Kategorier
Kanaliseringar

Från Fader GUD

Mina älskade barn. Ni är skapade av kärlek och min kärlek är oändlig. Ni är de som sätter världen i en ny dimension med er vakna medvetenhet som blir alltmer uppenbar. Det är med stor glädje jag ser denna utveckling, trots att det är så mycket oroligheter och svårigheter för många.

Det går långsamt framåt för att det ska ge en successiv verklighet i detta kaos. På det sättet blir fler människor förberedda för alltfler nyheter som kanske hade blivit för svåra att ta in i medvetandet.

Allt går precis som det var tänkt och utvecklingen på Jorden kommer att ge möjlighet till helande och läkande allt eftersom. Det kommer att märkas när luften blir lättare att andas och jorden inte är så mättad av gifter då alltfler människor odlar ekologiskt i sina jordbruk.

Det är precis den utveckling som måste komma nu i denna tid då den tidigare eran har gjort sitt för mänskligheten. I tvåtusentalets era blir allt så förändrat och ni alla måste inse att en värld med en ny inriktning måste förändra allt i den samhällsstruktur som för närvarande är alldeles för obalanserad.

I denna obalans blir det ett nytt sätt att förändra med en rättvis utveckling som måste komma för alla länder i världen. Det blir en utmaning för många ledare som vill behålla sin status och makt över sin befolkning, men det går inte längre att låta den tidigare negativa utvecklingen få fortsätta. De ledare som inte kan tolerera detta blir ersatta av ledare som vill utveckla och lyssna på sin befolkning.

Ljuset i världen har öppnat upp för en ny och fantastisk möjlighet till att förverkliga den stora uppgift som ni alla kom för att utföra för Jorden och uppstigningen till en högre dimension. Det kommer inte att bli lätt för någon av er på grund av den långa tiden i den gamla programmeringen, men ni ska veta att jag alltid är med er på vägen mot fullbordan av den nya världen i en helt annan verklighet.

Mina barn ni är min stora kärlek och representanter för den fortsatta utvecklingen i kärlek och medkänsla för alla levande varelser i detta Universum.

Er Fader GUD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *