Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Utvecklingen på Jorden har eskalerat med mycket protester mot de ledare som har meddelat om nya restriktioner i de länder där Covidviruset har börjat sprida sig igen. Detta är något som måste få ett slut för att människor svälter i dessa länder på grund av att utegångsförbud gäller och butiker kan inte hålla sina verksamheter öppna för folket.

Läget är spänt i hela världen och många länder fruktar nu att detta virus ska börja sprida sig med en svår utgång för befolkningen som redan har prövats i nedstängningar. Obligatoriska vaccineringar och nedstängningar hotar många länder på grund av ledare som själva är rädda för att detta virus ska bli något som alla måste gardera sig emot med så kallade vaccin. Ändå är detta virus inte farligare än en vanlig influensa som inträffar varje år i världen. Däremot är dessa så kallade vacciner allt giftigare och att försöka undvika dessa är att föredra för befolkningen.

Trots det har det fortsatt med en höjning i vibration hos befolkningen som vaknar alltmer i medvetenhet om vad allt detta som händer har för agenda. Många har insett att ju fler som förstår att allt detta med virus, nedstängningar och vaccin har en betydelse i utvecklingen för uppstigningen till en högre dimension för hela befolkningen, kan allt fler lämna rädslan bakom sig och se framåt mot en ljusare värld. Det är så oerhört viktigt att försöka visualisera om en ljus och fantastisk framtid för alla även om det ser ut som om det är precis tvärtom, men det är faktiskt just det som inträffar mer och mer för varje dag. Ljuset höjs alltmer och fler människor kan känna av det på olika sätt, svårt eller lätt, som kommer att gå över och kännas som en glädje i stället. Mycket är det som händer bakom kulisserna och många galaktiker och människor arbetar mycket för att det ska gå allt fortare med denna förändring för människorna.

Att försöka vara positiv och känna en tacksamhet för det man har omkring sig med sina nära och kära kan förstärka känslan över att man är skonad från att ha drabbats svårt av sorg, eller andra svårigheter i denna tid. Att be för en framtid för sin familj i en betydligt bättre värld än den vi lever i just nu kan vara ett sätt att känna förtröstan och tillit till att ljuset kommer att segra. Alla borde vara medvetna om att det enda som kan höja vibrationen i hela världen är att tänka positivt för allas bästa. Att lämna rädslan bakom sig för att det finns egentligen ingenting att vara rädd för. Ju starkare man är i sig själv, desto mindre rädsla får plats i vardagen och i tankarna om framtiden. Det betyder att man tar tillbaka sin kraft för att verkligen vilja ha denna frid och kärlek som alla känner så starkt för i världen. Aldrig har så många människor kämpat för att alla ska ha samma möjlighet i världen med att undvika svält och umbäranden, i synnerhet för barnen och deras utveckling i fortsättningen som arvtagare för världen.

Denna vackra planet står i centrum för alla civilisationer i denna galax och kärleken, respekten är oerhört stor för människornas förmåga att trots svårigheter ha positiva och kärleksfulla tankar om varandra och för alla i befolkningen. Detta är något som inte alla har haft som agenda i Universum, men som nu har fått en annan betydelse med kärlek och medkänsla för varandra i stället för krig och hämnd. För människorna som art har det stor betydelse för det fortsatta samarbetet i Universum och för varandet av alla arter i denna galax.

Galaktiska Ljusfederationen

Med stor tacksamhet i ljus, kärlek och sanning. JAG ÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *