Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Det är med stor glädje vi kan berätta att det har utvecklats en stor och viktig händelse avseende den globala inflationen i världen. I vissa länder är inflationen väldigt hög men med en förändring i den ekonomiska utvecklingen kan vi konstatera att det är en manifestation över hela världen inom kort med en stor förbättring för mänskligheten avseende medel som kommer att räcka till alla människor på Jorden.

Det som har blivit stulet från folket blir återbetalt till folket inom kort och det kommer att förändra världsbilden när människor inte längre behöver arbeta ihjäl sig med många arbeten för att klara sin försörjning. Detta är välkommet i hela världen när den största delen av befolkningen har svårt att försörja sig på den lön man tjänar i sitt arbete. Med denna ekonomiska förbättring blir livet så mycket lättare och med denna utveckling kommer andra förändringar angående den tekniska utvecklingen och inom den medicinska industrin exempelvis, bli något som kommer alla länder tillhanda.

Det är absolut nödvändigt att detta blir något som ska gälla för alla länder på Jorden. Med rättvis fördelning där alla länder får möjlighet till de förbättringar som kommer att införas och där inga länder ska vara diskriminerade. Alla ska ha möjlighet att förkovra sig och få de redskap de behöver för den tekniska utvecklingen som kan vara stort eftersatt i vissa länder. Med ekonomiska förbättringar blir det ett fungerande samhälle i alla länder där inga människor behöver skaffa sig pengar kriminellt som tidigare utan alla kommer att få de medel de behöver för sitt uppehälle. Allt eftersom kommer de slavliknande metoderna att avskaffas och människor får tillbaka sin värdighet och sin integritet med att inte vara beroende av andras välgörenhet eller kontroll. Med ljusets hastighet till Jorden har detta utvecklats till fantastiska möjligheter som aldrig tidigare skådats.

Människornas uppvaknande har aldrig varit större och det har gett en framtidsutsikt till att detta krig mellan de mörka och ljusa krafterna minskar för varje dag. Det är fortfarande kritiskt med människornas själar som de mörka gärna vill få över till sin sida, men med människornas stora vilja och styrka kommer detta inte att bli verklighet. Alla människor har förändrats så mycket i sin medvetenhet och börjar förstå att det måste vara något större som avses när världen verkar vara upp och ned. Många människor har redan börjat arbeta med fredsarbetet och inser att alla måste förändra sitt levnadssätt om den mänskliga rasen ska överleva, vilken är en fantastisk utveckling och positiv inställning för många levande djur som fortfarande är föda för många människor. Däremot blir det vegetariska något som alla kommer att äta så småningom då fisk, – och köttproduktionen blir förbjuden. Det är ändå så spännande med denna utveckling och vi som har följt denna utveckling från ovan har väntat länge på att den ska komma och förbättra livet för mänskligheten.

I Ljus och kärlek

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Jag ser stora glödande klot som kommer från skyn och som träffar Jorden runt om i världen. De mörka kommer i stora skaror med deras Herre och som kommer att bli svåra upplevelser för människorna med naturkatastrofer bland annat. Det är lugnt i Europa men det förbereds en invasion som kommer från Balkanområdet där de mörka har sina fästen för onda experiment. Många av dessa fästen har tagits ned av Galaktiska Ljusfederationen men med mörkrets Herre har de fått fäste igen för att invadera Europa i krig.

Med början i Turkiet med jordbävningar och svåra jordskred fortsätter dessa trupper mot Europa för att till slut invadera USA som kan resultera i ett tredje världskrig. Många är de länder som har tillverkat kärnvapen, men dessa har neutraliserats av den Galaktiska Ljusfederationen för att undvika att fler oskyldiga civilisationer i Universum blir drabbade av dessa vapen som når långt i Universum. Innan dess blir kriget i Ukraina avslöjat av den ryske ledaren och många länder chockas av dessa nyheter. Han informerar om att detta förekommer i alla länder på Jorden och alla måste börja försöka få fast dessa varelser för att rädda den mänskliga rasen.

Efter denna information blir rädslan allt större bland befolkningen och det blir en nedstängning för att undvika inbördeskrig med stora kravaller bland befolkningen och militära insatser på gatorna kan bli nödvändiga för att lugna ned situationen i vissa länder. Det kan bli en mycket svår tid då många butiker stänger och det blir brist på varor, vilket kan resultera i svält och problem med boende för vissa grupper i samhället. Då gäller det att alla hjälps åt med att lösa problemen för de som har det svårast, med det som man kan undvara.

Detta år kan bli det svåraste av alla innan det långsamt blir bättre i världen då väldigt många av befolkningen har gått till andra sidan av väven eller flyttats till andra planeter för fortsatt utveckling. Räkna med en plötslig explosion i alla länder för att få människorna att vakna upp ur sin dvala och inse att det är nu det gäller för var och en att bestämma sig för vart man är på väg. Den bästa vägen är att följa sin intuition om vart man tillhör för del i den verklighet man upplever. Redan nu kan man känna den nya verkligheten och att visualisera om en bättre värld för allas bästa kan resultera i att man kan få följa med i uppstigningen till den femte dimensionen. I annat fall är ändå den väg man har valt den rätta för var och en i denna tid.

Med ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är hög tid att börja se sig omkring för att få en ny insikt om var man befinner sig. Är det en ny verklighet som har börjat eller är det den gamla eran med kaos och oroligheter. Redan nu kan de som har stigit till den fjärde dimensionen se vad som egentligen är verkligheten, framför allt i meditationen. Det är en helt annan del av verkligheten som visar det som även är relevant på andra sidan väven.

Med insikten om att det går allt fortare med utvecklingen på Jorden med så många förändringar i klimatet och Jordens rotation i Universum är det både en fantastisk tid och en förvirrad tid där alla måste vänja sig vid dessa förändringar. Det blir alltfler förändringar med svåra händelser och som berör alla länder på Jorden på ett eller annat sätt. Fler virussjukdomar kommer att bli något som alla måste börja vänja sig vid, även om de inte är dödliga är de svåra för dem som får dem.

Det är ändå så stor del av befolkningen som har börjat förstå hur viktigt det är att vara positiv i sina tankar och att verkligen vara en medmänniska för någon annan som har det svårt. Att vilja skänka pengar eller annat som berikar någon för ett lättare liv har så stor betydelse. Att visa kärlek och medkänsla är något av det viktigaste i denna tid. Det visar verkligen vem man är som person och utveckling i andlighet och medvetenhet var en så stor önskan av alla innan inkarnationen på Jorden. Det var en önskan om att hjälpa Moder Jord i hennes nöd mot de mörka, men inte enbart en sådan önskan. Alla som har inkarnerat på Jorden i denna tid har även haft en önskan om ett speciellt liv och utveckling i sin andlighet. Många människor lever sitt sista liv i denna inkarnation och behöver inte längre inkarnera igen om de inte vill.

Livet på Jorden i denna tid är en tid med svårigheter men som inte kommer att vara så länge. Det var inte meningen att det skulle ta så lång tid innan människorna kunde lämna denna tredimensionella verklighet, men med allt fler mörka varelser som invaderade Jorden och som ville behålla den för egen vinning, blev det till slut ohållbart med denna förstörelse av alla resurser som finns på Jorden. Jorden var döende och bad om hjälp för att inte bli eliminerad tillsammans med människorna och många hörde ropet på hjälp, vilket resulterade i att miljoner människor anmälde sig som volontärer. De människor som har fått de viktigaste uppdragen för Universum och Jorden är de som kommer att gå till uppstigning i den första vågen och dessa människor börjar nu bli seniorer, vilket betyder att tiden trappas upp ytterligare för att dessa människor ska kunna hinna med att hjälpa så många människor som möjligt att följa med till den nya världen i den högre dimensionen. De som går till uppstigning kommer att gå med sina kroppar i behåll till andra sidan väven.

De människor som kommer att gå till uppstigning i den första vågen kommer att ha drömmar om den nya verkligheten och successivt bli invand med denna verklighet som blir mer naturlig och självklar allt eftersom. Detta för att hjälpa de människor som vill ha en förklaring om vad en ny verklighet innebär och förklara vad de har att förvänta sig. Samtidigt är det ett sätt att hjälpa de människor som vill gå till uppstigning över bron till den nya världen på ett skonsamt sätt. Den gamla programmeringen går alltmer sönder och många människor upplever i sin verklighet att de måste komma bort från denna låga vibration. De blir räddade från den tredje dimensionen med sin intuition om ett sönderfall och att en ny era har tagit plats på Jorden.

Det går allt fortare för att så många som möjligt ska kunna följa med i denna uppstigning och många människor vaknar i allt större antal för varje dag. Det är ett mirakel som många varelser som följer denna uppstigning i Universum inte hade räknat med. Det mod och beslutsamhet som många människor visar i sitt agerande mot de mörka i samhället visar kärleken för denna planet och det är samtidigt en manifestation för att nu räcker med motsättningar och förhinder av utvecklingen för mänskligheten. Rättvisan som kommer och som avser all orättvisa i världen, är något som kommer att bli en sanning när mycket blir avslöjat för hela befolkningen. Det är många som ser den orättvisa som sker i samhället för befolkningen och som ser framemot att det som har stulits av folket lämnas tillbaka till folket.

Nåden är stor från Vår Herre och kärleken likaså för de som vill få denna vackra planet att blomstra igen. Ljuset från den stora Centralsolen är starkare än någonsin vilket betyder att det inte är långt borta från upplevelsen om vem man är och kommer ifrån och den uppgift man har på Jorden. Vi följer denna utveckling noga och vi älskar mänsklighetens fantastiska mod och kraft.

Galaktiska Ljusfederationen

I tacksamhet. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med tanke på det rådande tillståndet i världen har allt fler negativa varelser kommit till Jorden för att skada så mycket som möjligt. Arbetet med att försöka mildra deras framfart är att försöka skydda befolkningen från alltmer allvarliga metoder som dödar många av både sjukdomar och attacker. Vi gör allt för att få bort dessa varelser från Jorden.

Dessa varelser har kommit i mänsklig skepnad men är inte människor. De har ingen empati eller samvete om att de behandlar andra illa och därför utgör de så stor fara för mänskligheten. De har även kommit för att förleda många kristna till andra läror som inte har med den kristna lärdomen att göra. Kyrkorna kommer att invaderas av dessa varelser i försök att fånga så många själar som möjligt till den mörka sidan.

I många västländer är inte deltagandet så stort i kyrkorna även om många ändå är troende. Därför kommer dessa varelser att gå via stora arbetsplatser och föreningar för att påverka människorna med en falsk tro. Tron avser den mörka Herren som vill ha så många själar som möjligt. Framför allt ljusarbetarnas som har stort mod och styrka i sitt ljus och den kärlek de besitter. Deras själar är väldigt eftertraktade. På det sättet blir skadorna stora för mänskligheten.

I denna tid har separationen från den tredje dimensionen börjat för de som vill och ska gå till uppstigning till högre dimensioner och många kommer att känna denna skillnad i sitt umgänge med familj och vänner. Det är både en sorg och en befrielse då man inte förstår varandra längre och inte har samma inställning till den fortsatta utvecklingen. Det är en övergångsperiod innan energierna kommer med förståelsen om vem man är och var man kommer ifrån innan inkarnationen på Jorden, som blir en chock för vissa och en stor glädje för andra.

Ändå är mänskligheten den starkaste av alla varelser i Universum med sina många liv för utbildning och utveckling till att känna kärlek till allt levande. Det är en stor egenskap som många varelser inte har i Universum även om de är i höga dimensioner. Det är något som mänskligheten kommer att visa och lära andra för att få ett fredligt Universum.

Kärleken och respekten för mänskligheten är så stor från de varelser som följer denna utveckling i Universum och de skickar sitt ljus till Jorden för människornas uppvaknande. Vi ber alla för en skonsam övergång till den högre dimensionen.

Galaktiska Ljusfederationen