Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är hög tid att börja se sig omkring för att få en ny insikt om var man befinner sig. Är det en ny verklighet som har börjat eller är det den gamla eran med kaos och oroligheter. Redan nu kan de som har stigit till den fjärde dimensionen se vad som egentligen är verkligheten, framför allt i meditationen. Det är en helt annan del av verkligheten som visar det som även är relevant på andra sidan väven.

Med insikten om att det går allt fortare med utvecklingen på Jorden med så många förändringar i klimatet och Jordens rotation i Universum är det både en fantastisk tid och en förvirrad tid där alla måste vänja sig vid dessa förändringar. Det blir alltfler förändringar med svåra händelser och som berör alla länder på Jorden på ett eller annat sätt. Fler virussjukdomar kommer att bli något som alla måste börja vänja sig vid, även om de inte är dödliga är de svåra för dem som får dem.

Det är ändå så stor del av befolkningen som har börjat förstå hur viktigt det är att vara positiv i sina tankar och att verkligen vara en medmänniska för någon annan som har det svårt. Att vilja skänka pengar eller annat som berikar någon för ett lättare liv har så stor betydelse. Att visa kärlek och medkänsla är något av det viktigaste i denna tid. Det visar verkligen vem man är som person och utveckling i andlighet och medvetenhet var en så stor önskan av alla innan inkarnationen på Jorden. Det var en önskan om att hjälpa Moder Jord i hennes nöd mot de mörka, men inte enbart en sådan önskan. Alla som har inkarnerat på Jorden i denna tid har även haft en önskan om ett speciellt liv och utveckling i sin andlighet. Många människor lever sitt sista liv i denna inkarnation och behöver inte längre inkarnera igen om de inte vill.

Livet på Jorden i denna tid är en tid med svårigheter men som inte kommer att vara så länge. Det var inte meningen att det skulle ta så lång tid innan människorna kunde lämna denna tredimensionella verklighet, men med allt fler mörka varelser som invaderade Jorden och som ville behålla den för egen vinning, blev det till slut ohållbart med denna förstörelse av alla resurser som finns på Jorden. Jorden var döende och bad om hjälp för att inte bli eliminerad tillsammans med människorna och många hörde ropet på hjälp, vilket resulterade i att miljoner människor anmälde sig som volontärer. De människor som har fått de viktigaste uppdragen för Universum och Jorden är de som kommer att gå till uppstigning i den första vågen och dessa människor börjar nu bli seniorer, vilket betyder att tiden trappas upp ytterligare för att dessa människor ska kunna hinna med att hjälpa så många människor som möjligt att följa med till den nya världen i den högre dimensionen. De som går till uppstigning kommer att gå med sina kroppar i behåll till andra sidan väven.

De människor som kommer att gå till uppstigning i den första vågen kommer att ha drömmar om den nya verkligheten och successivt bli invand med denna verklighet som blir mer naturlig och självklar allt eftersom. Detta för att hjälpa de människor som vill ha en förklaring om vad en ny verklighet innebär och förklara vad de har att förvänta sig. Samtidigt är det ett sätt att hjälpa de människor som vill gå till uppstigning över bron till den nya världen på ett skonsamt sätt. Den gamla programmeringen går alltmer sönder och många människor upplever i sin verklighet att de måste komma bort från denna låga vibration. De blir räddade från den tredje dimensionen med sin intuition om ett sönderfall och att en ny era har tagit plats på Jorden.

Det går allt fortare för att så många som möjligt ska kunna följa med i denna uppstigning och många människor vaknar i allt större antal för varje dag. Det är ett mirakel som många varelser som följer denna uppstigning i Universum inte hade räknat med. Det mod och beslutsamhet som många människor visar i sitt agerande mot de mörka i samhället visar kärleken för denna planet och det är samtidigt en manifestation för att nu räcker med motsättningar och förhinder av utvecklingen för mänskligheten. Rättvisan som kommer och som avser all orättvisa i världen, är något som kommer att bli en sanning när mycket blir avslöjat för hela befolkningen. Det är många som ser den orättvisa som sker i samhället för befolkningen och som ser framemot att det som har stulits av folket lämnas tillbaka till folket.

Nåden är stor från Vår Herre och kärleken likaså för de som vill få denna vackra planet att blomstra igen. Ljuset från den stora Centralsolen är starkare än någonsin vilket betyder att det inte är långt borta från upplevelsen om vem man är och kommer ifrån och den uppgift man har på Jorden. Vi följer denna utveckling noga och vi älskar mänsklighetens fantastiska mod och kraft.

Galaktiska Ljusfederationen

I tacksamhet. JAG ÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *