Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Många är de förutsägelser som avser det som kommer i den sista tiden men det är inte enbart negativt. Många innovativa förslag till förändring i denna nedåtgående spiral blir verklighet och mycket kommer att hända med en förbättring för alla.

Nedstämdhet och trötthet är något som alla i befolkningen känner eftersom det är en tid med många olika svåra virus som florerar och många har redan känt av dessa sjukdomar. Detta är en tid då mycket blir uppenbarat för folket och som i sin tur leder till en del oro i världen. Det var ändå något som var väntat efter tidigare beslut med restriktioner från ledare i världen som inte har varit något som har berikat människorna. Detta är något som många är rädda för och om det blir en global nedstängning är chansen att det blir svåra protester och demonstrationer.

Ingen är längre beredd att tro på att det hjälper mot dessa virus att isolera sig från andra människor och dessutom bära masker som förstör lungorna i längden. Det nya Covidviruset har ännu inte börjat med svårare utbrott, men det kommer och då är det läge att försöka hålla sig hemma så mycket som möjligt, men inte att isolera sig från andra människor. Viruset sprids ändå oavsett hur mycket man försöker skydda sig. Det enda som kan vara av värde är att inte vara så rädd för dessa virus. Det kan vara ett sätt att klara sig från sjukdomen.

Ännu har inte så mycket naturkatastrofer börjat med vulkanutbrott, tsunamier eller jordbävningar, men de stora bergskedjorna och haven formligen kokar av aktivitet för att så småningom ge utbrott som kan påverka hela världen med klimatförändringar. Dessa giftiga gaser och stoft från vulkanutbrott kan förgifta grödor som har en stor betydelse för föda i många länder och det kan bli förödande med svält bland annat. Alla dessa naturkatastrofer är ett sätt för Jorden att rensa det som inte längre berikar människorna med sitt giftiga och mycket farliga avfall som har fått pågå i alltför lång tid. Allt detta måste bort från Jorden och detta är det enda sätt som ger något som förändrar allt till det bättre.

Rensningar förekommer även nu för människorna och många känner av sådant som de trodde var avslutat sedan länge, vilket ger förvirring och stress över allt gammalt som kommer fram. Allt är en lärdom och även detta är en lärdom som är viktig med de starka känslor som återigen kan komma tillbaka för att denna gång få förlåtelse och förståelse för den fortsatta utvecklingen. Det är ingen lätt tid att leva med uppstigningssymptom och oro för framtiden vilket samtidigt är en vetskap om att en ny framtid snart blir verklig. Den vetskapen är ändå en bekräftelse på att allt går som det var tänkt. Ingenting sker av en slump, allt har en mening och denna sanning är något som kommer att bli mer verklig ju längre tiden går.

Kärleken och medkänslan för andra människor blir ändå det som blir mest prioriterat när katastroferna kommer i världen och många människor hjälper så mycket de kan för att underlätta för de som har det svårast. Det är detta som betyder mest eftersom det visar att mänskligheten har utvecklats exakt mot det mål som var satt från början, det vill säga kärleken är det största av allt och är det enda som är verkligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *