Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med tanke på det rådande tillståndet i världen har allt fler negativa varelser kommit till Jorden för att skada så mycket som möjligt. Arbetet med att försöka mildra deras framfart är att försöka skydda befolkningen från alltmer allvarliga metoder som dödar många av både sjukdomar och attacker. Vi gör allt för att få bort dessa varelser från Jorden.

Dessa varelser har kommit i mänsklig skepnad men är inte människor. De har ingen empati eller samvete om att de behandlar andra illa och därför utgör de så stor fara för mänskligheten. De har även kommit för att förleda många kristna till andra läror som inte har med den kristna lärdomen att göra. Kyrkorna kommer att invaderas av dessa varelser i försök att fånga så många själar som möjligt till den mörka sidan.

I många västländer är inte deltagandet så stort i kyrkorna även om många ändå är troende. Därför kommer dessa varelser att gå via stora arbetsplatser och föreningar för att påverka människorna med en falsk tro. Tron avser den mörka Herren som vill ha så många själar som möjligt. Framför allt ljusarbetarnas som har stort mod och styrka i sitt ljus och den kärlek de besitter. Deras själar är väldigt eftertraktade. På det sättet blir skadorna stora för mänskligheten.

I denna tid har separationen från den tredje dimensionen börjat för de som vill och ska gå till uppstigning till högre dimensioner och många kommer att känna denna skillnad i sitt umgänge med familj och vänner. Det är både en sorg och en befrielse då man inte förstår varandra längre och inte har samma inställning till den fortsatta utvecklingen. Det är en övergångsperiod innan energierna kommer med förståelsen om vem man är och var man kommer ifrån innan inkarnationen på Jorden, som blir en chock för vissa och en stor glädje för andra.

Ändå är mänskligheten den starkaste av alla varelser i Universum med sina många liv för utbildning och utveckling till att känna kärlek till allt levande. Det är en stor egenskap som många varelser inte har i Universum även om de är i höga dimensioner. Det är något som mänskligheten kommer att visa och lära andra för att få ett fredligt Universum.

Kärleken och respekten för mänskligheten är så stor från de varelser som följer denna utveckling i Universum och de skickar sitt ljus till Jorden för människornas uppvaknande. Vi ber alla för en skonsam övergång till den högre dimensionen.

Galaktiska Ljusfederationen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *