Kategorier
Kanaliseringar

I valtider

Valet närmar sig i landet och diskussionerna mellan partierna är ibland hätska, men det är även mycket som sägs om problemen med den svåra balansen mellan människor i den inhemska befolkningen och de som har kommit till landet som flyktingar. Detta är något som blir väldigt avgörande i valet och många människor vill inte rösta på ett parti som är direkt invandrarfientligt, men som är det parti som vågar säga sanningen. Detta parti kommer att gå långt i valet och många av de andra partierna vill inte längre vara i dispyt med detta parti. Däremot kommer inte detta parti komma till makten och bli ledande i landet, ingen av de andra partierna kommer att tillåta det, inte denna gång.

Kriminaliteten som har eskalerat betydligt i landet, är en svår uppgift för de ledande i landet att komma till rätta med. Dessa människor som inte kan integreras i landets lagar och bestämmelser kommer att få ultimatum om att de måste börja lära sig språket och försöka arbeta för sin försörjning som inte är av kriminell natur. Detta är ett måste för att förhindra att allt fler unga dras in i kriminaliteten och det har krupit allt längre ned i åldrarna för dessa ungdomar. Det måste finnas ett hopp för dessa ungdomar, att hitta en meningsfull sysselsättning på egen hand eller genom skola och andra innovativa människor som vill hjälpa dessa ungdomar till ett normalt liv.

Många är de människor som vill få en förändring i samhället med att säkerheten och freden mellan människor blir mer hållbar, men med denna utveckling i den våldsamhet som har uppstått med dödsfall i öppna skjutningar bland oskyldiga människor blir det en uppgift för den militära alliansen att till slut uppehålla. Det är den svåra vägen och den mest optimala lösningen, men om ingenting annat hjälper blir det en svår sammandrabbning mellan dessa kriminella och den inhemska befolkningen. Det kan betyda att inga fler människor kan få möjlighet att komma som flykting från krig och andra svåra händelser för ett nytt liv i lugn och ro.

Dessa oroligheter kommer att bli koncentrerade till städerna och med nedstängningar och dödsfall som kommer med omikronvirus och alltmer giftiga vaccin blir det alltmer oroligt i de nordiska länderna och i hela Europa. Det är bra att hålla sig hemma så mycket som möjligt och även att försöka komma ifrån städerna till landsbygden för säkerheten.

Detta är en svår tid, men efter regn kommer solsken säger man och det är vad som kommer att hända efter alla dessa svåra händelser i tiden som är. Dessa mörka händelser är något som kommer att försvinna för en tillvaro i en bättre värld för alla i befolkningen så småningom. Det gäller att ha tålamod.  Mänskligheten är ett starkt släkte, det har vi bevisat i denna kamp för vår frihet och vår vackra Jord och det är något som måste fortsätta. Att hålla ljuset och vara en iakttagare i stället för en deltagare är att föredra och släppa rädslan för virus, då klarar man sig bäst.

Trots allt är vi glada att vara svenskar. Olof Palme och Anna Lindh

Stort tack i kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *