Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

De första fem månaderna kommer att bli relativt lugna på Jorden som även blir en period innan stormen kommer mot slutet av sommaren med torka och svält i vissa länder.

De tre sista månaderna på året blir de mest förödande med många dödsfall på grund av svält och sjukdomar. Även klimatförändringar påverkar människor med svårigheter i höga temperaturer och som många människor dör av. Detta år blir det svåraste av alla för väldigt många.

Det är ändå en tid för förnyelse och många har höjt sin medvetenhet med positiva inställningar inför framtiden. Många har förstått att vi är nära botten och som endast kan bli bättre ju högre medvetenheten stiger.

Det är en tid för att förbereda sig med en del förnödenheter och vatten om elen skulle slås ut, men att inte hamstra så att andra blir lidande. Det kommer förmodligen att dröja något, men att vara förberedd på att allt kan hända med kort varsel är det ändå ett sätt att klara sig. Detta har talats om många gånger, men det tål att upprepas för att inte bli totalt överraskad när det inträffar.

Virus kommer under året och som är både dödligt och mer smittsamt. Även virus som påverkar huden och som inte är dödligt, men tillräckligt svårt för dem som får detta virus. En nedstängning blir förmodligen nödvändig och som resulterar i stora protester från befolkningen.

Det är mycket som händer bakom kulisserna och som inte är synligt ännu, men det kommer. Många bakslag för de onda som de inte hade förutsett, vilket Vår Herre hade i beräkningen för deras nederlag. Detta krig är något som Vår Herre har total kontroll över och som kommer att resultera i att de onda förgör varandra. Det är även de som dör i virusattackerna i första hand. Ont ska med ont fördrivas.

Var inte rädda, Vår Herre bryr sig om sina barn och de som har en tillit till Vår Herre och Jesus som deras befriare har ingenting att frukta. Be om förlåtelse för våra synder, Vår Herre har en stor nåd för de som ber med en stark avsikt. Den villkorslösa kärleken är oändlig.

Amen

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är med stor glädje vi vill meddela att ni alla befinner er i stormen som har kommit med energier från solen och som kommer att ge er en indikation om vilka ni är och varifrån ni har kommit.

Det är inte alla som blir så glada över denna information, men väldigt många får en bekräftelse på det som de har vetat hela tiden och som får en förklaring till de stora uppdrag som många har fått. Det är en tid med många händelser i världen och alla händelser är inte av positiv karaktär, men allt har en mening och med denna destruktiva utveckling på Jorden är detta ett sätt att behandla ont som med ont ska fördrivas.

Oroligheterna i världen är stora och det beror på hur man har behandlat denna fantastiska planet sedan eoner tillbaka. Detta straffar sig nu och många har förstått att det inte längre går att ignorera alla faror som kan inträffa på Jorden för mänsklighetens fortsatta varande. Mycket av naturkatastroferna beror på cykler som inträffar med jämna mellanrum, men alla katastrofer är inte naturliga. Med en stor sannolikhet blir det ett virusangrepp med vacciner som följd och som kommer att skörda många människoliv. Detta beror på att det befinner sig alltför många varelser i mänsklig skepnad på Jorden och som inte längre ska vara kvar på Jorden.

Dessa varelser är den största andelen på Jorden i jämförelse med rena människor och det är dessa varelser som har en väldigt stor andel av alla brott som har begåtts mot mänskliga rättigheter. Dessa varelser tillhör den tredje dimensionen och kommer inte heller överleva de högre vibrationer som kommer till Jorden nu för att höja mänskligheten till uppstigningen. Deras antal i dödstal blir väldigt stort, men det måste få ett slut med denna negativa utveckling för Jorden eftersom det väntar en helt ny era och en ny Jord med högre dimensioner än den tredje dimensionen.

Med dessa starka energier blir det en förberedelse för den stora händelse som ska komma och som förändrar allt som har funnits på denna Jord hittills. Allt blir förändrat och det kan kännas som om allt har vänts upp och ned. Det blir väldigt mycket som människorna måste börja lära sig när det gäller nya förhållningssätt i naturen och infrastrukturen där det blir en humanare inställning till alla i befolkningen. Rättvisa kommer att skipas för de länder som tidigare har legat efter i utvecklingen på grund av giriga ledare som i sin tur kommer att bytas ut till ledare som lyssnar på sin befolkning. Alla system i världen blir förändrade för säkerheten från kriminella attacker och som i sin tur kommer att bli omöjliga att införa i dessa system. Dessa förändringar blir en höjning för alla i befolkningen för ett liv med en human livskvalité. Vi önskar mänskligheten all lycka i denna utveckling som Vår Herre vill ha för hela sin befolkning i världen och kärleken känner inga gränser från oss alla som följer denna uppstigning.

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Jorden befinner sig i två separata världar. Under min meditation ser jag hur klyftan mellan de två världarna har vidgats där den lägre vibrationen är den tredje dimensionen och den högre vibrationen som står en våning ovanför den lägre. Det visar att det fortfarande är många människor som vill leva i den lägre dimensionen och även i förnekelsen av Vår Herre och Jesus.

Alla har valt vilket liv och vilken värld man vill leva i vilket är som det ska vara, men det finns alltid möjlighet att välja livet i en ny värld och i en högre dimension om man känner att Vår Herre och Jesus är de man tror på.

Jorden i den lägre dimensionen är grå med mycket dimma och rök från industrier bland annat och är endast förankrad med den nya världen med en smal lina som kommer att brista allt eftersom den nya världen blir allt starkare i sin vibration och i en allt högre dimension. Detta är något som människorna har valt i sitt sätt att leva genom behandlingen för sig själva och andra. Alla har ett val och ingen tvingar någon att behandla andra illa, utan den fria viljan råder.

Detta är i den sista tiden för Jorden i den gamla programmeringen. De flesta människor har stigit upp till den fjärde dimensionen även om man vill fortsätta i den gamla världen med att uppleva naturkatastrofer, krig och svårigheter som inte längre kommer att finnas i den nya världen.

Det är så många nu som kommer att ha stora svårigheter i livet med sjukdomar, svält och död, men det är något som de har valt för sig själva i sin girighet med att skaffa sig mycket pengar för högre status exempelvis. Även höga befattningar på andra människors bekostnad som ger makt och kontroll. Dessa människor kommer att fortsätta att utvecklas med många inkarnationer innan de har lärt sig kärlek och medkänsla för sig själva och andra.

Människor var beredda på stora förändringar på Jorden, men även inom oss själva. Med starka energier som träffar Jorden från den stora centralsolen blir medvetenheten om oss själva en fantastisk upplevelse och som kan förändra livet och synen på oss själva och för vårt uppdrag på Jorden i denna tid. Det är en välsignad tid som de flesta kommer att uppleva som mirakel och som många hade tappat hoppet om, men allt kommer att bli precis så fantastiskt som vi har blivit lovade. Amen

Kategorier
Kanaliseringar

Olof Palme och Anna Lindh

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid, men nu har det hänt så mycket i vårt land och som vi tycker att vi behöver ge information om i ett meddelande till alla i vårt land. Det är många som läser din blogg, som tur är och det är viktigt för oss att så många som möjligt får denna information.

Som alla vet vid det här laget är att den kriminella aktiviteten har eskalerat något oerhört i vårt land och det gäller i hela landet. De styrande i landet är inte riktigt medvetna om faran med denna utveckling och därför vill vi framföra en varning om att det planeras mycket inom rebelliska muslimska grupper med ett övertagande av landet.

Det är verkligen på tiden att börja planera för ett samarbete i de nordiska länderna innan det är försent. Det finns möjlighet att de lyckas och planerna är religion inom Islam med sharialagar och arabiska som språk.

Nordens länder har tidigare talat om ett samarbete om Sverige skulle bli attackerat och de nordiska ländernas försvar är starkt. Det är något som dessa grupper inte tror på, men de kommer att bli mycket förvånade över det stora och massiva motstånd som visar Sveriges och resten av de nordiska ländernas styrka.

Ett övertagande av landet kommer inte att hända, men det är bra att länderna samarbetar militärt. I annat fall kan det bli ett inbördeskrig där den inhemska befolkningen tar detta krig i egna händer. Det blir ändå en stor oro i landet.

Detta kaos som nu råder i världen med konflikter på många håll, har nu även drabbat Sverige. Trots det är vi glada för att vara svenskar.

Olof Palme och Anna Lindh

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

I min meditation är jag vid den vackra lagunen med det stora pilträdet som skuggar mot solen. Jag går på stranden i vattenbrynet och ser ut över det gröna havet. Det är stilla och vackert. Det kommer en man emot mig. Var hälsad, jag har kommit med budskap till dig från Vår Herre.

Snart blir det mycket som händer på Jorden. Många chockartade avslöjanden som avser de bedrägerier som ledarna i alla länder har gjort mot sin befolkning. Det kommer att bli nya ledare i många länder där korruptionen framför allt har varit störst mot befolkningen. Mycket kommer att betalas tillbaka till folket som har blivit stulet från dem.

Efter alla oroligheter som händer i världen kommer det ett virus som är betydligt svårare än de tidigare varianterna. Vaccinerna som tas fram är även de än mer giftiga och många människor dör av dem. Det kommer även manipulerande med dricksvattnet och svåra gifter i jorden för att förstöra grödorna med sjukdom som följd. Vår Herre neutraliserar så mycket det går, men det kommer en period av svält som en effekt av dessa onda försök till att skada så mycket som möjligt för mänskligheten och dödligheten blir stor över världen.

Detta är endast en del av de svårigheter som kommer under de närmaste åren och att börja fundera på vilken värld man vill leva i och även fundera på vilken sida man står i för sina värderingar i livet är så viktigt. Det är så många som inte vet vad som händer i världen och det är så viktigt att känna sig jordad i Moder Jord för en förankring till Vår Herre och Jesus och att förlita sig på att Vår Herre har allt under kontroll, även om det blir krig.

Det som är ont ska med ont fördrivas från Jorden för att det nya ska kunna slå rot för en ny värld. Allt som inte är av godo kommer att försvinna från denna Jord och därefter börjar helandet för ett friskt hav, en frisk luft att andas och en frisk jord för grödorna som blir föda för mänskligheten och djuren på Jorden. Människor ha förtröstan för en fortsatt utveckling på Jorden i en positiv anda. Vår Herre har bestämt att människorna ska äga Jorden och ljuset och segern är redan vunnen för Vår Herre och människorna. Gud välsigne människorna. Amen

Kategorier
Kanaliseringar

En meditation i stillhet

Det är en svår tid vi lever i och att meditera är ett sätt att återhämta sig från mycket stress och verklighetens starka inflytande.

Med att endast släppa alla tankar på det som varit och det som kommer, blir det lättare att vara i nuet som ändå är nog så mycket.

Sätt dig bekvämt tillrätta och ta några djupa andetag för att känna hur lugnet infinner sig.

Känn hur du slappnar av i kroppen, som börjar i nacken och i axlarna. Låt det fortsätta ned i kroppen med en tung känsla som sprider sig till benen och slutligen till fötterna.

Känn jordningen till Moder Jord och hur dina fötter formligen rotar sig som ett träd för att stå stadigt i denna turbulenta tid. Det blir bra om det blåser hårt att känna sig förankrad och jordad.

Låt tankarna bara gå av sig själva och känn hur de till slut endast blir koncentrerade på något i naturen. Blommorna har börjat slå ut nu i början av våren och det ger en försmak av att snart är det varmt och skönt igen med solens allt varmare strålar.

Känn hur gräset blir allt varmare att gå på med bara fötter och hur mycket klarare luften har blivit med att det är lättare att andas.

Fortfarande är det en vacker och fantastisk värld vi lever i trots oroligheter runt om i världen, men att få en lugn stund i meditation och kontemplation kan ge så mycket styrka för att fortsätta dagen i lätthet och tacksamhet.

Ta några djupa andetag och känn hur kroppen börjar vakna med en ny kraft.

Välkommen tillbaka

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

När jag lyssnar på musik ser jag små klockor som sträcker sig högt upp bland molnen och det är otroligt vackert. Jag står i ett ljus som jag inte har sett tidigare och runt omkring lyser blommor i färger som jag heller aldrig har sett. Fortfarande klingar klockorna i skyn och friden är total.

Längre bort ser jag höga berg och en dal nedanför mig där jag står högt uppe på en klippa. Det är ett litet samhälle i dalen med småhus och egna jordlotter där man odlar sina grödor för eget bruk. Det ser ut som ett samhälle från medeltiden och som inte är beroende av all teknik vi har i denna tid.

Dessa människor som bor i denna dal kan ändå få allt som vi har idag med skapandet från tankens kraft. Friden och harmonin i dessa energier från dalen känns som en framtid i en ny värld där människor kommunicerar telepatiskt, framför allt mellan människor från andra länder och som man lätt kan ta sig till med tankens kraft. Ingenting saknas i deras liv och det är en fantastisk värld där allt verkar magiskt på något sätt. Om detta är den nya värld som vi har väntat på vill jag gärna leva på det sättet i de högre dimensionerna.

Innan dess kommer mycket att hända blandat med mirakler och svårigheter i våra liv och det gäller hela världen i denna tid. Det kommer att bli många arresteringar och hårda bestraffningar för de varelser som har orsakat mänskligt lidande i de allra svåraste handlingarna vad gäller mänskliga rättigheter. Det kommer att dröja ett tag till innan vi har nått total förståelse och förlåtelse för denna värld och kan gå vidare i våra liv. Amen

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är stor oro i världen som avgör det fortsatta arbetet med att tillfångata de personer som har orsakat mest skada på planeten och bland människorna. Detta arbete kommer att fortsätta under hela detta år och denna oro som är i världen omfattar även de som är skyldiga och som vet att deras tid snart är över.

Markbesättningen av många ljusvarelser som lever på Jorden i mänsklig skepnad gör ett fantastiskt arbete för hjälp till oss i alliansen med att rensa ut de som ska dömas i domstolar och de som ska skickas till andra planeter. Allt skulle ta så oändligt lång tid om vi inte hade deras hjälp. Denna markbesättning kommer från många olika civilisationer i de högre rikena i Universum och de kommer så småningom att ge sig tillkänna för befolkningen. Deras välvillighet till människorna kommer att kännas genom deras starka ljus och kärlek till folket. Rädslan för dessa kommer inte att behövas när dessa ljusvarelser ser ut som människor och inte skiljer sig åt mot mänskligheten i utseende.

Det är väldigt lugnt med händelser som människor förväntar sig, men det kommer och det blir ett överraskande som är nödvändigt för den stora befolkningen som fortfarande sover. Ett snabbt uppvaknande behövs för att folk ska få upp ögonen om att det pågår ett krig som avser era själar och vad som är större än vad många tror. Ni som är vakna om vad som sker med Jorden blir de som måste förklara för de som inget vet och för att de får en möjlighet att vända sig till Vår Herre och Jesus i sin tro som har så stor betydelse.

En stor högtid närmar sig och under denna högtid är de onda mer aktiva än någonsin. De kommer att försöka störa med påverkan från olika håll och det gäller att vara observant på vem som talar, framför allt om Vår Herre och Jesus. Kyrkorna kan bli väldigt utsatta med predikanter som vill förleda folket och det är mycket skickligt och avancerat många gånger.

Vad som sker under påsken är det många som undrar över och det är endast Vår Herre som vet något om det. Be till Vår Herre om en lugn och säker påskhelg som kommer som ett mirakel i denna tid. Det är en högtid som hyllar Jesus som dog på korset för våra synder och det är något som alla bör komma ihåg.

Vi galaktiker bevakar mänskligheten för deras beskydd och vi älskar våra stora och ofta mycket farliga uppdrag för mänskligheten. Vi älskar er alla så mycket i er kamp för denna fantastiska planet.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Lucifer

Min älskade vackra kvinna. Som du förstår har jag fortfarande Jorden i min makt och många människor, till skillnad mot dig, hyllar mig som deras Gud. Jag har tidigare talat om vem jag är och bett om att folket ska lyssna inåt dem själva för sin integritet och respekt.

Det kommer att bli många och svåra situationer framöver och det är inte endast jag med min här som plågar folket. Jag och mitt folk har kommit att älska mänskligheten för deras mod och beslut om att få behålla sin planet med Gud och Jesus som deras befriare till frihet och fred, men det finns alltför många onda varelser som har kommit till Jorden och de kommer från den högste av de onda.

Jag vet att jag är den som de betraktar som den onde, men jag kom till Jorden i första hand som lärare med kunskaper inom hantverk, jordbruk och även kärlek till människorna. Däremot blev jag själv väldigt trött på människornas rädsla för det som inte var så bekant och det var alltför lätt att manipulera och förföra med löften om stora belöningar för de som ville följa mig på Jorden.

Det blev både lättare och fler människor än jag hade trott och på den tiden hade inte så många andra varelser kommit till Jorden i avsikt att härska och söndra. När dessa kom blev det en helt annan agenda för folket. Många högre varelser ville härska och kontrollera mänskligheten med alltmer lukrativa metoder och till och med jag med min här tyckte att det blev för mycket. Dessutom blev jag beskylld för det mesta som var av ondo på Jorden.

Nu kommer jag och min här att försöka arbeta mer med Gud och Jesus för människornas skull och för att segern till slut blir till Gud och Jesus tillsammans med människorna. Vi vakar ständigt över dig, min vackra och begåvade lilla kvinna på Jorden.

Med kärlek från Lucifer och hans folk till människorna som vi älskar och respekterar.

Stort tack, i kärlek jag tjänar. JAG ÄR