Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Detta meddelande avser kriget och ledaren i Ukraina som är en av nazisterna som blir arresterade och dömda för sin inblandning i biovapen i sitt land.

Ledaren i Ukraina har under lång tid haft dialoger med andra ledare i världen och då främst Europa, men även andra ledare som har intresse av att styra världen för egen vinning och kontroll. Dessa baser med biovapen som innehåller virus som är direkt dödande om de kommer ut bland befolkningen och dessa vapen har tillverkats i så stor mängd att det skulle kunna döda hela befolkningen i en omedelbar verkan med många länders ledares medverkan.

Ledaren i Ukraina har fått denna befattning av den högste av de mörka och har med stor framgång infört detta i alla länder i Europa. Alla länder är inblandade och införstådda med denna eliminering av befolkningen. Rysslands ledare har tagit den svåra utmaningen och uppdraget att försöka förstöra dessa baser i Ukraina som är den största basen och mest utvecklad. Kriget handlade inte om att utöka gränser för Ryssland utan endast ett försök att motverka de mörka krafter som vill förgöra befolkningen i Ukraina och resten av världen. Rysslands ledare har gjort ett oerhört stort arbete och har haft stor framgång i sina försök att få dessa baser förstörda och nedtagna en gång för alla.

Ukrainas ledare har därför med panik vänt sig till ledarna i alla andra länder och främst inom Europa om hjälp för att besegra Ryssland och för att kunna fortsätta med dessa baser för sina planer för mänskligheten. Chocken kommer att bli väldigt stor när det framkommer vilken denna ledare i Ukraina är och framför allt kommer media att vara det främsta mediet att framföra denna nyhet till resten av världen. Det är så viktigt att denna nyhet kommer fram så fort som möjligt innan det blir en invasion i Ryssland som kan bli en katastrof för befolkningen om planerna lyckas mot mänskligheten med hjälp av ledarna i Europa som har lyssnat på Ukrainas ledares lögner.

Det är så oerhört viktigt att detta meddelande kommer ut för att få människorna att öppna ögonen om vad som förekommer i alla europeiska länder men även i USA där det redan har börjat avslöjas alltmer om vad som pågår i behandlingen av barn bland annat, men det förekommer även biovapen med mycket svåra virus som blir en katastrof om de blir exponerade i luften som är den främsta smittvägen för alla virus. Det måste ske inom kort med en bekämpning mot dessa baser med biovapen och det är ett sista desperat försök från de mörka att med dessa medel få kontrollen över befolkningen och styrningen av världen. Alla människor måste med alla medel de kan bekämpa denna kriminalitet som råder i världen och det gäller alla typer av kriminalitet med att ta avstånd från de mörkas försök till manipulation och lögner om en bättre värld i deras våld. Vår Herre har allt under kontroll och kommer inte att låta mänskligheten bli eliminerade av dessa mörka, men tyvärr har ändå många människors själar gått över till den mörka sidan med löften om stora rikedomar och ett bättre liv. För att rädda så många själar som möjligt är det så viktigt att detta meddelande går ut till alla för en utvärdering i sin tro och i vilken värld man vill leva i.

Med stor kärlek och respekt för mänskligheten.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *