Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med skenande priser för mat och energi på många platser i världen har svårigheterna börjat och blir en period med svält för många människor. Däremot är det många människor som hjälper till med att ge till de som inget har. Det är en stor gärning och en stor medkänsla som är väldigt viktigt ju längre tiden går och som är början på den svåraste tiden för mänskligheten.

Positiva mirakler har ännu inte noterats, men många mörka varelser har intagit Jorden och har även blivit sedda på många platser, vilket vissa människor tycker är ett mirakel. Dessa varelser har kommit för att rekonstruera var det är mest lämpligt att börja agera med mörka avsikter angående virus bland annat. Det är varelser från den högste av de ondas armé som har börjat med att kartlägga de människor som de först kan börja påverka. Det är människor som är troende i första hand och som tillhör en kyrka. Detta betyder att det inte är lång tid kvar innan karismatiska präster är i antågande från den högste av de onda. Dessa präster kommer att förleda en mycket stor del av befolkningen som inte har en aning om vad det egentligen handlar om.

Det kommer att märkas när predikningarna börjar och dessa präster tillåter inte bönen ”Fader vår” att läsas i kyrkan, utan det blir helt andra böner som avser den högste av de onda. Det är så skickligt gjort att människorna inte märker något, eller är så hypnotiserade av dessa präster att de tror att det avser Vår Herre och Jesus.

Det blir inte lätt för de troende för Vår Herre som har genomskådat dessa präster att försöka få de andra att bli observanta på vad de tror på. De vet att det är avgörande för deras själar som i värsta fall kan gå förlorade till den onda sidan om de inte börjar vakna upp om vad de hör i predikningarna. Detta är en allvarlig tid och de flesta människor har inte förstått omfånget av vad som händer med dem och med Jorden.

Många meddelanden har gått ut om vart Jorden och mänskligheten är på väg, men om man inte är mogen för en förändring är det en tid i förvirring och svårigheter. De som är vakna är positiva till allt som händer eftersom det endast kan gå till en positiv utveckling för alla. Att be för en skonsam fortsättning kan hjälpa med att se världen ur en annan synvinkel och att bli medveten om vad som måste gå mot en utveckling för en ny värld och en ny tid.

Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *