Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Det är i väntans tider som lider mot sitt slut för mänskligheten vilket blir en fantastisk avslutning av den gamla eran. Slöjan är borttagen och de som har ögon att se med har möjlighet att upptäcka en verklighet bortom det som är från den tredje dimensionen.

Många är det som har börjat skönja den andra sidan av verkligheten och känner en ny och ovanligt stark energi som kommer inifrån hjärtats allra heligaste. Det är detta vi har talat om så många gånger och äntligen har många kunnat erinra en känsla så stark om vem man egentligen är och i vilket syfte man har inkarnerat på Jorden i denna avslutningstid.

Detta är ett av de många mirakel som mänskligheten har börjat uppfatta som ett mirakel och fler kommer med stora överraskningar för att stärka och för uthållighetens skull. Allt är egentligen något som måste komma när så mycket förändras i allt för mänskligheten. Det mörka som händer på Jorden är en nödvändighet för att minska successivt den svåra utveckling som har varit i tusentals år. Det måste gå långsamt fram så att alla hinner med att vänja sig om vad som händer och för att minska rädslan hos folket.

Var säker på att det blir rättvist för alla på Jorden så småningom. Allt pekar åt det hållet med den kärlek och medkänsla de flesta människor faktiskt känner för sig själva och andra. Nu har de flesta människor uppnått den fjärde dimensionen och det är en stor skillnad i människornas medvetenhet som även visar tålamod om vad som väntar. Detta stärker alla på Jorden för att orka hela vägen till den femte dimensionen.

Svårigheterna kan bli många och ovanliga i sitt slag. Många tycker att det moderna samhället inte borde kunna ha dessa utmaningar och detta borde tillhöra medeltiden, men detta skede har betydelse eftersom i en ny värld behövs inte all denna teknik när allt man önskar skapar man själv. Det är mot denna utveckling i allt som händer i denna tid och det blir ändå så mycket bättre i alla avseenden för mänskligheten.

Allt förändras och måste läras för mänsklighetens bästa. Det är en fantastisk och förunderlig tid som vi alla får ha möjlighet att delta i. Vi är välsignade varelser.

Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *