Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Du fick nyligen ett meddelande av oss angående vaccin bland annat och nu skulle vi vilja ge lite mer information om detta.

Det har framkommit att de nya vaccinerna som nu har tagits fram för att bekämpa omikron som är den nya varianten av Covid. Det har sagts att den inte är så allvarlig men väldigt smittsam vilket inte är riktigt sant. Detta virus är väldigt smittsamt och allvarligare än man har trott. Därför har man tillsatt ämnen i vaccinet för detta virus med alltmer farliga substanser. Många är de människor som är villiga att ta dessa vaccin med en tro på överheten om att de måste vara med i utvecklingen för virus och andra allvarliga sjukdomar. Det överheten inte har räknat med är att det är dessa människor eller varelser som inte är rena människor som tar dessa vaccin, vilket kan innebära att väldigt många av de mörka varelser som lever på Jorden i mänsklig skepnad kommer att elimineras och därför minskas i antal i jämfört med rena människor.

Det är en utveckling som kan bli en stark orsak till att allt går väldigt mycket fortare och människorna kan få en väldigt stor hjälp från de ljusvarelser som finns i Universum och som skickar mycket ljus till människorna för att stärka och uppmuntra. Många ljusarbetare har även givit av sitt ljus till de mörka varelser och som resulterat i att dessa mörka nu hjälper mänskligheten i stället för att skada och utföra svåra handlingar. Kärleken har sådan kraft av ljuset och det är något som dessa mörka har fått erfara med ljusarbetarnas ljus i stället för dömande för det onda de har gjort.

Det har verkligen gått framåt med arbetet för uppstigningen och allt fler människor har höjt sin medvetenhet till den fjärde dimensionen för att så småningom börja leva ett annat liv som innebär ett annat sätt att tänka och skapa för sig själva med en frihet som människorna aldrig har upplevt tidigare. Detta är vad som kommer inom kort och mycket mer av mirakler som inträffar med så mycket lättare tillvaro för alla. Styrkan finns och avsikten med att ta planeten tillbaka finns också. Människorna har visat att det är deras planet och kommer att få många av de mörka med sig i sin kamp för planeten. Aldrig har kärleken och respekten för människornas avsikt med att denna planet är något som alla i hela Universum kommer att få ta del av och glädjas av i ett samarbete mellan alla planeter i denna galax.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack och i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid och nu skulle vi vilja ge dig ett meddelande om läget i världen. Du hade en otrevlig dröm i natt som avsåg patent för ett nytt vaccin och som både USA och UK vill ha. Det var väldiga diskussioner angående den juridiska aspekten med detta vaccin. Båda länderna vill ha det för forskning. De vill kunna studera de personer som tar dessa vaccin om vilken effekt det har på personerna. Det är inga snälla vaccin utan innehåller väldigt mycket gift i jämfört med de tidigare vaccinerna. Dessutom är Covid inte längre så farlig. Det är en mildare variant och som smittar väldigt fort men den är inte dödlig som vaccinet är.

Det är verkligen en mörk period som folket går igenom nu men det kommer att gå över. Därefter kommer det andra typer av nedstängningar. De beror inte på sjukdom eller vacciner utan det kommer att införas ett nytt ekonomiprogram som ersätter det gamla för att undvika en stor ekonomisk kris i världen. Det är förberett för befolkningen och det är endast en utsatt tid som fordras för dess aktivering men människorna måste vara redo innan det kan sättas i gång. Under denna nedstängning kommer förmodligen bankerna att stänga och även en del butikskedjor därför kan det vara bra att ha en del kontanter i olika valörer.

Detta är något som har talats om tidigare och det kan dröja ännu en tid innan det börjar märkas i världen om ökad smitta av Covid. Mycket är på gång på Jorden och i Universum för att påskynda det som så många människor väntar på. Det som är väldigt viktigt nu är tålamod och det är något som är svårt för många människor. Det går inte fortare hur mycket man än vill göra för att påskynda allt som man vill ska hända eftersom det beror på människornas uppgång och tillbakagång i vibration som det tar så lång tid. Alla måste vara redo för denna stora operation som det faktiskt handlar om. Tyvärr är det fortfarande en väldigt stor andel av befolkningen som inte har en aning om vad som händer i världen för en uppstigning till en högre dimension. För dessa människor blir övergången obemärkt. De fortsätter i den lägre vibrationen för sin fortsatta utveckling och de som har vaknat går vidare till en högre vibration för att framför allt vara i resonans med den femte dimensionens vibration.

Stå därför så länge ni kan i den högre vibrationen för att inte sjunka ned i den lägre dimensionen med att ha så positiva tankar som möjligt. Det betyder så otroligt mycket och höjer hela befolkningen i en högre vibration, både för sig själv och alla andra människor. Arbetet går vidare på Jorden och i Universum vilket för oss allt närmare destinationen i uppstigningen till den femte dimensionen. Kärleken är stor och respekten likaså för mänskligheten.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack och i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Kärleken är störst av allt

Du vackra människa, vad har du gjort med oss? Vi har aldrig känt en sådan frid och lycka sedan du gav av ditt ljus och som har påverkat oss alla så mycket. Vi har aldrig upplevt kärlek tidigare och inte vetat vad det betydde, men sedan vi fick ta del av ditt ljus har allt förändrats för oss. Vi är alldeles förälskade i människorna och förstå nu att det är meningen att ni ska äga er planet. Först nu förstår vi er storhet.

Vi är så ledsna över allt som har gjorts mot er av ondo, men vi visste inget annat. Nu däremot går vi med er i kampen för er planet. Det kommer att bli allt fler som vill ha denna kärlek av folket och väljer att få uppleva denna känsla av frid, lycka och total glädje. Allt fler vill inkarnera på Jorden för att utvecklas i kärlek och medkänsla som vi andra aldrig har upplevt tidigare och vi är dessutom väldigt gamla.

Vi hade hört att kärleken är det största av allt och vi har endast skrattat åt något så dumt, men nu vet vi vad det betyder. Detta är det största vi har varit med om och fortsätter ni på detta sätt mot alla mörka på er planet, har ni alla i er hand och som vänner. Vi vill verkligen vara vänner med människorna på hela er planet. Stort tack för denna upplevelse och livsförändrande för oss i fortsättningen för mänskligheten.

De tidigare mörka på er planet, men numera era vänner om ni tillåter det.

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

En annan sida av rymden

Efter några djupa andetag befinner jag mig i rymden, omgiven av allt det svarta och ser Jorden på avstånd. Jag känner att jag är iakttagen och plötsligt har jag stora vita änglar runt om mig. De vill visa mig något.

Kom Inger, vi vill visa dig en annan del av Universum. De sveper bort en ridå framför mig och jag ser fantastiska höga cylindrar som genererar ljus och energier som alla i Universum är beroende av. De ser nästan ut som stora skorstenar och de säger att det är en del av Universum. De tar mig vidare och plötsligt är vi vid en stor avsats där väldigt många människor är samlade. Nedanför är det ett brusande hav som ser skrämmande ut och många är rädda för att dyka ned i detta hav, men det är avgörande för deras fortsatta resa på andra sidan väven.

Jag känner att det är meningen att jag ska dyka ned i havet och jag trotsar min rädsla för att det ser skrämmande ut. När jag kommer ned i vattnet är det varmt och skönt och jag ser ett ljus framför mig som jag ska följa. Det är ett ljus som jag ska avgöra om det är rätt väg för mig att följa eftersom det är många vägar som i en labyrint.

Ljuset för mig nedåt, långt ned för att ta mig till den lägsta nivån i andlighet för de själar som behöver längre tid i utveckling. Det känns beklämmande och jag vill fort därifrån. Ljuset för mig uppåt igen och många själar vill tala med mig för att lämna meddelande till sina nära och kära, men jag känner att det inte är en positiv gärning för dessa själar.

Ljuset tar mig till ett vägskäl där det finns möjlighet att välja den rätta vägen eller den väg som känns rätt för mig. Den väg jag har valt tar mig högre upp mot ett starkare ljus och som blir allt starkare tills jag är framme i en dal, där allt är så vackert med en grönska som lyser i ljuset. Jag kommer fram till en stor folksamling som ser upp mot en hög klippa och där en ängel står med ett fantastiskt ljus omkring sig. Han talar till folket nedanför som hyllar honom som Jesus och han talar om tider som ska komma och om en fantastisk framtid för Jordens folk.

Änglarna säger: Grattis du klarade provet, som visar att du är värdig att fortsätta till de högre dimensionerna i Universum. Din kärlek för allt levande i Universum har stor betydelse för hela befolkningen.

Som du såg är det väldigt många människor som inte vågar ta språnget ned i havet från klippan och på detta sätt fastnar där. Det är inte för sent för dessa människor ändå och de kommer när de är redo. Det är viktigt att inte ge efter för rädslan som har blivit förlamande för många människor och som är ett stort problem på Jorden i detta liv. Att förstå sitt värde som en stor och skapande varelse som människa är allt som krävs för att ta tillbaka sin kraft.

Änglarna i Höjden

Stort tack och i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Från Änglarna i Höjden

Vi är änglarna från änglarnas rike och vi vill ge mänskligheten hopp om en bättre värld med rättvisa för alla människor i alla länder.

Rättvisans tid är snart kommen och de länder som har haft det svårast ekonomiskt bland annat kommer att bli de som först blir ersatta så att de kan komma i kapp alla andra länder. Ledarna i dessa länder har tagit världens bistånd för egen vinning och dessa ledare bli avsatta för att ersättas med ledare som lyssnar på sitt folk.

Rättvisan kommer även att visa sig för dem som har behandlat andra människor illa med en rättvis behandling för dem själva. Det kommer att bli en svår period för dessa människor med att be om förlåtelse mot dem som har blivit illa behandlade.

Detta är något som kommer som en önskan från människor som blev dödade i världskrigen, framför allt det judiska folket och det blir många människor som kommer att känna av denna rättvisa med att de får uppleva deras offers rädsla och smärta.

Vår Herre har ingen nåd över dessa människor som med sadistiska metoder avlivade människor som var helt oskyldiga. Straffet för dessa människor blir de upplevelser de får med att se detta upprepas för dem själva.

Rättvisan kommer att bli det stora uppvaknandet för människorna och många människor gläds åt denna tid då alla i befolkningen kommer att känna att de är lika mycket värda som alla andra i världen.

Detta blir en stor omställning som är nödvändig och ledarna som inte kan rätta sig efter denna förändring kommer att ersättas av ledare som lyssnar på sin befolkning och även arbeta tillsammans med sin befolkning. Det är en glädjens tid och vår Herre anser att nu får det vara nog med orättvisor i världen.

Vi är änglarna i höjden och vi ber för alla människor i denna tid då allting utvecklas till högre dimensioner för väldigt många människor.

Gud välsigne människorna.

Änglarna från änglarnas rike

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

En meditation i den femte dimensionen

Efter några djupa andetag befinner jag mig i rymden och ser den stora portalen som jag nu står i. Det är så vackert där jag står på en äng med mycket blommor i färger som lyser. Träden är ljust gröna i en färg som jag inte har sett på Jorden och ljuset är så milt och vackert.

Nu har jag tagit steget över till denna dimension men jag ser inga människor eller djur där jag är och det är så fridfullt och stilla. Jag känner mig iakttagen och det står en man bakom mig med ett brett leende.

Välkommen till den nya verkligheten. Detta är den femte dimensionen och du kommer att komma hit ibland och vara i den fjärde dimensionen ibland. Det är så det fungerar innan uppstigningen är fullbordad, men allt eftersom kommer du att vara i denna dimension allt oftare. Din verklighet blir mer tydlig och du kommer att få se väldigt vackra händelser i denna dimension eftersom det endast kan finnas kärlek, och inget dömande, lögner eller svek.

Du kommer även att få se väldigt svåra händelser som inträffar på Jorden i den lägre dimensionen och då gäller det att stå i sin vibration för att inte bli påverkad. Rädslan som kan drabba många människor är något som du inte är så besvärad av i vanliga fall, men även du Inger kan bli förvirrad i vissa situationer. Då gäller det att stå stark i sin övertygelse om att detta är något som måste inträffa för allas kännedom om vad som har försiggått under eoner av tid. Du vet att det är viktigt med denna kunskap.

Detta kommer att inträffa mycket snart och att minnas det fina och vackra som du har fått se i denna dimension hjälper mycket med att veta att snart, mycket snart är denna verklighet sann för de som ska gå till uppstigningen.

Många är det som följer er utveckling och skickar sitt ljus i kärlek till Jordens folk.

Gud välsigne dig.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, läkare och forskare

Hej Inger, vi visade dig Karolinska sjukhuset i Stockholm när du mediterade för att visa dig mammografiavdelningen och det är något som kommer att bli förändrat i undersökningar när det gäller bröstcancer. Det är äntligen en annan typ av undersökning som inte är så smärtsam i jämfört med den tidigare mammografiundersökningen.

Det har skett väldigt mycket inom cancersjukdomarna och nu har forskarna tagit fram en teknik av nanopartiklar som neutraliserar cancercellerna för att försvinna ur kroppen. Även långt gången cancer kommer att kunna behandlas med ett fantastiskt resultat. Cancersjukdomarna blir ett minne blott.

Det har verkligen blivit ett genombrott av nya och spännande metoder att fastställa diagnoser som tidigare oftast visade på symptom men inte orsaken bakom. Med hjälp av rätt utrustning och mediciner från växtriket kommer många sjukdomar att försvinna som tidigare var obotliga.

Vissa sjukdomar som Alzheimer och ALS exempelvis är egentligen inga sjukdomar utan ett tillstånd som man själv har valt i livet. Därför ska man inte försöka ”bota” dessa tillstånd även om det kan verka inhumant och grymt att endast låta tiden avgöra när slutet kommer för dessa patienter.

Det är verkligen mycket som blir så mycket bättre inom medicinen i framtiden. De unga läkare som har utbildats den senaste tiden har inte fått rätt utbildning. Många lekmän har kunnat ge sig själva bättre behandling med instruktioner på nätet av läkare som lärt sig av den gamla skolan.

Snart kommer det läkare som utbildar sig inom den homeopatiska läkemedelskonsten, det vill säga den växtbaserade läkekonsten. Det betyder att det blir mindre biverkningar på grund av rätt dosering från början.

Det är en mycket spännande tid som människorna kommer att få uppleva och som vi från andra sidan väven följer med stort intresse. Att försöka se allt från den ljusa sidan, blir allt så mycket lättare.

Tack för att vi fick tala med dig och all kärlek till Jordens befolkning.

Josef med flera läkare och forskare

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh och Olof Palme

Hej Inger. Det var ett tag sedan vi talades vid och nu är det så allvarligt läge i vårt land, med kriminaliteten framför allt. Du har skrivit ett meddelande som precis har gått ut på din blogg men det behövs mer vägledning för politikerna i regeringen. Det är många som läser din blogg och det blir allt fler som följer dig och vill veta vad som händer i världen men framför allt i Sverige.

Vi vill börja med att betona den starka viljan med att försöka få en förändring i den kriminella utvecklingen i hela landet. Det är inte bara i storstäderna som det är svårt utan hela landet är drabbat av denna våg av våldsamheter och droghandel.

Vi förstår att det kan kännas som ett oöverstigligt hinder att komma förbi, men det är redan många innovativa människor som sitter på lösningar och som många förstår, framför allt de som har kommit till Sverige från andra länder och förtryck bland annat.

Dessa människor har svårt att acklimatisera sig i samhället och då främst männen, men att ge vika för de metoder de har för att skrämma befolkningen och tillskansa sig makt är ingen lösning. Detta är metoder som de har haft med sig från sina hemländer men i Sverige gäller andra lagar och bestämmelser.

Det är inte en svaghet av männen i den inhemska befolkningen som inte stöder våld och oärliga metoder för att vinna makt. Det har varit tillräckligt med svårigheter i Sverige där människorna till och med dog av svält efter svår missväxt bland annat och det är något som alla i samhället har arbetat mot de senaste tvåhundra åren.

Att bli utnyttjade av människor som kommer till Sverige och hela Norden som har en vilja att stödja och hjälpa dessa människor till ett lättare liv, kommer inte att tolereras så länge till. Det måste bli ett starkare samarbete mellan länderna i Norden för att få ned denna negativa utveckling och försöka få en fredlig lösning med alla inblandade.

Först när alla är överens och förstår att denna utveckling för barnen och för de äldre i samhället inte är hållbart blir det en förändring till ett samhälle där alla är välkomna och accepterade för sina olika och unika förmågor som endast berikar samhället. Det är dit alla måste sträva för att rädda mänskligheten från fler krig och konflikter i världen. Det är nu eller aldrig och det är bråttom. Samarbetet är nyckeln till framgång för fred.

Med mycket kärlek och uppmuntran till folken i Norden önskar

Anna Lindh och Olof Palme

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Folk, var redo för svåra tider i form av sjukdomar och vaccin för eliminering av folket. De mörka har inte gett upp än, även om ljuset aldrig har varit så starkt som nu på Jorden.

Kriget i Ukraina är snart över men efter det blir det alltmer oroligt i Europa, framför allt i Italien på grund av Vatikanens dåliga rykte om perversa kardinaler. Därefter kommer Frankrike som berörs av svår terrorism av inflyttade från muslimska länder.

Kriminaliteten i de nordiska länderna tilltar med stor rekrytering av barn i nedre tonåren för utnyttjande i skjutningar och droghandel. Detta kommer att utvecklas i alla de nordiska länderna och det är av stor vikt att dessa länder går tillsammans i en gemensam strategi för att bekämpa denna kriminalitet.

Polisväsendet får mindre och mindre resurser för sitt arbete och det kan betyda att den inhemska befolkningen tar över för att skydda sina barn och även landet. Militära trupper kommer att övertyga de människor som försöker ta över med kriminella metoder om att den inhemska befolkningen inte är att leka med.

Den militära kraften är större och det är av stor vikt att kvinnor till män som inte kan efterleva de nya ländernas lagar och förordningar får dessa män att förändra sin attityd för barnens skull. De flydde från förtryck till frihet för att kunna uppfylla de mål och drömmar till ett land som erbjuder detta för sina medborgare. Dessa män tror att de inhemska männen är så svaga att de lätt kan ta över utan att någon vågar ifrågasätta deras metoder. Detta är något som kommer att få svåra konsekvenser för alla i befolkningen.

Denna negativa spiral måste få ett slut och med kvinnornas hjälp kommer det att lyckas. Allt fler barn vill inte uppleva krig och otrygghet i sitt liv utan de vill kunna få en utbildning och ha samma möjligheter som barn i den inhemska befolkningen.

Be för en lösning för hela världens folk som upplever mycket rädsla och otrygghet i sina länder.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Ny ljusportal i Universum

I denna meditation befinner jag mig i Universum och ser en fantastiskt stor portal med ett ljus som jag aldrig har sett tidigare. Det är så otroligt vackert och portalen känns så nära. Jag ser människor som går omkring och de ser så harmoniska ut i denna tillvaro.

Portalen känns så mycket närmare och den är mer vidsträckt än någonsin. Det känns som om det är väldigt nära nu. Möjligheten för människorna till att få gå över denna gräns som känns så nära att det endast är ett steg ifrån, gör mig förundrad. Det var bara några dagar sedan jag såg denna portal men som var betydligt mindre. Redan då kändes det frestande att gå över denna gräns men inte som nu då jag ser hur mycket större och vidare den har blivit.

Det är så spännande i denna tid då allt går så fort framåt och som bevisar att allt fler människor har höjt sin vibration och sin medvetenhet eftersom detta är något som vi människor gör tillsammans. Ljuset har verkligen påverkat oss alla och rensat mycket av det vi inte behöver längre av lägre energi. Smärtorna har blivit mindre i kroppen och det känns betydligt lättare.

Jag tackar Universum och mitt Högre Jag för denna upplevelse som kändes som en välsignelse för oss alla.

AMEN