Kategorier
Kanaliseringar

Hosus

Jag är Hosus från Telos i de inre rikena på Jorden. Jag har fått lov att tala med dig angående det som händer på Jorden just nu. Du har besökt oss många gånger och fått se vår värld som har höga berg och djupa dalar men med en grönska som är lite mörkare grön än på ytan på Jorden.

Jag ser en djup dal där solen lyser på vackra blommor i starka färger och träden är mörkt gröna. Jag sitter vid ett litet vattenfall till en bäck som går ut mot ett stort hav. Denna värld är väldigt lik vår värld på ytan, men betydligt mer harmonisk där folket lever i symbios med naturen. Jag ser inga bilar eller tåg och jag får förklaringen att det inte behövs eftersom alla kan ta sig var som helst i landet med tankens kraft och även besöka vår värld på ytan.

Hosus berättar att världen består av väldigt många skikt av dimensioner och varje värld är lika stor som världen vi upplever på Ytan. Alla har en egen sol och en natur med mycket starkare färger än på ytan på Jorden. Folket är i den högre dimensionen och är multidimensionella, vilket betyder att de kan gå mellan dimensionerna och besöka andra varelser. Dessutom har vi inte behovet av sömn, vilket är något som människorna behöver och som skiftar dygnet till natt och dag.

I vår värld är det alltid ljust och det är något som mänskligheten kommer att ha i sin värld när alla har blivit multidimensionella varelser. Vi ser fram emot att få träffa våra kusiner på Jorden när människorna lever i den femte dimensionen, att få träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter som vi gjorde innan experimentet tog över. Vi är övertygade om att det inte dröjer så länge nu, men innan dess blir tillvaron ganska turbulent för många. Ha bara tålamod, Vår Herre vet vad ni går igenom och hans nåd över de som har tillit till Jesus som deras befriare kommer inte att vara så påverkade.

Vi följer er noga och vi älskar våra kusiner som kommer att leva i en ny era och en helt ny värld. Alla hälsar från Telos och vi ber för en skonsam fortsättning för alla på Jorden.

Hosus

Kategorier
Kanaliseringar

Guden Seth

Tack för att jag får tala med dig. Jag vet att du har sett hieroglyfer som tecknades av folket i Egypten och som är från tusentals år. På den tiden kallades jag för dödens gud. Jag blev förknippad med döden på grund av att jag var vän med de allra högsta i Egypten och Lemurien. Jag var den som alltid blev tillkallad när någon var nära döden och för att jag skulle välsigna dem till dödsriket som de alla trodde så starkt på.

De gudar som avtecknades hade liknande kroppar som människorna men med ett annat huvud och vi var betydligt större och längre än människorna. Vi såg inte ut som människorna utan hade oftast huvuden av olika djurarter. Mitt eget liknade mest en schakal och det har du sett i dessa hieroglyfer.

Jag ville tala med dig på grund av att vi alla som fanns på Jorden långt före Jesus födelse är väldigt nära er människor och vi befinner oss alldeles utanför atmosfären i våra ljusskepp. Ni kan inte se oss ännu, men det kommer en tid då vi kan ses igen och leva tillsammans på Jorden som i den gamla tiden. När vi levde i Lemurien var vi inte så försiktiga med naturen och vi experimenterade mycket för att få fram så starka vapen som möjligt i strider som avsåg vem som hade den största makten.

Nu däremot är det oerhört viktigt att vara rädd om planeten och allt levande som finns i all denna mångfald av arter för att inte göra om de misstag som gjordes tidigare och som förstörde Lemurien och Atlantis. Vi som kallades gudar hade stor makt över människorna eftersom vi fick lära dem väldigt mycket om hur de skulle ha en mer funktionell standard avseende vatten och avlopp exempelvis. Det blev ett avancerat och fantastiskt system som blev något som många skulle kunna använda i denna tid, särskilt för de människor som lever nära naturen.

Ädelmetaller var något som vi var väldigt intresserade av på Jorden och tillsammans med de material som vi själva hade med oss från våra stjärnsystem blev det en fantastisk kombination för konstruktion av vapen. Nu ser vi tyvärr att människorna har hunnit långt i sin utveckling för att kunna förstöra hela planeten och intilliggande planeter i Universum vilket skulle bli en katastrof för många civilisationer i Universum som dessutom är oskyldiga till någon konflikt med mänskligheten.

Vi alla som följer er uppstigningsresa till den femte dimensionen är så otroligt imponerade av er vilja och styrka med att få denna möjlighet att få leva på en planet som är helt helad och dessutom en planet som ger så mycket till mänskligheten i form av allt som finns i naturen. Det finns inga gränser med resurser som människorna snart kommer att få uppleva och som dessutom inte kostar något utan alla kan leva på det som finns i naturen utan att behöva någon form av ekonomisk vinning. På min tid var människorna så rädda för något nytt som kom i deras väg och såg oss gudar så högt stående varelser att det blev en maktkamp mellan oss gudar i att kontrollera och härska över mänskligheten.

Det var inte rätt och många av de så kallade gudarna är rädda nu för att människorna kommer att känna igen dem från den tiden de levde på Jorden. I fortsättningen kommer människorna att kunna leva så länge de vill med sina kroppar i behåll, precis som vi gör och bli multidimensionella varelser. Även på den tiden var inte alla gudar så vänligt inställda mot människorna och en del var även onda. Det är något som de inte är så stolta över nu när de har sett människornas utveckling i kärlek och medkänsla som de inte hade så mycket av i den gamla tiden. Vi kommer att ses igen och vi hoppas att vi blir accepterade som jämlika varelser med mänskligheten eftersom vi inte är förmer än människorna. Vi älskar er alla så mycket och ser framemot en vänskap med människorna i framtiden på planeten Gaia.

I ljus och mycket kärlek

Seth

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Detta meddelande avser kriget och ledaren i Ukraina som är en av nazisterna som blir arresterade och dömda för sin inblandning i biovapen i sitt land.

Ledaren i Ukraina har under lång tid haft dialoger med andra ledare i världen och då främst Europa, men även andra ledare som har intresse av att styra världen för egen vinning och kontroll. Dessa baser med biovapen som innehåller virus som är direkt dödande om de kommer ut bland befolkningen och dessa vapen har tillverkats i så stor mängd att det skulle kunna döda hela befolkningen i en omedelbar verkan med många länders ledares medverkan.

Ledaren i Ukraina har fått denna befattning av den högste av de mörka och har med stor framgång infört detta i alla länder i Europa. Alla länder är inblandade och införstådda med denna eliminering av befolkningen. Rysslands ledare har tagit den svåra utmaningen och uppdraget att försöka förstöra dessa baser i Ukraina som är den största basen och mest utvecklad. Kriget handlade inte om att utöka gränser för Ryssland utan endast ett försök att motverka de mörka krafter som vill förgöra befolkningen i Ukraina och resten av världen. Rysslands ledare har gjort ett oerhört stort arbete och har haft stor framgång i sina försök att få dessa baser förstörda och nedtagna en gång för alla.

Ukrainas ledare har därför med panik vänt sig till ledarna i alla andra länder och främst inom Europa om hjälp för att besegra Ryssland och för att kunna fortsätta med dessa baser för sina planer för mänskligheten. Chocken kommer att bli väldigt stor när det framkommer vilken denna ledare i Ukraina är och framför allt kommer media att vara det främsta mediet att framföra denna nyhet till resten av världen. Det är så viktigt att denna nyhet kommer fram så fort som möjligt innan det blir en invasion i Ryssland som kan bli en katastrof för befolkningen om planerna lyckas mot mänskligheten med hjälp av ledarna i Europa som har lyssnat på Ukrainas ledares lögner.

Det är så oerhört viktigt att detta meddelande kommer ut för att få människorna att öppna ögonen om vad som förekommer i alla europeiska länder men även i USA där det redan har börjat avslöjas alltmer om vad som pågår i behandlingen av barn bland annat, men det förekommer även biovapen med mycket svåra virus som blir en katastrof om de blir exponerade i luften som är den främsta smittvägen för alla virus. Det måste ske inom kort med en bekämpning mot dessa baser med biovapen och det är ett sista desperat försök från de mörka att med dessa medel få kontrollen över befolkningen och styrningen av världen. Alla människor måste med alla medel de kan bekämpa denna kriminalitet som råder i världen och det gäller alla typer av kriminalitet med att ta avstånd från de mörkas försök till manipulation och lögner om en bättre värld i deras våld. Vår Herre har allt under kontroll och kommer inte att låta mänskligheten bli eliminerade av dessa mörka, men tyvärr har ändå många människors själar gått över till den mörka sidan med löften om stora rikedomar och ett bättre liv. För att rädda så många själar som möjligt är det så viktigt att detta meddelande går ut till alla för en utvärdering i sin tro och i vilken värld man vill leva i.

Med stor kärlek och respekt för mänskligheten.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Kategorier
Kanaliseringar

En meditation i djungeln

I min meditation efter några djupa andetag står jag vid en bäck i Amazonas djungler och solen som strålar genom lövverken blänker i det lilla vattenfallet och det är så fridfullt och vackert. Det enda som hörs är fågelsång och rop från apor i närheten.

Det har kommit en man från en av indianbyarna till bäcken och han står och funderar över hur den har minskat i vattenmängd i jämfört med hur den såg ut för bara några år sedan. Han är bekymrad och frustrerad över hur mycket som har förstörts i djungeln som är ett hem för så många olika varelser, men som har blivit förflyttade allt längre in i den täta djungeln. Många är de hövdingar som har försökt göra sig hörda för att försöka rädda denna fantastiska del av världen och som är så viktig för resten av världen i sin uppgift att rena och ge syre från denna enorma mängd skog.

Denna skog blir tyvärr allt mindre för att människorna måste få utrymme med att bruka jorden, men ingen hänsyn tas till den ursprungliga befolkningen som har sina boningar och liv i denna djungel. De anses inte värdiga att lyssna på när de varnar för vad som kan hända när man skövlar så mycket skog för åkerbruk som med tiden blir en utarmad jordmån med öken som följd. Den ursprungliga befolkningen har så stor kunskap och erfarenhet sedan generationer tillbaka, men de är inte sociala i den meningen med att de bor i städerna, utan de ses som outbildade vildar som ingenting kan om naturen, men ingenting kan vara mer fel. Dessa människor har en stor kunskap i olika växters betydelse i läkekonst och även som föda och som de flesta läkemedel kommer ifrån. Deras levnadssätt skulle många människor må bra av på grund av den harmoni och glädje som naturen ger dem. Det är ett mycket harmoniskt folk.

Visserligen är Amazonas djungel väldigt stor och det är inte den enda djungel som finns på Jorden, men tyvärr skövlas träd i alla djungler med att människorna har ökat i så stort antal och breder ut sig med sina odlingar och även byggande med bostäder och industrier. Detta blir på bekostnad för de människor som lever i dessa djungler och som får det allt svårare att leva på sina egna villkor, för att de trängs undan för en ekonomisk vinning. Även kvinnorna i dessa indianbyar har börjat sätta sig upp mot de stora skogsbolag som tycker att de kan skövla hur som helst utan att ta hänsyn till de som bor i djungeln och det är kvinnor som är krigare för deras stammar. Det finns inte så många människor i världen längre som tillhör en minoritet och det är något som alla borde värna om istället för att förskjuta dem som mindre värda i jämfört med alla andra i befolkningen. Tyvärr är detta bara början med en utveckling som sker på människors bekostnad. Den ekonomiska vinsten är det enda som räknas och på det sättet blir det konflikter i världen när många blir skadade för att några ska ha makten och kontrollen.

Mannen från indianbyn vädjar till försiktighet i naturen och speciellt i de stora djungler som finns i världen. Dessa djungler är en skatt med all denna rikedom i växter och djur som behövs för denna artrikedom och mångfald som berikar alla oavsett om man bor i djungeln eller i städerna på Jorden. Dessa tropiska djungler är särskilt känsliga för förändringar på grund av att många växter endast finns i dessa djungler. Stora skogsareal finns på andra ställen i världen som även blir skövlade på träd för virke till hus bland annat. Denna skog är inte lika känslig som de djungler som finns i tropikerna eftersom både djurriket och växtligheten är så unik i jämfört med de skogar som finns i de nordligare länderna på Jorden. Kärleken till allt levande är så viktig för dessa människor som lever i sina byar i djungeln och som bidrar till en levande natur och med ett ansvar för en frisk djungel, vilket många ledare bör ta hänsyn till.

I ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh och Olof Palme

Vi är så tacksamma för att våra att meddelanden om läget i Sverige i denna tid når ut till alla och den militära manifestationen blev ett väldigt positivt och lärorikt samarbete mellan många länder.

Denna manifestation har berört många i landet och de som trodde att Sverige var en nation med mycket svaga möjligheter att försvara sig har fått tänka om. Sveriges militära försvar är starkt och tillsammans med de övriga nordiska ländernas militära makt kan Sverige verkligen försvara landet starkt. Det var nödvändigt med denna uppvisning från andra länders samarbete och det är något som har stärkt gemenskapen mellan länderna. Den kriminella delen i landet kommer att lugna sig över sommaren efter denna manifestation och det är en tid för alla i landet för lugn och vila från allt som oroar.

De styrande i landet har förstått hur viktigt ett samarbete mellan framför allt länderna i Norden är. Med en stark avsikt att få en positiv utveckling i Sverige och ett försök att bryta denna kriminella utveckling som har ökat allt eftersom de senaste åren kan det bli en större gemenskap med den inhemska befolkningen. Beskedet om att det går att återvända till sina hemländer med en viss ekonomisk hjälp är något som många har blivit skrämda av, men det var inte meningen, utan en hjälp för de som har haft stora svårigheter med att acklimatisera sig i det svenska samhället och att ha en möjlighet att återvända till de länder de kom ifrån. Det är naturligtvis menat att det är frivilligt. Alla har varit välkomna till Sverige när de har kommit från sina hemländer. Många har ändå bidragit med mycket positivt till landet.

Det är viktigt att alla människor hjälps åt i landet med att få en positiv utveckling och som är särskilt viktigt för barnen som växer upp i detta land. Undervisningen i skolorna börjar bli en stor uppgift för ledarna med att förbättra den kulturella skillnaden och få eleverna att uppskatta vikten med utbildning. Det är alldeles för många problem med respekten för skolarbetet och även för lärarna i skolorna. Det ska inte vara en norm att väktare måste finnas på skolorna för att hålla ordningen för alla elever, utan denna utveckling är något som de måste komma tillrätta med. Det kommer att ta lång tid innan en ny inriktning blir aktuell i undervisningen i skolorna, men innan dess måste det bli en större respekt för lärandet för allas bästa. Håll varandra kära och stå varandra nära, för ljuset och kärleken.

Anna Lindh och Olof Palme

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med sommaren i antågande med sol och värme är det en bra tid att börja leva i nuet och uppleva den fantastiska naturen som är så vacker i denna tid med lövsprickning och blommor som börjar slå ut. Att verkligen börja se sig omkring och upptäcka denna vackra Jord, även om det är oroligheter runt om i världen, med en positiv inställning till sig själv och de människor man möter.

Trots all oro fortsätter människorna att höja sin medvetenhet i takt med de energier som kommer alltmer till Jorden med avsikten att alla ska bli mer medvetna om vad som egentligen sker med vår planet. Jorden är som bekant i ett skifte till en högre dimension vilket förklarar all denna destruktiva utveckling den senaste tiden, men det är nödvändigt att allt detta sker som även påverkar mänskligheten för att vakna upp mer och mer från sin slummer. Det är ett starkt uppvaknande, men det behövs eftersom de flesta människor är fortfarande så ovetande om vad som sker med dem själva och planeten.

Det är meningen att så många människor som möjligt ska följa med i denna uppstigning och många har fått möjligheten när de har bestämt sig för att vilja gå till en högre dimension och till en ny värld med en stark avsikt. Alla har inte möjlighet, även om man skulle vilja och det beror på vilken medvetenhet och vibration man står i som måste vara i resonans med Jordens vibration. De som inte kan följa med är fortfarande i behov av att leva i en tätare vibration än i den högre vibrationen som Jorden skiftar till. Dessa människor kommer att fortsätta att utvecklas för sin mognad i andlighet och för en inkarnation på Jorden igen.

Vibrationen är alltså väldigt viktig i vilken täthet man är beroende av för att leva. I de högre dimensionerna som avser de multidimensionella vibrationerna är det en så stark energi som inte går att leva i för de som lever i den tredje dimensionen exempelvis. För att kunna fungera i de högre dimensionerna har man utvecklat sin medvetenhet och vibration för att kunna tillgodogöra sig dessa starka energier och även höja sig allt högre med tiden. När man har nått en hög medvetenhet har man i regel även höjt sin vibration som har anpassat sig särskilt bra för att kunna leva i dessa högre energier. De flesta människor har höjt sin medvetenhet till den fjärde dimensionen och med den de vibrationer som är nödvändiga. Det är väldigt glädjande eftersom det kan möjliggöra att alltfler människor kan följa med i uppstigningen. Att höja sin medvetenhet betyder en större visdom och förståelse för sig själva och andra, men även om vad som händer på planeten. Det är vad som händer nu och alltmer för alla människor vilket är en förutsättning för en seger i denna tid.

Med ljus och kärlek