Kategorier
Kanaliseringar

Nya kunskaper för alla människor på Jorden

Det är nu det börjar med en planet som är placerad i sin rätta position i Universum i förhållande till solen och med en lyckad dumpning av den tredje dimensionen i form av den gamla planeten. Väven mellan de olika dimensionerna på Jorden är borta, även om vi inte kan se de som befinner sig där men som bekant består Jorden av många dimensioner på många olika nivåer och där många befinner sig inom Jorden och inte på ytan.

Det betyder att allt fler människor kommer att kunna se och känna förändringarna som kommer i form av kunskaper som har varit gömda för mänskligheten, men som nu kommer att bli funna med innovativa och stora kunskaper i så mycket som avser de viktigaste funktionerna i samhället. Framför allt avseende kunskaper i olika tekniska områden, biologiska utvecklingar och samhällsstrukturerna i världen. På grund av så många starka energier som har kommit till Jorden de senaste månaderna har människornas DNA utvecklats så mycket att de kan känna förändringarna i förmågan att genomskåda och en högre kunskap i allt som tidigare var en omöjlighet att lösa. Detta högre medvetande är ett resultat av alla dessa starka energier som även höjer den andliga resan i detta liv.

Under de närmaste månaderna bli allt fler människor berörda av det som kommer från påståenden om sådant som tidigare inte var osannolikt. Nu däremot med större kunskaper och högre medvetenhet blir dessa påstående från ledarna i världen ett skådespel som endast gäller för dem själva, vilket visar vilken rädsla och desperation som ligger i dessa beteenden mot befolkningen. Att börja ifrågasätta vissa ageranden som är lagligt i form av hets mot folkgrupp exempelvis och som chockar hela världen i bränning av heliga skrifter på grund av yttrandefriheten, är något som borde beröra alla i befolkningen. Denna lag borde bli analyserad för allas bästa och att bränna heliga skrifter är något som inga andra länder i Europa utför.

Det är ändå så mycket som kommer fram i form av avslöjanden och information i meddelanden från Universum och från olika media avseende religionen exempelvis. Många predikanter hjälper människor i att få en kunskap om Vår Herre och på det sättet få ett perspektiv på hur tron kan påverka livet om man verkligen tror med en stark avsikt på Vår Herre som vår befriare. Tyvärr är det ändå många predikanter som tror på Vår Herre men inte räds honom. Många tror att de är osynliga för Vår Herre och kan göra och säga vad de vill utan skuld, men som den allsmäktige Gud som Vår Herre är känner han oss bättre än vad vi själva gör om oss själva.

Det är dags att även predikanter börjar leva som de lär och vara ett föredöme i böner till Vår Herre som i sin tur kan bli ett mirakel för helande till andra människor. I denna tid är tron en oerhört stor kraft mot det onda som drabbar de flesta av oss på olika sätt. Vår Herre bryr sig om sina barn och att be med en stark avsikt i att mena det man ber för betyder så mycket och att fråga Vår Herre om råd kan vara ett sätt att lära känna Vår Herre för att svar får man alltid. Att byta ut rädslan mot mod och kärlek är ett sätt att få ett bättre immunförsvar när olika virussjukdomar kommer i världen som de alltid gör i vissa perioder. Det är något som vi måste räkna med i fortsättningen.

Vid horisonten ljusnar det alltmer och de stora vita varelserna från Universum förser Jorden med alltmer ljus för att stärka och med kärlek förhöja insikten om att en ny värld är kommen.

Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *