Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Det är med stor glädje vi kan berätta att det har utvecklats en stor och viktig händelse avseende den globala inflationen i världen. I vissa länder är inflationen väldigt hög men med en förändring i den ekonomiska utvecklingen kan vi konstatera att det är en manifestation över hela världen inom kort med en stor förbättring för mänskligheten avseende medel som kommer att räcka till alla människor på Jorden.

Det som har blivit stulet från folket blir återbetalt till folket inom kort och det kommer att förändra världsbilden när människor inte längre behöver arbeta ihjäl sig med många arbeten för att klara sin försörjning. Detta är välkommet i hela världen när den största delen av befolkningen har svårt att försörja sig på den lön man tjänar i sitt arbete. Med denna ekonomiska förbättring blir livet så mycket lättare och med denna utveckling kommer andra förändringar angående den tekniska utvecklingen och inom den medicinska industrin exempelvis, bli något som kommer alla länder tillhanda.

Det är absolut nödvändigt att detta blir något som ska gälla för alla länder på Jorden. Med rättvis fördelning där alla länder får möjlighet till de förbättringar som kommer att införas och där inga länder ska vara diskriminerade. Alla ska ha möjlighet att förkovra sig och få de redskap de behöver för den tekniska utvecklingen som kan vara stort eftersatt i vissa länder. Med ekonomiska förbättringar blir det ett fungerande samhälle i alla länder där inga människor behöver skaffa sig pengar kriminellt som tidigare utan alla kommer att få de medel de behöver för sitt uppehälle. Allt eftersom kommer de slavliknande metoderna att avskaffas och människor får tillbaka sin värdighet och sin integritet med att inte vara beroende av andras välgörenhet eller kontroll. Med ljusets hastighet till Jorden har detta utvecklats till fantastiska möjligheter som aldrig tidigare skådats.

Människornas uppvaknande har aldrig varit större och det har gett en framtidsutsikt till att detta krig mellan de mörka och ljusa krafterna minskar för varje dag. Det är fortfarande kritiskt med människornas själar som de mörka gärna vill få över till sin sida, men med människornas stora vilja och styrka kommer detta inte att bli verklighet. Alla människor har förändrats så mycket i sin medvetenhet och börjar förstå att det måste vara något större som avses när världen verkar vara upp och ned. Många människor har redan börjat arbeta med fredsarbetet och inser att alla måste förändra sitt levnadssätt om den mänskliga rasen ska överleva, vilken är en fantastisk utveckling och positiv inställning för många levande djur som fortfarande är föda för många människor. Däremot blir det vegetariska något som alla kommer att äta så småningom då fisk, – och köttproduktionen blir förbjuden. Det är ändå så spännande med denna utveckling och vi som har följt denna utveckling från ovan har väntat länge på att den ska komma och förbättra livet för mänskligheten.

I Ljus och kärlek

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *