Kategorier
Kanaliseringar

Nya kunskaper för alla människor på Jorden

Det är nu det börjar med en planet som är placerad i sin rätta position i Universum i förhållande till solen och med en lyckad dumpning av den tredje dimensionen i form av den gamla planeten. Väven mellan de olika dimensionerna på Jorden är borta, även om vi inte kan se de som befinner sig där men som bekant består Jorden av många dimensioner på många olika nivåer och där många befinner sig inom Jorden och inte på ytan.

Det betyder att allt fler människor kommer att kunna se och känna förändringarna som kommer i form av kunskaper som har varit gömda för mänskligheten, men som nu kommer att bli funna med innovativa och stora kunskaper i så mycket som avser de viktigaste funktionerna i samhället. Framför allt avseende kunskaper i olika tekniska områden, biologiska utvecklingar och samhällsstrukturerna i världen. På grund av så många starka energier som har kommit till Jorden de senaste månaderna har människornas DNA utvecklats så mycket att de kan känna förändringarna i förmågan att genomskåda och en högre kunskap i allt som tidigare var en omöjlighet att lösa. Detta högre medvetande är ett resultat av alla dessa starka energier som även höjer den andliga resan i detta liv.

Under de närmaste månaderna bli allt fler människor berörda av det som kommer från påståenden om sådant som tidigare inte var osannolikt. Nu däremot med större kunskaper och högre medvetenhet blir dessa påstående från ledarna i världen ett skådespel som endast gäller för dem själva, vilket visar vilken rädsla och desperation som ligger i dessa beteenden mot befolkningen. Att börja ifrågasätta vissa ageranden som är lagligt i form av hets mot folkgrupp exempelvis och som chockar hela världen i bränning av heliga skrifter på grund av yttrandefriheten, är något som borde beröra alla i befolkningen. Denna lag borde bli analyserad för allas bästa och att bränna heliga skrifter är något som inga andra länder i Europa utför.

Det är ändå så mycket som kommer fram i form av avslöjanden och information i meddelanden från Universum och från olika media avseende religionen exempelvis. Många predikanter hjälper människor i att få en kunskap om Vår Herre och på det sättet få ett perspektiv på hur tron kan påverka livet om man verkligen tror med en stark avsikt på Vår Herre som vår befriare. Tyvärr är det ändå många predikanter som tror på Vår Herre men inte räds honom. Många tror att de är osynliga för Vår Herre och kan göra och säga vad de vill utan skuld, men som den allsmäktige Gud som Vår Herre är känner han oss bättre än vad vi själva gör om oss själva.

Det är dags att även predikanter börjar leva som de lär och vara ett föredöme i böner till Vår Herre som i sin tur kan bli ett mirakel för helande till andra människor. I denna tid är tron en oerhört stor kraft mot det onda som drabbar de flesta av oss på olika sätt. Vår Herre bryr sig om sina barn och att be med en stark avsikt i att mena det man ber för betyder så mycket och att fråga Vår Herre om råd kan vara ett sätt att lära känna Vår Herre för att svar får man alltid. Att byta ut rädslan mot mod och kärlek är ett sätt att få ett bättre immunförsvar när olika virussjukdomar kommer i världen som de alltid gör i vissa perioder. Det är något som vi måste räkna med i fortsättningen.

Vid horisonten ljusnar det alltmer och de stora vita varelserna från Universum förser Jorden med alltmer ljus för att stärka och med kärlek förhöja insikten om att en ny värld är kommen.

Amen

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid och nu har vi ett meddelande som avser läget i världen.

Rysslands agerande mot de gerillagrupper som vill ta över landet via den inhemska militären är väldigt neutralt. Den ryska ledaren vet att han kommer att få all den hjälp han behöver för att få bort dessa onda människor och varelser som vill eliminera hela världens befolkning. Han har gett allt han kan för att få bort de stora baser i Ukraina som sysslade med experiment på kvinnor och barn. Det avsåg först och främst biologiska vapen som skulle användas på resten av befolkningen på Jorden.

Detta kommer inte att hända och snart kommer ett avslöjande om Ukrainas president som inte är så positivt, vilket sätter världen i chock och förvåning. Hans brott mot mänskligheten är så stora att han kommer att arresteras vilket kommer att bli en stor förvåning i de nordiska länderna framför allt. De kommer även att få höra att det finns baser i alla länder på Jorden som sysslar med liknande brott mot mänskligheten. Det är något som många människor börjar bli uppmärksamma på och de har kunnat se igenom den uppenbart förljugna agenda som många ledare har mot sin befolkning.

Det gäller nu att börja se på det som händer i världen på ett annat sätt och på det sättet inte bli så involverad med negativa känslor eftersom det som händer måste hända. Människorna måste ned på botten i allt som sker för att sedan komma upp igen och börja visualisera om en bättre värld för alla i befolkningen. På det sättet finns det ett hopp om att mänskligheten kan förlåta och förstå varför denna utveckling i en så negativ spiral har kunnat få fortsätta i så lång tid. All denna förstörelse för både människor och planet har nått sitt slut för att börja en framtid som avser en harmonisk och glädjefull tid där människorna är lyckliga i sina liv. Med att distansera sig från det som händer i oroligheter och konflikter är det ett sätt att lämna den tredimensionella verkligheten och börja se en ny verklighet där frihet blir en verklighet.

Det är dags att inse hur den gamla strukturen har gjort sitt och nu väntar en annan och bättre struktur som innebär en total förändring i jämfört med hur det fungerade i den gamla programmeringen. Att inse att den nya programmeringen har helt andra avsikter för befolkningen och att förstå att man måste lämna den gamla programmeringen bakom sig om man vill gå vidare mot högre utveckling i andlighet som motsvarar vibrationen i den femte dimensionen. Denna möjlighet är väldigt nära och med en vision om att gå vidare i utveckling till den femte dimensionen med sin kropp blir det en större förståelse i jämförelse med hur man upplever livet i den lägre dimensionen. Allt har tagit tid och även blivit fördröjt, men när mänskligheten är i resonans med den högre vibrationen händer det som många väntar på och det kan gå väldigt fort. Var beredda folk, denna händelse kommer om natten som en stor överraskning och att vara beredd betyder att man är redo för en flytt till den högre dimensionen. Vi följer med spänning och ger er all kärlek vi förmår för att ge er styrka och uthållighet för att det kan behövas. Vi finns alltid med er, bara ett andetag bort.

I ljus och kärlek

Galaktiska Ljusfederationen

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Jag flyger över Stockholms tak under en blå himmel med endast några små stackmoln. Trafiken under mig är lugn och grönskan är fantastisk i de parker jag flyger över. Stockholms slott är stort och Gamla Stan som ligger vid Mälarens vatten är fortfarande så stabilt med sina flera hundra år gamla stenhus där de flesta hus var byggda i trä tidigare, men som på grund av bränder i staden blev uppbyggda i sten.

Jag fortsätter vidare över havet som är lugnt och spegelblankt. Horisonten ligger långt fram och när jag närmar mig får jag en känsla av en annan värld som ligger en våning under där jag befinner mig. Det är den tredje dimensionen med den gamla eran jag ser.

Avståndet har ökat mellan dimensionerna och det är en tid i avvaktan för en stor förändring som kommer att påverka alla människor. Det är nu det kommer att märkas vilka som går till uppstigning, vilket blir en tid med människor som inte förstår varandra andligt sett och motsättningarna blir många framför allt i familjerna och bland vänner.

Sorgen blir stor då många bryter med det gamla och även med familj och vänner, vilket är en naturlig utveckling och som är som det ska vara. Människor utvecklas hela tiden och det gäller även åt olika håll vilket kan vara svårt att acceptera när man inte når varandra på samma sätt som tidigare. Det kan vara lika svårt att mista någon i livet som i döden, men det gäller att försöka förlåta och förstå för att orka gå vidare.

De som befinner sig i en lägre dimension har inte möjlighet att se de som befinner sig i en högre dimension, men i de högre dimensionerna kan man följa vad som händer i de lägre dimensionerna. Vilket kan vara en tröst att veta att de nära och kära finns ändå väldigt nära med kärleken som en påminnelse, och så är det.

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Det är i väntans tider som lider mot sitt slut för mänskligheten vilket blir en fantastisk avslutning av den gamla eran. Slöjan är borttagen och de som har ögon att se med har möjlighet att upptäcka en verklighet bortom det som är från den tredje dimensionen.

Många är det som har börjat skönja den andra sidan av verkligheten och känner en ny och ovanligt stark energi som kommer inifrån hjärtats allra heligaste. Det är detta vi har talat om så många gånger och äntligen har många kunnat erinra en känsla så stark om vem man egentligen är och i vilket syfte man har inkarnerat på Jorden i denna avslutningstid.

Detta är ett av de många mirakel som mänskligheten har börjat uppfatta som ett mirakel och fler kommer med stora överraskningar för att stärka och för uthållighetens skull. Allt är egentligen något som måste komma när så mycket förändras i allt för mänskligheten. Det mörka som händer på Jorden är en nödvändighet för att minska successivt den svåra utveckling som har varit i tusentals år. Det måste gå långsamt fram så att alla hinner med att vänja sig om vad som händer och för att minska rädslan hos folket.

Var säker på att det blir rättvist för alla på Jorden så småningom. Allt pekar åt det hållet med den kärlek och medkänsla de flesta människor faktiskt känner för sig själva och andra. Nu har de flesta människor uppnått den fjärde dimensionen och det är en stor skillnad i människornas medvetenhet som även visar tålamod om vad som väntar. Detta stärker alla på Jorden för att orka hela vägen till den femte dimensionen.

Svårigheterna kan bli många och ovanliga i sitt slag. Många tycker att det moderna samhället inte borde kunna ha dessa utmaningar och detta borde tillhöra medeltiden, men detta skede har betydelse eftersom i en ny värld behövs inte all denna teknik när allt man önskar skapar man själv. Det är mot denna utveckling i allt som händer i denna tid och det blir ändå så mycket bättre i alla avseenden för mänskligheten.

Allt förändras och måste läras för mänsklighetens bästa. Det är en fantastisk och förunderlig tid som vi alla får ha möjlighet att delta i. Vi är välsignade varelser.

Amen

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med skenande priser för mat och energi på många platser i världen har svårigheterna börjat och blir en period med svält för många människor. Däremot är det många människor som hjälper till med att ge till de som inget har. Det är en stor gärning och en stor medkänsla som är väldigt viktigt ju längre tiden går och som är början på den svåraste tiden för mänskligheten.

Positiva mirakler har ännu inte noterats, men många mörka varelser har intagit Jorden och har även blivit sedda på många platser, vilket vissa människor tycker är ett mirakel. Dessa varelser har kommit för att rekonstruera var det är mest lämpligt att börja agera med mörka avsikter angående virus bland annat. Det är varelser från den högste av de ondas armé som har börjat med att kartlägga de människor som de först kan börja påverka. Det är människor som är troende i första hand och som tillhör en kyrka. Detta betyder att det inte är lång tid kvar innan karismatiska präster är i antågande från den högste av de onda. Dessa präster kommer att förleda en mycket stor del av befolkningen som inte har en aning om vad det egentligen handlar om.

Det kommer att märkas när predikningarna börjar och dessa präster tillåter inte bönen ”Fader vår” att läsas i kyrkan, utan det blir helt andra böner som avser den högste av de onda. Det är så skickligt gjort att människorna inte märker något, eller är så hypnotiserade av dessa präster att de tror att det avser Vår Herre och Jesus.

Det blir inte lätt för de troende för Vår Herre som har genomskådat dessa präster att försöka få de andra att bli observanta på vad de tror på. De vet att det är avgörande för deras själar som i värsta fall kan gå förlorade till den onda sidan om de inte börjar vakna upp om vad de hör i predikningarna. Detta är en allvarlig tid och de flesta människor har inte förstått omfånget av vad som händer med dem och med Jorden.

Många meddelanden har gått ut om vart Jorden och mänskligheten är på väg, men om man inte är mogen för en förändring är det en tid i förvirring och svårigheter. De som är vakna är positiva till allt som händer eftersom det endast kan gå till en positiv utveckling för alla. Att be för en skonsam fortsättning kan hjälpa med att se världen ur en annan synvinkel och att bli medveten om vad som måste gå mot en utveckling för en ny värld och en ny tid.

Amen