Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh och Olof Palme

Vi är så tacksamma för att våra att meddelanden om läget i Sverige i denna tid når ut till alla och den militära manifestationen blev ett väldigt positivt och lärorikt samarbete mellan många länder.

Denna manifestation har berört många i landet och de som trodde att Sverige var en nation med mycket svaga möjligheter att försvara sig har fått tänka om. Sveriges militära försvar är starkt och tillsammans med de övriga nordiska ländernas militära makt kan Sverige verkligen försvara landet starkt. Det var nödvändigt med denna uppvisning från andra länders samarbete och det är något som har stärkt gemenskapen mellan länderna. Den kriminella delen i landet kommer att lugna sig över sommaren efter denna manifestation och det är en tid för alla i landet för lugn och vila från allt som oroar.

De styrande i landet har förstått hur viktigt ett samarbete mellan framför allt länderna i Norden är. Med en stark avsikt att få en positiv utveckling i Sverige och ett försök att bryta denna kriminella utveckling som har ökat allt eftersom de senaste åren kan det bli en större gemenskap med den inhemska befolkningen. Beskedet om att det går att återvända till sina hemländer med en viss ekonomisk hjälp är något som många har blivit skrämda av, men det var inte meningen, utan en hjälp för de som har haft stora svårigheter med att acklimatisera sig i det svenska samhället och att ha en möjlighet att återvända till de länder de kom ifrån. Det är naturligtvis menat att det är frivilligt. Alla har varit välkomna till Sverige när de har kommit från sina hemländer. Många har ändå bidragit med mycket positivt till landet.

Det är viktigt att alla människor hjälps åt i landet med att få en positiv utveckling och som är särskilt viktigt för barnen som växer upp i detta land. Undervisningen i skolorna börjar bli en stor uppgift för ledarna med att förbättra den kulturella skillnaden och få eleverna att uppskatta vikten med utbildning. Det är alldeles för många problem med respekten för skolarbetet och även för lärarna i skolorna. Det ska inte vara en norm att väktare måste finnas på skolorna för att hålla ordningen för alla elever, utan denna utveckling är något som de måste komma tillrätta med. Det kommer att ta lång tid innan en ny inriktning blir aktuell i undervisningen i skolorna, men innan dess måste det bli en större respekt för lärandet för allas bästa. Håll varandra kära och stå varandra nära, för ljuset och kärleken.

Anna Lindh och Olof Palme

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *