Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med anledning av den rådande situationen i världen och ökande svårigheter med kostnader för elförbrukning är det läge för införande av ett nytt system angående fri energi. Detta har varit känt sedan länge och forskarna har funnit att det finns energi ett par tusen meter ner under jordskorpan som är en naturligt skapad energi.

Många svårigheter har varit knutna till denna energi som de ledande i världen har velat hålla hemligt för mänskligheten, men nu är det läge för ett agerande för alla i befolkningen att få tillgång till och som behöver energi för sina hus bland annat. Detta och mycket mer kommer att avslöjas och bli sådant som berikar människorna i deras vardag och befria dem från höga kostnader exempelvis. Detta år blir ett svårt år för många på Jorden, men det kommer även att inträffa mirakler i form av fantastiska energier som höjer medvetenheten för folket på ett fantastiskt sätt med vetskapen om vem man egentligen är.

Att inte förlora hoppet inför framtiden är något som många människor känner en svårighet för när det fortsätter med dessa destruktiva händelser i världen. Det är så oerhört viktigt att fortsätta med positiva tankar även när man känner attacker från de mörka varelser som har kommit i allt större skaror till Jorden. Människorna är starkare än de tror och att be om beskydd från sina änglar och guider för att slippa dessa demoniska varelser är ett sätt att skydda sig. Särskilt ljusarbetarna är väldigt utsatta för dessa attacker men de ska veta att hela Universums ljusvarelser står bakom dem för att de ska kunna fortsätta att arbeta för Vår Herre och samtidigt ge av sitt ljus runt Jorden.

Ljusarbetarnas arbete är så oerhört viktigt nu när Jorden är i ett så kritiskt läge för mänsklighetens varande på Jorden, med alla konflikter mellan länder och sjukdomar som florerar i stora mängder runt Jorden. Med att endast tänka positivt är man i en kärleksfull energi som är svår att besegra även om man är utsatt för svåra attacker av de som försöker förleda och skada mänskligheten. Det är något som alla borde vara medvetna om eftersom det förstärker ljuset och tjänar som ett skydd mot allt som händer på Jorden i denna tid. Ge inte upp hoppet för en ljusare framtid även om det ser så mörkt ut, det är övergående eftersom det inte kan fortsätta på detta sätt så länge till. Allt är som det ska vara oavsett hur mörkt allt ter sig, men att lita på att Vår Herre ser om sina barn kan vara ett sätt att härda ut för att få möjligheten att få se en ny verklighet i en högre dimension utveckla sig.

Med ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Med allt som sker nu i denna snabba takt på Jorden och för dess invånare är det nära förestående händelser som avser det som påverkar människorna i de viktigaste och mest kostsamma funktionerna i livet. Många kommer att uppfatta det som mirakel medan andra inte ens märker vad som har hänt. De människor som förstår att det är en förändring till en högre dimension tar dessa händelser som en bekräftelse på vad de har vetat sedan länge.

Det är så mycket som måste bli känt och även bli uppdaterat med högre kunskaper i tekniska funktioner, men även inom medicinen som äventyrar hela befolkningen med giftiga substanser i de olika läkemedel som ska finnas för att bota sjukdomar. Detta förekommer i alla länder och det kommer att komma fram sådant som blir chockerande men även en bekräftelse på vad väldigt många människor har förstått sedan länge.

Med de nya själar som inkarnerar alltmer på Jorden som människor har en ny och innovativ tid börjat för att ge de personer som har tekniska kunskaper sedan tidigare med mer avancerade program för att skapa mer funktionella metoder och som avser datorer. Dessa datorer är mer avancerade med funktioner som inte går lika lätt att manipulera som i dagens datorer. De blir omöjliga att förstöra med de kriminella metoder som tidigare har använts och ska även i fortsättningen bli helt säkra för alla användare. Denna sysselsättning med att förstöra och manipulera andras datorer och sko sig på andras bekostnad kommer att upphöra.

Under detta år kommer så mycket att hända för hela befolkningen och många mirakel blir en glädje när det händer så mycket negativt i världen. Människorna behöver något som är glädjande i livet för att få distans till det som händer omkring och det visar att det trots allt inte endast är negativa händelser. Det kan vara något att börja fundera på om vad som kan komma som sker i ljusets tecken. Överraskningarna blir många och väldigt positiva även om det också sker negativa händelser i världen.

Överallt går det inte att påverka eftersom det fortfarande finns de områden som har väldigt mycket mörker och där människorna inte har kommit så långt i högre medvetenhet. Ändå är det väldigt många människor som skickar sitt ljus runt om i världen, medvetet eller omedvetet och det höjer de flesta till en högre vibration. De många baser som har funnits av de mörka används nu i egenskap av ljuset och allt fler av de mörka entiteterna har försvunnit från Jorden till andra platser för att dömas.

Väldigt mycket har gjorts bakom kulisserna som inte är så synligt ännu, men det går allt fortare för ljuset med de starka energier som träffar Jorden med att eliminera de sista resterna av slöjan och programmeringen. Alla arbetar med allt som kan ge mer resultat för ljusets seger och kärleken stiger alltmer i Universum när så många människor höjer sin medvetenhet och vibration. Det bådar gott för uppstigningen.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Många är de förutsägelser som avser det som kommer i den sista tiden men det är inte enbart negativt. Många innovativa förslag till förändring i denna nedåtgående spiral blir verklighet och mycket kommer att hända med en förbättring för alla.

Nedstämdhet och trötthet är något som alla i befolkningen känner eftersom det är en tid med många olika svåra virus som florerar och många har redan känt av dessa sjukdomar. Detta är en tid då mycket blir uppenbarat för folket och som i sin tur leder till en del oro i världen. Det var ändå något som var väntat efter tidigare beslut med restriktioner från ledare i världen som inte har varit något som har berikat människorna. Detta är något som många är rädda för och om det blir en global nedstängning är chansen att det blir svåra protester och demonstrationer.

Ingen är längre beredd att tro på att det hjälper mot dessa virus att isolera sig från andra människor och dessutom bära masker som förstör lungorna i längden. Det nya Covidviruset har ännu inte börjat med svårare utbrott, men det kommer och då är det läge att försöka hålla sig hemma så mycket som möjligt, men inte att isolera sig från andra människor. Viruset sprids ändå oavsett hur mycket man försöker skydda sig. Det enda som kan vara av värde är att inte vara så rädd för dessa virus. Det kan vara ett sätt att klara sig från sjukdomen.

Ännu har inte så mycket naturkatastrofer börjat med vulkanutbrott, tsunamier eller jordbävningar, men de stora bergskedjorna och haven formligen kokar av aktivitet för att så småningom ge utbrott som kan påverka hela världen med klimatförändringar. Dessa giftiga gaser och stoft från vulkanutbrott kan förgifta grödor som har en stor betydelse för föda i många länder och det kan bli förödande med svält bland annat. Alla dessa naturkatastrofer är ett sätt för Jorden att rensa det som inte längre berikar människorna med sitt giftiga och mycket farliga avfall som har fått pågå i alltför lång tid. Allt detta måste bort från Jorden och detta är det enda sätt som ger något som förändrar allt till det bättre.

Rensningar förekommer även nu för människorna och många känner av sådant som de trodde var avslutat sedan länge, vilket ger förvirring och stress över allt gammalt som kommer fram. Allt är en lärdom och även detta är en lärdom som är viktig med de starka känslor som återigen kan komma tillbaka för att denna gång få förlåtelse och förståelse för den fortsatta utvecklingen. Det är ingen lätt tid att leva med uppstigningssymptom och oro för framtiden vilket samtidigt är en vetskap om att en ny framtid snart blir verklig. Den vetskapen är ändå en bekräftelse på att allt går som det var tänkt. Ingenting sker av en slump, allt har en mening och denna sanning är något som kommer att bli mer verklig ju längre tiden går.

Kärleken och medkänslan för andra människor blir ändå det som blir mest prioriterat när katastroferna kommer i världen och många människor hjälper så mycket de kan för att underlätta för de som har det svårast. Det är detta som betyder mest eftersom det visar att mänskligheten har utvecklats exakt mot det mål som var satt från början, det vill säga kärleken är det största av allt och är det enda som är verkligt.

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Jag ser svarta kors på vissa dörrar inklusive vår egen dörr i flerfamiljshuset där vi bor och det kändes som om vi var förskonade från attacker i den sista striden.

Det är något som jag har sett redan tidigare och med olika markeringar på dörrarna, till och med fågelträck men denna gång var det målade svarta kors. Jag kände mig ödmjuk och samtidigt beklämd när inte alla dörrar var märkta. Det betyder att inte alla som bor i huset är beskyddade med en markering och vi kommer att höra många som skriker av rädsla för vad de blir utsatta för. Många blir dödade på detta sätt.

Det är verkligen den sista tiden vi befinner oss i, även om det dröjer några år innan detta händer som jag såg i meditationen. Innan dess kommer även massvaccination ske i världen och de som inte tar emot dessa vaccin dödas. Det blir en mycket svår tid då så många människor dödas av både sjukdom, vaccin och militära aktioner mot befolkningen i vissa länder.

I andra länder slås bankerna ut och som kommer att drabba hela världen med att bankkort och bankkonton inte längre går att använda för utbetalning bland annat. Det blir en mycket svår tid för många människor som inte är förberedda med medel i olika valörer för kontant betalning.

Många människor kommer ändå att räddas för deras tro på Vår Herre, Jesus och den Helige Ande. Detta har så stor betydelse och att be till Vår Herre om beskydd med en stark avsikt kan rädda livet. Det är så många som har tappat tron på Vår Herre och Jesus, men i denna tid är det särskilt viktigt att känna efter vad man tror på för sin överlevnad. De flesta människor har någon form av tro som avser något större och mäktigare än de själva, vilket kan bli en räddning för deras själ.

Att försöka känna kärleken från Vår Herre och även be en bön när det är som svårast, om nåd och förlåtelse har större betydelse i denna tid än vad alla tror. Det gäller att rädda så många själar som möjligt från den mörka sidan.

Tron till Vår Herre har ersatts av tron till det materiella och att ha så mycket pengar som möjligt för att känna trygghet i livet, men det betyder inget när allt blir förstört i strider för människornas själar av den mörka sidan. Då gäller det att vända sin tro till Vår Herre och Jesus för räddning. Det gäller att vara stark i sin avsikt med att vilja behålla vår planet som är ett arv för mänskligheten och med Vår Herres nåd blir detta möjligt för de människor som vill gå till högre medvetenhet och en ny värld.

Amen