Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

De första fem månaderna kommer att bli relativt lugna på Jorden som även blir en period innan stormen kommer mot slutet av sommaren med torka och svält i vissa länder.

De tre sista månaderna på året blir de mest förödande med många dödsfall på grund av svält och sjukdomar. Även klimatförändringar påverkar människor med svårigheter i höga temperaturer och som många människor dör av. Detta år blir det svåraste av alla för väldigt många.

Det är ändå en tid för förnyelse och många har höjt sin medvetenhet med positiva inställningar inför framtiden. Många har förstått att vi är nära botten och som endast kan bli bättre ju högre medvetenheten stiger.

Det är en tid för att förbereda sig med en del förnödenheter och vatten om elen skulle slås ut, men att inte hamstra så att andra blir lidande. Det kommer förmodligen att dröja något, men att vara förberedd på att allt kan hända med kort varsel är det ändå ett sätt att klara sig. Detta har talats om många gånger, men det tål att upprepas för att inte bli totalt överraskad när det inträffar.

Virus kommer under året och som är både dödligt och mer smittsamt. Även virus som påverkar huden och som inte är dödligt, men tillräckligt svårt för dem som får detta virus. En nedstängning blir förmodligen nödvändig och som resulterar i stora protester från befolkningen.

Det är mycket som händer bakom kulisserna och som inte är synligt ännu, men det kommer. Många bakslag för de onda som de inte hade förutsett, vilket Vår Herre hade i beräkningen för deras nederlag. Detta krig är något som Vår Herre har total kontroll över och som kommer att resultera i att de onda förgör varandra. Det är även de som dör i virusattackerna i första hand. Ont ska med ont fördrivas.

Var inte rädda, Vår Herre bryr sig om sina barn och de som har en tillit till Vår Herre och Jesus som deras befriare har ingenting att frukta. Be om förlåtelse för våra synder, Vår Herre har en stor nåd för de som ber med en stark avsikt. Den villkorslösa kärleken är oändlig.

Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *