Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med anledning av den rådande utvecklingen i världen med svåra motsättningar mot de styrande och ökande smitta med ny variant av Covid viruset är det särskilt viktigt att var och en tänker sig för om vilka tankar och föreställningar man har om framtiden.

Det har påpekats så många gånger, men det tål att upprepas med att det är så viktigt att man försöker ha tålamod och hålla sin höga vibration för hela befolkningens skull med positiva tankar och avsikter i livet. Mycket förändras snabbt nu i världen och många avslöjanden kommer fram som blir både förvånande och upprörande för många människor. Det är bra om man kan se det som något som måste komma fram och på det sättet rensas från Jorden och även från människorna.

Redan under de första månaderna på det nya året kommer det att märkas en del förändringar som avser många ledare på Jorden och dessa ledare blir avsatta för att nya måste komma från folket på ett ärligt sätt. Rättvisa blir det som sätter prägeln i världen framöver och det gäller allt som avser orättvisor för alla människor. En rättvis fördelning av medel som i första hand tillhör folket ska utföras av nya ledare i vissa länder, som tidigare behöll det för egen vinning. Det kommer att göra en stor skillnad i levnadsvillkoren för deras folk.

Rättvisan kommer även att visa sig för de människor som får svår torka med svält när det blir avsatta medel för de människor som kommer för att hjälpa till med förnödenheter. Särskilt barnens framtid står på spel när detta inträffar och dessa barn blir de som kommer att få många innovativa förslag till förbättring när det gäller jordbruk och spannmål på den nya Jorden. Samarbete och kunskap är något som blir väldigt tydligt när denna svåra tid kommer och detta avser även freden i världen.

Det är en glädje att se hur många människor har börjat förstå denna utveckling för Jorden och att det är enda sättet för alla att öppna ögonen för denna fantastiska planet som har så mycket resurser om man använder den på rätt sätt som gynnar alla på denna planet. Människorna har mycket att lära och det kommer de att göra. Redan nu är vissa människor utvalda för många viktiga beslut som blir avgörande för hur den fortsatta utvecklingen blir för Jorden i fortsättningen. Framför allt att övertyga ledarna i världen om hur viktigt det är att bevara freden för en lång tid framöver om man vill rädda mänskligheten från eliminering. Denna tid är mycket kritisk för mänsklighetens fortsatta varande, men med mycket ljus och kärlek till människorna för att stärka och hjälpa från de många civilisationer som bevakar och skyddar Jorden kommer det att bli en fantastisk seger.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Till mina följare på bloggen

Till mina följare på bloggen

Jag skulle vilja tacka er för att ni läser mina meddelande och förhoppningsvis blir berörda av dem. Det är så väldigt viktigt att känna till att Jorden är på väg till en högre dimension. På grund av stora förändringar kommer det att bli alltmer turbulent i världen och Sverige i synnerhet. Virusangrepp kommer även vårt land att drabbas av igen och även vaccinangrepp som jag faktiskt måste kalla dem.

Det är bra om man är förberedd med en del mat, vatten, värmeljus för några veckor. Ingen vet hur länge detta tillstånd kommer att vara, men räkna med svår kyla, höga priser för elen och för maten. Ha lite pengar i olika valörer om det inte går att betala med kort på grund av nedlagda banker.

Det kommer att bli svåra månader framöver innan det blir bättre och då blir det desto bättre för alla. Det gäller att ha tålamod och inte bli så rädd för virus eftersom det kan sänka immunförsvaret.

Jag hoppas också att min blogg blir utan attacker från de mörka. Jag vill gärna fortsätta att informera alla om vad som händer i vårt land och i resten av världen.

Jag vill också önska er alla en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.

Namaste

Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Jag går genom skogen mot stranden vid havet och det doftar av gran och mossa. Snön är nästan borta och marken är mjuk av all fukt efter snön. Molnen är tjocka och mörka, denna decemberdag.

Havet är lugnt med endast några vita toppar på vågorna och sjöfåglarna är tysta. Jag sätter mig på en bänk på stranden och ser ut över havet med alla små öar och det är väldigt vackert och fridfullt. Jag känner mig iakttagen och det har kommit en man som vill ge mig ett allvarligt meddelande om de kommande veckornas utveckling.

Det är med stor sorg som vi vill meddela människorna om en ny stor virusattack som blir avgörande för många människors varande på Jorden. Bland dessa människor finns de som måste avlägsnas från Jorden så fort som möjligt för att de inte ska göra mer skada på Jorden än vad de redan har gjort. Många av dessa varelser är inte mänskliga utan styrs av artificiell intelligens för att förinta mänskligheten och dessa elimineras själva från Jorden. Däremot är det många andra människor som lämnar Jorden i sjukdom och efter svåra biverkningar av giftiga vacciner.

Denna tid är nödvändig för att få folket att vakna upp från den gamla verkligheten och inse att nu gäller en ny tid som har helt andra avsikter för Jordens folk. Nu ska freden prioriteras och mänskligheten har en skyldighet mot varandra att höja vibrationen till en högre medvetenhet som kommer att främja samarbetet mellan nationerna på Jorden för freden.

Denna tid börjar nu för att fortsätta i det tusenåriga fredsriket. Människorna är det välsignade folket som med Vår Herres nåd leder till seger.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Rättvisa måste skipas för alla länder i världen. Detta är ett meddelande för en stor manifestation för att rättvisa blir något som alla länder kommer att gå igenom.

Balansen i världen är alldeles för skev och de länder som är rika måste ge mer av sin rikedom till de länder som inte har så mycket medel för en fortsatt utveckling. Det är alldeles för många människor som ropar efter rättvisa för sina liv, arbete och även för sina barn. De styrande i dessa länder har tagit det mesta från befolkningen som är deras rätt till en bra levnadsstandard.

Mycket av medlen kommer från droghandel bland annat och detta stora problem måste få ett slut för att få människor att hoppas på en bättre framtid. Det går inte att leda ett land där all välfärd kommer från medel av droger. Många människor har börjat stå upp mot dessa ledare och det håller på att vända långsamt till fördel för befolkningen, men det går inte fort nog.

Alla medel som går direkt till ledarna kommer att bli fördelade till folket för deras överlevnad. Barnen behöver en vuxen befolkning som stöttar för utbildning och innovation för framtiden. Allt för många barn kan bli förlorade om det inte sker någon förändring.

Rättvisan måste bli balanserad i alla länder för allas överlevnad. Det betyder att det blir svåra och oroliga tider framöver. Man måste räkna med en uppretad befolkning som inte vill vara i koppel längre utan de vill ha sin frihet och leva sitt liv på ett rättvist sätt för allas bästa.

Räkna med turbulens bland folket och i naturen där många lämnar Jorden till andra sidan väven på grund av naturkatastrofer. Detta är något som måste hända för befolkningens skull och mänsklighetens överlevnad. Alla länder måste ha samma möjligheter för sin utveckling och inga länder är förmer än andra länder i världen.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

En vacker ängel står framför mig

Det är moder Jord som talar till dig. Mitt barn du är så oändligt älskad för din kärlek till hela Universum och för din hjälp till Vår Herre i denna svåra tid.

Det kommer att bli en turbulent tid ganska snart och du ska endast vila mycket för att det är många människor som blir vägledda till dig för hjälp i deras förvirring i allt som händer.

Det är en välsignad tid även om det känns svårt och mörkt för många, speciellt i de länder med svår torka och svält. Människor kommer att hjälpa till i dessa områden och hjälp till andra har en så stor betydelse i denna tid.

Redan nästa år 2023 kommer Jorden att resa sig. Vulkaner, berg och haven formligen kokar av aktivitet på grund av att det måste rensas så mycket från planeten som helt enkelt måste brinna upp och förstöras. Många mörka platser på Jorden blir på det sättet eliminerade eller påfyllda med ljus och som gör att hela Jorden renas och helas.

Det är så viktigt att ha en förståelse för det som måste hända för allt levande på denna planet. Denna tid blir svår för alla på Jorden men det är övergående och människorna får en knuff framåt för att komma till insikt om något större som kommer att ske.

Denna insikt ger en större kunskap och visdom till alla människor som har ökat successivt de senaste veckorna. Det ger en mer verklig bild över det som sker men även en rädsla inför framtiden när denna förändring har skett inom alla människor. Det kommer att bli en förvirrad tid för alla, men när insikten blir förståelig för en annan verklighet med mer frihet i sitt liv och en kärleksfull uppfattning för allt som sker.

Det blir slutet i livet för vissa, men det är även något som var bestämt innan inkarnationen på Jorden. Andra blir medvetna om vad de vill ha för framtid i fortsättningen och det är som det ska vara.

Din fortsatta resa på Jorden blir en fantastisk upplevelse. Dina stora gåvor till mänskligheten och Jorden är ditt signum och kärleken är stor till alla levande varelser. Du är den välsignade.

Moder Jord

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

En meditation för en ny verklighet

Jag flyger över ett vintrigt Stockholm bort mot horisonten som har en annan avsikt. Vattnet är stilla men stupar rakt ned från horisonten som i ett vattenfall. Det stoppar mig och jag ser ovanför mig en stad i himlen där ljuset är starkt.

Jag ser människor och det verkar vara sommar och sol. Energierna som jag ser i denna dimension är nästa framme vid Jorden och havet, men det dröjer ett tag till innan Jorden har gått över till denna dimension.

Det är ett mörker som skiljer Jorden från den högre dimensionen och jag förstår att det är en skiljevägg som kommer att bli som en bro över till staden i himlen. Detta mörker är något som vi alla måste gå igenom på vår egen resa mot uppstigningen.

Vi är alla i slutet av den gamla eran och måste ha tillit till Vår Herre om att vi klarar detta skifte för Jorden. Det hänger på oss människor att verkligen vilja detta och hålla vår höga vibration så länge som möjligt.

Det känns som om vi är i ett vakuum innan allt bryter ut och kastar oss mot en annan verklighet som för vissa betyder att gå till andra sidan väven, medan andra blir positivt överraskade över den nya insikten om vem man är och kommer ifrån.

Skillnaden blir så stor i jämfört med hur man uppfattade verkligheten tidigare mot denna nya verklighet som egentligen inte liknar något annat man har upplevt. Förvirringen kan bli stor innan förståelsen når fram till en frihet vi aldrig någonsin har haft tidigare. Även en känsla av förlust kan infinna sig när det gamla invanda inte längre finns och osäkerheten kan vara skrämmande.

Människorna har varit så styrda i många tusentals år och har inget annat perspektiv att hålla sig till, men denna nya frihet är så befriande för själen eftersom denna sanna verklighet avser endast kärleken som genomsyrar allting, det vill säga den villkorslösa kärleken.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

En stilla stund inför Julen

Snön ligger djup över marken och mörkret lyses upp av detta reflekterande ljus. Julen står inför dörren och många upplever en stress för att hinna med så mycket som möjligt med gåvor och mat.

Samtidigt är det en tid för återhämtning och kontemplation för en lugn och stilla stund i allt som sker. Att känna efter var man står i denna tid och bli tacksam för att det snart kommer ett nytt år och nya möjligheter. Detta år kan bli ett svårt år men även en möjlighet att förändra det man tidigare upplevde som en mörk och tråkig tillvaro med ett arbete som inte längre ger något än en möjlighet att försörja sig.

Förnyelse och möjligheter står inför det nya året och även att vara stark i sin avsikt när det gäller nya bestämmelser som inte längre berikar befolkningen. Det är en styrka i att våga säga ifrån till det som inte längre är relevant i livet och på det sättet förbereda sig för en tid i svårigheter men även i möjligheter. Julen är så fantastisk i sin tradition för de flesta människor och framför allt för barnen, men att inte koncentrera sig för mycket på det materiella utan att i stället ha en gemenskap i familjen och med sina vänner kan ge så mycket mer.

I denna tid när allt är så nära en förestående förändring för alla i befolkningen kan det vara bra att endast känna glädje och förtröstan. Alla människor kommer att få så mycket förståelse och intryck med de energier som kommer och det är redan i början av nästa år. Kärleksenergierna är stora och kommer med alltmer styrka för att alla ska få känna hur älskade de är av alla andra civilisationer som finns i Universum. Det är nu det sker och i denna månad då julen infaller är det extra viktigt med denna kärlek till sig själv och andra då så många människor känner av ensamheten mer än vanligt.

Människor gläd er, det kommer så mycket mer till er för att ni ska få mer kunskaper om er själva, men även om hur älskade ni är av Vår Herre. Be till Vår Herre för en skonsam vinter, framför allt nästa år för alla i befolkningen.

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation

I denna meditation upplevde jag ett starkt stöd och hjälp som i en tidigare meditation från munkar som levde under medeltiden i Frankrike.

Mästare vi har kommit till dig för att ge dig ytterligare styrka i ditt arbete för mänskligheten på Jorden och vi är munkarna i Jesuitorden.

Vi har sett hur du har varit attackerad av de mörka ovanligt mycket den senaste tiden och vi kommer tillsammans med många andra bröder och systrar att beskydda dig mot dessa ondsinta varelser. Även vi blev väldigt attackerade under våra liv för vår tro på Vår Herre och i denna tid är det extra svårt att inte bli påverkad av deras försök till rädsla.

De har fått roa sig med dig alldeles för länge i ditt liv med att utnyttja många människor till att kränka dig, men det värsta de har gjort mot dig mästare är att begränsa dina kunskaper för lärande på Jorden och som har lett till ett onödigt lidande för dig.

Det är slut med dessa attacker mot dig nu och vi är många som strider mot dessa mörka individer för att få ett slut på trakasserier, både mot dig och för den övriga befolkningen.

Många har försvunnit från Universum men det återstår en del som vi tillsammans med dig mästare har fått förflyttade från de olika Råden där du har ett stort inflytande för den mänskliga rasen.

Vi munkar och nunnor tolererar inte längre denna behandling av dig mästare och dessa onda individer kommer att få det hett om öronen i fortsättningen om de fortfarande försöker skada dig.

Jorden står i ett stort skifte som är betydande för hela Universum eftersom planeten Gaia är så viktig för alla varelser i Universum och i denna galax. Alla arbetar vi tillsammans för att freden ska bli något som blir hållbart över tid och något mer världskrig kommer aldrig att hända igen på Jorden. Det är bestämt sedan lång tid tillbaka. Alltför många planeter skulle bli skadade av ett kärnvapenkrig exempelvis. Det ska inte några oskyldiga varelser bli drabbade av.

Vi ville bara tala med dig mästare och ge dig information om att det är fler än du tror som är med dig och skyddar dig. Alla är vi så trötta på dessa mörka individer som kommer i stora svärmar som gräshoppor, både i Universum och på Jorden. Vår Herre har fått nog och kommer se till att dessa försvinner för gott från detta Universum och vi tror på Vår Herre som den störste i hela Universum. GUD välsigne dig mästare och vi ber för ditt fortsatta arbete för mänskligheten.

Munkarna i Jesuitorden

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR