Kategorier
Kanaliseringar

Med allt som sker nu i denna snabba takt på Jorden och för dess invånare är det nära förestående händelser som avser det som påverkar människorna i de viktigaste och mest kostsamma funktionerna i livet. Många kommer att uppfatta det som mirakel medan andra inte ens märker vad som har hänt. De människor som förstår att det är en förändring till en högre dimension tar dessa händelser som en bekräftelse på vad de har vetat sedan länge.

Det är så mycket som måste bli känt och även bli uppdaterat med högre kunskaper i tekniska funktioner, men även inom medicinen som äventyrar hela befolkningen med giftiga substanser i de olika läkemedel som ska finnas för att bota sjukdomar. Detta förekommer i alla länder och det kommer att komma fram sådant som blir chockerande men även en bekräftelse på vad väldigt många människor har förstått sedan länge.

Med de nya själar som inkarnerar alltmer på Jorden som människor har en ny och innovativ tid börjat för att ge de personer som har tekniska kunskaper sedan tidigare med mer avancerade program för att skapa mer funktionella metoder och som avser datorer. Dessa datorer är mer avancerade med funktioner som inte går lika lätt att manipulera som i dagens datorer. De blir omöjliga att förstöra med de kriminella metoder som tidigare har använts och ska även i fortsättningen bli helt säkra för alla användare. Denna sysselsättning med att förstöra och manipulera andras datorer och sko sig på andras bekostnad kommer att upphöra.

Under detta år kommer så mycket att hända för hela befolkningen och många mirakel blir en glädje när det händer så mycket negativt i världen. Människorna behöver något som är glädjande i livet för att få distans till det som händer omkring och det visar att det trots allt inte endast är negativa händelser. Det kan vara något att börja fundera på om vad som kan komma som sker i ljusets tecken. Överraskningarna blir många och väldigt positiva även om det också sker negativa händelser i världen.

Överallt går det inte att påverka eftersom det fortfarande finns de områden som har väldigt mycket mörker och där människorna inte har kommit så långt i högre medvetenhet. Ändå är det väldigt många människor som skickar sitt ljus runt om i världen, medvetet eller omedvetet och det höjer de flesta till en högre vibration. De många baser som har funnits av de mörka används nu i egenskap av ljuset och allt fler av de mörka entiteterna har försvunnit från Jorden till andra platser för att dömas.

Väldigt mycket har gjorts bakom kulisserna som inte är så synligt ännu, men det går allt fortare för ljuset med de starka energier som träffar Jorden med att eliminera de sista resterna av slöjan och programmeringen. Alla arbetar med allt som kan ge mer resultat för ljusets seger och kärleken stiger alltmer i Universum när så många människor höjer sin medvetenhet och vibration. Det bådar gott för uppstigningen.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *