling i våldsamhet eftersom det endast förstärker de mörkas kraft ytterligare. Endast kärleken kan besegra dessa mörka individers hjärtan eller att de blir förpassade från Jorden en gång för alla.

Vi tackar för denna stund och vi ber om att detta meddelande når ut till befolkningen med en hälsning om att ni är oändligt älskade och skyddade av oss alla i Universum, men vi kan inte göra ert arbete med att förstå och förlåta dessa mörka individers inverkan på Jorden. Det är människorna själva som måste samarbeta för att denna inställning för alla kan genomföras med kärlekens hjälp och det kommer att fullbordas. Ha tillit till Vår Herre och till er själva.

I ljus och kärlek

De stora Vita Varelsernas Råd

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med anledning av händelserna på Jorden då många människor demonstrerar och protesterar mot myndigheternas agerande mot vissa grupper i befolkningen kommer det att utbryta än mer våldsamma konfrontationer.

Framför allt i Europa där det redan pågår massiva manifestationer och där allt fler människor blir frustrerade över deras styrandes agerande mot befolkningens vilja. De är folkvalda och förväntas att lyssna på sin befolkning, särskilt då det avser den del av befolkningen som tillhör andra nationaliteter och som har kommit som flyktingar. Respekten mot olika raser inom mänskligheten har minskat och det blir en svår sommar i vissa länder i Europa på grund av stora motsättningar.

Även klimatet kommer att förändras i Europa. I vissa länder stiger temperaturen farligt högt och människor dör av svår hetta. Detta har inträffat under många år, men i denna tid har temperaturen stigit till mycket höga nivåer, vilket visar att Jorden vill ha en förändring på en djup nivå. Allt som inte berikar blir uppbränt för att bereda plats för en ny och helad Jord och detta blir den varmaste sommaren sedan lång tid tillbaka.

På grund av denna varma temperatur smälter den arktiska isen alltmer och från denna is blir de bakterier och virus som har varit infrusna i tusentals år befriade och många människor blir sjuka av förorenat vatten från havet. Det kommer att bli många svåra sjukdomar som man tidigare trodde var utrotade, men som nu är tillbaka för att på nytt bli aktuella för nya giftiga vaccin. Det kommer att bli en mycket svår tid för människorna i Europa med många dödsfall av virus och bakterier från mycket svårare varianter än Covidviruset. Att försöka hålla sig hemma så mycket som möjligt för att undvika smittor som är luftburna från andra länder i världen och som sprider sig väldigt lätt via de färdmedel som finns är att föredra denna sommar framför allt.

Det ekonomiska läget i världen är i ett vakuum och att försöka rädda sina pengar är inte en investering på grund av att valutan och systemen blir helt förändrade för hela världen. Programmet för det nya ekonomiska systemet är mycket avancerat och helt omöjligt att med kriminella metoder manipulera och förstöra eftersom det är för avancerat för mänskligheten att förstå. Detta program är organiskt med en bas av kvantfysik bland annat, vilket innebär att det är ett absolut säkert system. Detta program kommer inte att finnas på Jorden inom de närmaste åren, även om det är möjligt att sätta i gång det inom en inte alltför lång tid för att människorna ska få tillbaka sina medel som de har blivit bestulna av. Det är mycket som behöver åtgärdas, inte bara för det ekonomiska läget i världen, utan även för att livet inte ska vara så svårt i det dagliga livet och som inte ligger så långt bort i tiden för en förändring.

Även media kommer att bli mer sanningsenlig i sina nyheter vilket är en positiv utveckling. De kommer att ge nyheter med mer positiv karaktär som de hittills inte har fått tillåtelse till. Att redovisa mirakel som sker i världen är ett sätt att ge människor hopp om en ljusare framtid och som betyder så mycket för fortsättningen på Jorden. Lögner avslöjas än mer och denna kontroll som de styrande har haft blir alltmer uppenbar då det blir allt fler människor som genomskådar detta spel med protester och upplopp. Den gamla programmeringen är avslutad och fungerar inte längre för de flesta människor, även om det kan uppfattas som om det är tvärt om. Ljuset blir alltmer intensivt och de människor eller varelser som inte tål ljuset flyr alltmer från Jorden, antingen till andra sidan väven eller till en annan lågvibrerande planet.

Hoppet om en ny värld för alla på Jorden kommer att bli ett sant mirakel inom en snar framtid och kärleken är stor från oss alla galaktiker och ljusvarelser från Universum som hyllar mänskligheten i deras mod och styrka.

I ljus och kärlek

Den Galaktiska ljusfederationen

Kategorier
Kanaliseringar

Drömmar och verklighet

Det är händelserna i drömmar som mycket av vår personlighet avslöjar sig. Även om det är svårt och oroligt omkring i samhället finns det alltid en positiv tanke om en bättre värld för alla. Återkommande drömmar om en ekonomisk hjälp till utsatta människor, även till människor man aldrig har träffat är det verklighet på en astral nivå och inträffar lika verkligt som man uppfattar det. I denna tid är det så viktigt att tänka positiva tankar även om det kommer upp gamla minnen om svårigheter som kan ha inträffat i tidigare liv. Allt måste bearbetas och förlåtas och skickas till ljuset för något som har inträffat i det förgångna.

Det är verkligen mycket som händer i världen nu som översvämningar i Europa och värmeböljor i USA samt många manifestationer och kravaller mot de styrande i olika länder. Snart kommer även jordbävningar inträffa då Jorden gör sig av med sådant som inte längre berikar och många människor blir drabbade av bränder i dessa händelser. Även andra länder blir drabbade av rök och aska som kommer från dessa vulkanutbrott och som skymmer solen, men det är detta vi måste förlika oss med eftersom både människor och andra levande varelser på Jorden gör sig av med sådant som inte är relevant längre och framför allt inte i den nya världen.

Med en allt stigande medvetenhet har många människor börjat hoppas på en förändring i sitt liv och med en vision om hur det livet skulle vara blir det ett mirakel när det man föreställer sig blir verklighet. Allt ni vill ha i livet kan ni faktiskt skapa och när ni förstår och uppmärksammar det som händer er personligen kommer ni att bli förvånade över hur mycket blir förverkligat i era visioner. Det kan handla om att se sitt arbete på ett annat sätt som man skulle vilja förändra eller förenkla exempelvis. Med allt högre visdom och kunskap kommer människorna att bli alltmer innovativa i sina önskemål om förändringar i det vardagliga livet och det är i det lilla som händer i livet som är det stora i förverkligande av förändringar. Att ta ett steg i taget för att förverkliga en förändring kan vara lättare när man ser förändringen omedelbart.

Detta är möjligheternas tid samtidigt som det är så svårt i allt som händer människorna i världen på olika sätt. Att våga släppa rädslan för konsekvenser i sitt försök till förändring är ett bra sätt att se hur lite det egentligen finns att vara rädd för. Allt påverkar i den rädsla många har och det kan avse arbete, familj, grannar men att med ett litet steg förändra något som man kan råda över och se vad detta innebär i konsekvenser i livet är en lärdom om hur liten betydelse denna illusion egentligen har. Det kan vara ett sätt att få en uppfattning om sitt behov av att det är något som man kan känna sig delaktig i för hela samhället, även om det räcker att bara vara med sitt ljus i världen. Att ha positiva tankar förskjuter rädslan till en mindre betydelse då det ändå inte förändrar något för den personliga utvecklingen till en högre dimension och vibration. För att behålla vibrationen är det endast positiva tankar och att älska sig själv och inte ha sådan rädsla för vad andra tycker. Alla har sin resa i livet på det sätt det passar bäst och det är något som alla ska respektera.

Att ta sina drömmar på allvar oavsett om de sker under sömnen eller i vaket tillstånd, särskilt då de är positiva och kärleksfulla mot andra människor har så stor betydelse för den fortsatta utvecklingen i andlighet och mognad. Transformationen sker mestadels på natten och även drömmar om en bättre värld för hela befolkningen är något som sker för alla varelser på Jorden i denna tid och så är det.

Kategorier
Kanaliseringar

Helande eld för Jorden

Jag ser bränder i skogar och jag hör Vår Herre säga att detta kommer att drabba många länder i Europa. Det börjar i Ryssland och sprider sig till de skandinaviska länderna där skogen brinner över stora arealer. Många människor mister sina hem och även sina liv.

Bränderna kommer uppifrån och har med Vår Herres hjälp spridit sig med vinden till många länder i Europa där hettan blir svår under slutet av sommaren och som många människor dör av. Detta är något som måste hända för människornas uppvaknande och det är ett hårt uppvaknande som förhoppningsvis många människor svarar på. Det går inte längre att gå tillbaka till sitt tidigare liv eftersom allt har förändrats och som de flesta människor känner av vid det här laget.

De senaste händelserna i världen går inte längre att ignorera och dessa händelser är ett tecken på att stora förändringar är på väg att ta över det som en gång har varit. Det var en svår, men ändå en verklighet för många människor som följde de styrande i allt de sade.

Det är en ny tid som bildar en ny verklighet och därför måste allt gammalt tas bort från Jorden som inte längre berikar. Skogsbränderna är en del av detta och som måste ge plats för nya plantor i en ny jordmån där det till slut helas av denna eld som går djupt ned i jorden.

Allt ska förändras till en högre medvetenhet och vibration för att vara i resonans med Moder Jord i den femte dimensionen. Att börja förstå att allt som händer har ett högre syfte för planeten och även för hela Universum som förändras på samma sätt. Det är alla planeter i Universum som går igenom stora planetariska förändringar för att vara i resonans och passa in i detta nya Universum. Allt sker av en orsak och det är i den nya eran som allt ska födas till i fortsättningen.

Detta är i början av en lång tids utveckling, men Jorden står i en särskild utveckling i denna tid för att inte helt elimineras av experimentet som gick överstyr sedan lång tid tillbaka. Denna synd som förekommer i alla former på Jorden i denna tid är något som det måste bli ett slut på. Nu får det vara nog och tillbedjan till andra så kallade Gudar i form av träfigurer i olika skepnader är även det en stor synd. Det finns bara en Gud och det är Vår Fader Gud som är den allsmäktige.

Jordens utveckling är särskilt utvalt eftersom människorna är de som kommer att införa fred på Jorden och i Universum. Freden måste bli något som ska prioriteras för alla levande varelser i Universum och människorna är bland de starkaste med sina stora erfarenheter av krig sedan tusentals år tillbaka. Deras strategi blir något som alla varelser kommer att samarbeta för, vilket visar att det är dags att få ett slut på alla konflikter i världen och i Universum.

Amen

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Be för människornas varande i Syd- och Mellanamerika eftersom deras länder kommer att skakas av jordbävningar, vilket kommer att drabba befolkningen väldigt hårt. Be för befolkningen i Frankrike som blir drabbade av stora manifestationer och inbördeskrig på grund av hur deras regering tar beslut för befolkningen med stora svårigheter som följd. Även andra länder i Europa blir drabbade av stora upplopp från befolkningen då nya restriktioner kommer från rädda ledare på grund av nya virusangrepp. Många människor kommer att lämna Jorden till andra sidan väven av dessa utbrott från naturen, men även i sjukdomar och svält.

Den stora skördetiden har börjat av de frön som våra släktingar en gång sådde och som de aldrig fick se effekten av, men som nu i denna tid har börjat och skörden kommer att visa vilka som kommer att följa med till den femte dimensionen. Det är en stor skörd och de som är utvalda att leva på Jorden är inte så många, utan de flesta människor och varelser kommer att gå till andra sidan väven och återkomma när de är redo. Det är i tideräkningens tid och många är de som inte kommer att fortsätta att leva på Jorden, utan går vidare till andra sidan väven eller till andra planeter för fortsatt utveckling.

Detta betyder att i den sista tiden innan Jorden går upp till den femte dimensionen är skördetiden den största som någonsin har påträffats på Jorden. I denna skördetid avser det många miljoner människor som lämnar Jorden och de som är kvar avser dem som kommer att befolka Jorden i en högre andlighet. Redan nu är dessa människor sammankopplade med likasinnade människor som kommer att samarbeta för en frisk och fridfull Jord, utan krig och umbäranden mer för befolkningen. Det är en mycket svår tid för många människor, men även mirakel har inträffat för många och det kommer att bli allt fler mirakel i världen då allt fler människor vaknar till vad som är viktigt i livet och inte det som har varit. Ingenting kan längre blir som det var i den tredje dimensionen. Allt måste gå vidare till högre medvetenhet och vibration på Jorden eftersom det endast kommer att vara den femte dimensionen eller högre dimensioner på denna planet i fortsättningen.

De människor som behöver fortsätta i lägre dimensioner kommer att fortsätta på planeter som har den tredje dimensionen för sin fortsatta utveckling och kommer att komma tillbaka till Jorden när de har uppnått högre medvetenhet och vibration. Livet på Jorden kommer då att vara väldigt annorlunda i jämfört med vad de har gått igenom i den lägre dimensionen. Alla kommer när de är redo och Jorden är då det paradis den en gång var.

Alla kommer att tas omhand, ingen lämnas utanför eller ensam och den kärlek som kommer från Himlens kompani och som följer människornas kamp för sin planet är över all beskrivning. Människorna är bland de största och starkaste varelserna i hela Universum. Detta är ett stort och viktigt meddelande till folket. Det kan röra upp många känslor, men det är nödvändigt att vara förberedd på att allt kan hända i denna tid.

Galaktiska Ljusfederationen