Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är med glädje vi är med er idag när det är den stora internationella kvinnodagen och det är starka energier som skickas över världen för att balansera det kvinnliga och det manliga inom alla människor. Det är något som har legat efter i utvecklingen en tid och med allt fler kvinnor som nu börjar träda fram blir det en jämnare fördelning inom allt som rör samhällsstrukturen i världens alla länder.

Den manliga dominansen har funnits alldeles för länge vilket har visat på en snedvriden utveckling av planeten. Männen har alltid dominerat världen men i de senaste hundra åren har det eskalerat med alltmer förstörelse av planetens resurser. Makt och girighet har fått råda i första hand och med alltfler varelser från Universum som har invaderat Jorden har detta förstärkts i en negativ spiral. Nu har däremot de kvinnliga energierna kommit till Jorden för att förstärka den kvinnliga kraften som har en annan agenda för Jorden.

Kvinnorna har alltid värnat om familjen och det kommer att fortsätta att vara deras prioritet även i fortsättningen, men det hindrar inte att allt fler kvinnor kommer in i den politiska sfären för att mildra den dominans av män som inte ser helheten för den sociala och humanitära fördelen med ett mer gemensamt samarbete mellan män och kvinnor. Även barnen har fördelar av detta samarbete. De har fått erfara att allt fler ensamstående kvinnor har fått försörja sina barn där männen inte har medverkat på grund av frånvaro. Kvinnorna har blivit starka på grund av det, men det är inte en bra erfarenhet för vare sig flickor eller pojkar, men det är bra att både flickor och pojkar ser att kvinnorna är starka utan männen även om männen behövs som en förebild för båda.

Detta är särskilt viktigt i alla länder och männen måste ta sitt ansvar för de barn de sätter till världen. I denna tid då allting ändå är svårt för många att klara sin försörjning blir det väldigt tydligt om hur samhället fungerar och alla behövs för att det är en tid med många utmaningar ändå. Mycket kommer att hända detta år och det är det många som är införstådda med, men de svårigheter som kommer inom kort blir en upplevelse av svårigheter som inte har hänt tidigare i historien. Att redan nu börja föreställa sig en värld med fred och frihet för alla på Jorden är väldigt positiva tankar som påverkar den ljusa energin som blir alltmer intensiv för alla på Jorden och för allas bästa. Det påverkar mer än man tror med att känna sig lugn som inför en storm för att förbereda sig på det som måste komma då Jorden formligen glöder och kokar av aktivitet. Många länder blir föremål för jordbävningar bland annat och som blir många människors övergång till andra sidan av väven vilket oftast är något som var tänkt innan de inkarnerade på Jorden i denna tid. Dessa människor har ändå hjälpt alla andra med sitt ljus i sitt liv för uppstigningen till den femte dimensionen så småningom.

Varelser från andra civilisationer i Universum följer detta scenario med spänning. Kärleken har aldrig varit större än nu för mänskligheten och alla finns där för undsättning om det skulle behövas, men människorna är de starkaste varelserna i Universum och som kommer att klara denna övergång till högre dimensioner med sin övertygelse om att det är mänskligheten som ska ärva Jorden.

I Ljus och kärlek

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack och i kärlek jag tjänar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *