Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Människornas stora uppvaknande sker alltmer som beror på de starka energier som träffar Jorden. Alla är inte så glada för att se vilka de är och som visar att de inte är de varelser de hade trott i inkarnationen på Jorden. Andra blir väldigt glada när de får bekräftelse på vilka de är och varför de kom till Jorden i denna tid.

Allt detta kommer inom kort men innan dess blir det en del svårigheter i livet på Jorden för alla människor. Det är en svår tid, men även en glädje för att nu vänder det för människorna och de går mot en ljusare framtid som avser en helt ny värld med stora förändringar. Det är detta som människorna nu ska se fram emot. Det kan inte undvikas att mycket av det mörka kommer fram för att belysas och det är bland det svåraste i denna tid, men att försöka se det som ett avslut för den gamla eran med en förhoppning om en ny era som är bättre för hela befolkningen.

Konflikter mellan länderna kommer att minska och redan nu arbetas det för att freden ska vara den mest prioriterade uppgiften för alla ledare i världen och ett samarbete för att detta ska bli verklighet. Kriserna kommer att avlösa varandra och det är avgörande om hur de ledande i länderna på Jorden kommer att agera för att hjälpa sin befolkning. Hittills har allt endast berott på att tillskansa sig så mycket medel som möjligt, men det kommer inte att vara pengar som blir det viktigaste i samhällsstrukturen i fortsättningen.

Det måste få ett slut för att undvika korruptionen som är så utbredd i världen och på det sättet få en mer rättvis fördelning av de medel som finns och som befolkningen är i behov av för sitt uppehälle. På det sättet kan man börja få en mer innovativ befolkning som kan skapa andra förutsättningar med gratis energiförbrukning exempelvis, som är en stor kostnad för de flesta.

De ledande måste försöka komma överens om vilka resurser de rättvist kan fördela till befolkningen och på det viset höja levnadsstandarden. Det är inte rimligt att man måste ha flera arbeten samtidigt för att klara sin försörjning. Ett arbetes inkomst bör räcka för sitt uppehälle. I en tid som denna med kriser av olika slag som kommer är det oerhört viktigt att vara en hjälp till de som inte har så mycket och dela med sig av det man kan undvara. Medkänslan är så oerhört viktig i denna tid och det är något som kommer att belönas för de som är givmilda mot andra människor i nöd.

Att visa medkänsla är kärlek utan villkor och det är något som människorna har utvecklat särskilt mycket och som det var menat, även om det har tagit lång tid. Kärleken är även så oerhört stor från alla de varelser i Universum som intresserat följer utvecklingen för människornas kamp för sin planet. Ljuset har aldrig varit så stort på Jorden som nu i denna tid och förväntningarna är många från alla i Universum.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack och i kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Ett besök hos en civilisation på solen

I en meditation flyger jag genom de vackra och ovanliga molnformationerna och vidare upp över atmosfären in i den mörka rymden. Jag ser solen med alla stjärnor omkring och den lyser med ett skimrande ljus. Det känns som om den kallar på mig och jag flyger allt närmare med en viss bävan, men det känns inte varmt på något sätt. Jag känner hur jag dras in i solen och landar på en väg som ser ut som guld i en vacker stad där husen ser ut att skimra i guld och rött. Jag ser även höga byggnader som glänser som silver och jag känner igen mig. Jag har varit där tidigare.

Det är en man som möter mig och som vill visa att det går att leva på solen utan problem med hetta. Denna hetta är endast från det yttersta lagret på solen för att ge de planeter som är beroende av detta för att ge liv. Värmen och ljuset föder liv på många planeter.

Det är en stor stad jag har kommit till och som jag inte såg den första gången jag fick besöka solen. Det är ett vackert folk, mycket högresta och smala med något sneda ögon. De har väldigt högt utvecklad teknologi som de gärna skulle vilja lära människorna i så småningom. De ville att jag skulle få se hur de lever och som är i väldigt hög standard för alla i befolkningen.

Mannen säger, ta detta tillbaka till Jorden för att förmedla om de olika civilisationer som finns i Universum. Det finns fler civilisationer än stjärnor på himlen och mänskligheten bör känna till det för att minska rädslan för andra varelser. De är absolut inte ensamma i Universum.

Om mänskligheten visste hur älskade de är av alla andra varelser som intresserat följer utvecklingen på Jorden i denna tid, så skulle de inte vara så rädda. Alla vill hjälpa till för att Jorden ska gå till uppstigningen så fort som möjligt. Människorna blir bland de viktigaste varelserna i Universum med deras arbete för freden och i samarbetet med alla andra varelser som finns i de olika civilisationerna. Mannen säger, lycka till med arbetet i Universum och vi kommer att ses igen på solen eller på Jorden. Gå i frid.

Stort tack!

Kategorier
Kanaliseringar

Höstdagjämningens lugna och vackra tid

Höstdagjämningen infaller inom kort, med denna årstids lugna och vackra lövverk på träd och växter i naturen. Det är en lugn period innan allt börjar på allvar avseende ekonomi och energi, bland annat. Många människor oroar sig för hur framtiden blir och att vara förberedd på en mörk period kan vara ett sätt att klara sig när det blir verklighet av dessa händelser, för att den kommer.

Denna mörka tid har en avsikt och det är en nödvändighet i att människorna börjar bli mer medvetna om vad som händer och varför. Mycket har hänt i människornas utvecklingen, både på Jorden och i människorna själva vilket är en upphöjning för att förberedas för de stora energierna som träffar Jorden under denna tid. Många fantastiska energier har redan kommit och många har känt av dessa energier som en känsla av att plötsligt ha fått mer kunskaper i det som tidigare var obegripligt. Alla människor har höjt sitt DNA och på det sättet höjt sin medvetenhet och blivit mer observanta på det som händer och på ett mer objektivt sätt.

Det är en glädjande tid, samtidigt som det händer oroligheter i många länder med stigande ekonomiska svårigheter och som även tilltar med den ökande kostnaden i energiförbrukningen. Med dessa svårigheter kommer även innovativa förslag till en förbättring för alla i befolkningen med ökande kunskaper om energi, som äntligen kan bli en verkligt stor vinst för de länder med kallt klimat. Kunskaperna finns redan men tillstånden från ledarna dröjer på grund av minskade möjligheter för kontroll och styrning av folket. Att ta tillbaka sin kraft för att få tillgång till denna kunskap och praktisera den är något som befolkningen nu borde ha möjlighet till.

Det har tagit alldeles för lång tid med att få tillgång till dessa möjligheter för att få en lättare tillvaro för alla i befolkningen och tiden är rätt nu när det är så stor kris när det gäller energiförbrukningen, framför allt i Europa. Det kommer att komma fram så småningom, men innan dess är det många som blir lidande av kylan och ekonomin under vintern på norra halvklotet på Jorden. Värmen och medkänslan mellan människorna kommer att vara särskilt tydlig när alla måste värna om sitt hus och få värme under vintermånaderna. Även matbrist kan förekomma eftersom många butiker och även stora livsmedelskedjor kan bli utan de basvaror som många behöver. Många ställer upp för varandra och hjälper de som inte har något att äta, med bröd exempelvis och det kan bli en av de svåraste perioderna de har upplevt. Detta drabbar inte enbart de länder som redan har det svårt, utan även länder med bra ekonomi bland befolkningen. Njut av höstens lugn och vackra färger, snart kommer mörkret och kallare klimat i världen.

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är ett mycket stort beslut som har fattats om en ny global nedstängning på grund av ökat Omikronvirus i världen och nya vaccin. Detta virus är inte så farligt som många tror men vaccinerna däremot är än mer giftiga.

Detta beslut har fattats bakom kulisserna, som har observerat hur viruset har spridit sig i vissa delar av världen och det kommer att bli obligatoriska vaccineringar i några länder. Det kan vara väldigt svårt att stå emot dessa bestämmelser men att våga säga ifrån till de som har makten i landet, blir det svårare för ledarna att verkligen tvinga fram sådana beslut för sin befolkning. Det är väldigt viktigt i denna svåra tid att verkligen börja ifrågasätta om det verkligen är rätt att försöka tvinga människor till något de inte vill. Detta gäller människornas frihet och ett sista försök att ta tillbaka sin planet och värdighet som människa.

Att de mörka har försökt skada och eliminera så många som möjligt av mänskligheten är inget nytt och detta vaccin framför allt är ett mycket starkt vapen att ta till för att få så många som möjligt att lämna Jorden till andra sidan väven. Många människor kommer att lämna Jorden för att fortsätta skicka sitt ljus till de som är kvar på Jorden och som är de som måste ta upp kampen mot de mörka för Jordens och människornas uppstigning till en högre dimension.

Det är oerhört viktigt i detta år att verkligen föreställa sig om vilket liv man vill ha i fortsättningen. Mycket av det man utförde i detta år blir en konsekvens för det som händer nästa år och därför kan det vara bra att man redan nu börjar fundera över sitt liv och de möjligheter man vill ha i fortsättningen. Det har påpekats många gånger om vikten med att börja visualisera om vilken framtid man vill leva i. Många människor föredrar att leva i den lägre vibrationen som inte innebär några förändringar i livet och det är som det ska vara, medan andra vill se något annat i Jordens utveckling och är trötta på denna negativa spiral som har utvecklats sedan alltför lång tid tillbaka. Det vill säga en ny tid och en ny värld.

Arbetet bakom kulisserna har påverkat utvecklingen till en ny nedstängning och det är endast i kärlek för människorna som denna pandemi kommer att verkställas. Mycket kommer att utvecklas efter denna nedstängning och endast till det bättre för de flesta människor, särskilt de som vill förändra och hela denna planet som den är i så stort behov av. Även människornas frihet med en uppstigning till en högre dimension är det viktigaste för alla varelser i de civilisationer i Universum som följer denna utveckling. Kärleken och förståelsen för människorna är så stor och alla vill hjälpa till med starka energier för stärkande och helande för mänskligheten.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Det är lugnt innan gryningen och solen har med sina starka energier börjat ge Universum av det som kommer att bli föryngrande och upplyftande för befolkningen på Jorden. Strålarna från solen kommer strax ovanför horisonten och tar sig allt närmare det som ska bli en upplevelse för allt levande på Jorden. Det är inte bara människorna som blir berörda av dessa energier även planeten blir förändrad och mer helad i hela sin varelse.

Mycket står på spel på Jorden och i Universum med stora händelser för alla planeter i denna galax och med dessa energier kan även de som inte tidigare har haft någon uppstigning till en högre dimension känna av de starka energier och som höjer dem i vibration. Det är en välsignelse i allt detta förlopp som ska ge människorna sin planet tillbaka och även bli en bekräftelse på att det är en tid med spännande och stora genomgripande förändringar.

Utvecklingen av den strukturella funktionen som är så viktig i ett samhälle har inte fungerat så bra med ledare som endast är intresserad av sin egen makt över befolkningen. Detta kommer att förändras drastiskt med funktioner som fungerar efter befolkningens önskemål och dessutom med nya ledare som lyssnar på sin befolkning. Det är mycket efterlängtat och många människor har redan börjat arbeta för andra lösningar i samhället vad gäller vården för de äldre i samhället och även för barnens bästa i utbildningssyfte.

Även många myndigheter som har som uppgift att hjälpa människor i deras liv med arbete, social verksamhet blir något som kommer att förändras med en mer human hjälp till arbete exempelvis. Utbildning och betyg kommer inte att vara den främsta anledningen till att få ett arbete utan även livserfarenhet blir lika betydelsefullt. På det sättet kommer många att kunna bli förvärvsarbetande i yrken de aldrig trodde de skulle kunna få. Detta är även ett sätt att minska kriminaliteten för sitt uppehälle med att kunna arbeta med det som känns rätt och som är accepterat i samhället.

Att redan nu ha denna inställning till livet på Jorden med att det är dags för en förändring efter all denna turbulenta tid som har varit de senaste åren, men det kan inte hända förrän alla på Jorden är i en resonans med en högre vibration och en högre medvetenhet. Det gäller verkligen att komma i gång med de nya innovativa lösningar som många människor har börjat med. Fortfarande är det svårt att få tillstånd till nya förändringar som gynnar alla i befolkningen av de ledare som är så beroende av att kunna ha kontroll och styrning i samhället. Människorna ska inte ha någon möjlighet att utvecklas för att bryta sig ut ur den fångenskap de befinner sig i, men friheten är alltför lockande för människorna och denna utveckling går inte att stoppa längre. De kommer att ta tillbaka sin kraft för sin planet och bli de stora varelser som de var menade att bli i Universum för alla andra varelser i de civilisationer som finns i Universum.

Detta var förutsagts sedan begynnelsen och denna utveckling är något som måste komma efter denna tid i lärande för kärlek och medkänsla för människorna. Denna tid är nu, eftersom människorna har utvecklats med kärlek för sig själva och andra människor och med en medkänsla som aldrig tidigare har varit så stor för andra människor i nöd vilket visar att det är människornas tid nu som ska prioriteras av alla varelser i denna galax.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

I valtider

Valet närmar sig i landet och diskussionerna mellan partierna är ibland hätska, men det är även mycket som sägs om problemen med den svåra balansen mellan människor i den inhemska befolkningen och de som har kommit till landet som flyktingar. Detta är något som blir väldigt avgörande i valet och många människor vill inte rösta på ett parti som är direkt invandrarfientligt, men som är det parti som vågar säga sanningen. Detta parti kommer att gå långt i valet och många av de andra partierna vill inte längre vara i dispyt med detta parti. Däremot kommer inte detta parti komma till makten och bli ledande i landet, ingen av de andra partierna kommer att tillåta det, inte denna gång.

Kriminaliteten som har eskalerat betydligt i landet, är en svår uppgift för de ledande i landet att komma till rätta med. Dessa människor som inte kan integreras i landets lagar och bestämmelser kommer att få ultimatum om att de måste börja lära sig språket och försöka arbeta för sin försörjning som inte är av kriminell natur. Detta är ett måste för att förhindra att allt fler unga dras in i kriminaliteten och det har krupit allt längre ned i åldrarna för dessa ungdomar. Det måste finnas ett hopp för dessa ungdomar, att hitta en meningsfull sysselsättning på egen hand eller genom skola och andra innovativa människor som vill hjälpa dessa ungdomar till ett normalt liv.

Många är de människor som vill få en förändring i samhället med att säkerheten och freden mellan människor blir mer hållbar, men med denna utveckling i den våldsamhet som har uppstått med dödsfall i öppna skjutningar bland oskyldiga människor blir det en uppgift för den militära alliansen att till slut uppehålla. Det är den svåra vägen och den mest optimala lösningen, men om ingenting annat hjälper blir det en svår sammandrabbning mellan dessa kriminella och den inhemska befolkningen. Det kan betyda att inga fler människor kan få möjlighet att komma som flykting från krig och andra svåra händelser för ett nytt liv i lugn och ro.

Dessa oroligheter kommer att bli koncentrerade till städerna och med nedstängningar och dödsfall som kommer med omikronvirus och alltmer giftiga vaccin blir det alltmer oroligt i de nordiska länderna och i hela Europa. Det är bra att hålla sig hemma så mycket som möjligt och även att försöka komma ifrån städerna till landsbygden för säkerheten.

Detta är en svår tid, men efter regn kommer solsken säger man och det är vad som kommer att hända efter alla dessa svåra händelser i tiden som är. Dessa mörka händelser är något som kommer att försvinna för en tillvaro i en bättre värld för alla i befolkningen så småningom. Det gäller att ha tålamod.  Mänskligheten är ett starkt släkte, det har vi bevisat i denna kamp för vår frihet och vår vackra Jord och det är något som måste fortsätta. Att hålla ljuset och vara en iakttagare i stället för en deltagare är att föredra och släppa rädslan för virus, då klarar man sig bäst.

Trots allt är vi glada att vara svenskar. Olof Palme och Anna Lindh

Stort tack i kärleksfull tjänst. JAG ÄR