Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Det som händer just nu i världen var något som var bestämt sedan lång tid tillbaka. Detta är ett stort test för hela befolkningen i vilken resonans man står i för detta skeende. Många, många har förstått innebörden om dessa händelser och som förstår att för utvecklingens skull måste allt negativt komma fram i dagen, bearbetas och skickas till ljuset för transformation.

Detta berikar hela världen, hur egendomligt det än kan uppfattas med denna charad och spel som det faktiskt är. Allt eftersom måste det få ta den tid som avses, även om många är trötta på att vänta på en förändring kan inte allt ske på en gång. Det kan bli för svårt och obegripligt och på det sättet kan mänskligheten gå åt motsatt håll, det vill säga tillbaka i de lägre energierna som känns tryggare för ögonblicket, trots att det är en bedräglig trygghet.

Tvivla inte, alla människor kommer att känna av dessa händelser på gott och ont men samtidigt få en höjning i vibration och medvetenhet. Detta är så otroligt viktigt i utvecklingen för Jorden och när detta är avslutat med negativa händelser av varelser som inte längre får utöva dessa scenarier kommer Jordens folk att känna frid och fred i sinnet.

Freden är på väg med människornas egen styrka och kärlek till allt levande. Denna stora operation för Jorden är snart över och folket kan leva i harmoni och fred med varandra i alla länder i fortsättningen.

Detta är vad som har förutspåtts för Jordens folk och detta är vad som kommer att hända med nåd från vår Fader Gud.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Dolores Cannon

Jag är hedrad som får tala med dig och du lever inte i mitt land, det vill säga USA men ni ljusarbetare är placerade exakt där ni ska vara för alla länder i världen.

När jag levde på Jorden arbetade jag med regression, det vill säga hypnos med människor som gick tillbaka i tiden långt innan de inkarnerade på Jorden. Jag fick lära mig mycket om vad vi människor upplever på andra sidan väven. Mycket stämmer med vad jag fick höra eftersom jag själv är på denna sida sedan några år tillbaka.

Nu följer jag människornas fantastiska resa i sina liv och det är en underbar framtid för dem som går till uppstigning och den femte dimensionen. Djuren och träden är redan där och väntar på de människor som kommer i den första vändan. Tyvärr är det inte så många som får möjlighet att följa med, men alla kommer när de är redo i deras utveckling och medvetenhet.

De flesta människor fortsätter att leva i den tredje och fjärde dimensionen för fortsatt utveckling och det är som det ska vara. Utbildningen fortsätter på Jorden för dessa människor och som är nödvändig för att komma med i uppstigningen till den femte dimensionen.

Det är oroligt i världen, framför allt att det ska bli ett tredje världskrig men det kommer aldrig att hända. Kärnvapen och atomvapen på Jorden är förbjudna och ledarna har redan nu börjat ifrågasätta de ledare som fungerar som diktatorer i världen.

Tyvärr dröjer det ett tag till innan ledarna i världen är överens om att freden ska gälla i hela världen. När ledarna är överens börjar upprustningen av Jorden från alla dessa skador som har blivit för djupa och med hjälp uppifrån kommer Jorden att bli helt återställd och en värld som blir som ett paradis att leva i. Det bådar gott för mänskligheten i fortsättningen.

Tack

Dolores Cannon

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation för den nya världen

Återigen är jag i New York, Central Park och står på en stor scen för att tala med många människor. Jag har varit där i en tidigare meditation och talat inför folket om den nya världen. Jag är där i samma syfte. Denna gång sjunger fåglarna för den stora förändringen mot den femte dimensionen för mänskligheten.

Det är en glädjens dag och många människor känner de starka energier som är till för uppvaknandet och höjandet av sin vibration. Många blir förundrade över den positiva bilden för Jorden i framtiden och ser fram emot att få leva på detta sätt, men det finns även de som inte vill tro på denna bild av Jorden. De tror att det är alldeles för tidigt. De är inte riktigt redo ännu, och behöver ha lite längre tid i den lägre dimensionen.

Jag ser ljuset i alla människor, en liten låga i vissa och ett starkt ljus som formligen bländar i andra. Det är så vackert och samtidigt så sorgligt att det är så få människor som kommer till den nya Jorden i denna första vända, men det kommer ändå att kännas lugnt och tryggt för de som har kommit för att acklimatisera sig och ta emot allt fler med tiden.

Det är mycket nära nu, men innan dess har de mörka en del att säga till om och de slåss för sina liv. De vet att ljuset har segrat och att de måste lämna denna planet som de har kunna lära känna som deras egen planet. De känner sig bestulna, men det är mänskligheten som är bestulen och som tar sin planet tillbaka. Äntligen tillhör planeten Jorden människorna.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Den djupa staten består av multimiljardärer som anser att de flesta människor endast är en belastning. Många av dessa miljonärer är inte mänskliga och har med lätthet fångat människor att tro att de är Gudar och på det sättet fått dessa människor att gå med på en total makt över människor som art. Dessutom har de fått dessa att tro att människan inte är mer värdig än som slav åt de icke mänskliga varelserna.

Många gånger har de försökt att eliminera den mänskliga rasen och varit farligt nära att lyckas i stora krig och med svåra sjukdomar men inte lyckats hittills, trots virus och vaccin. Nu däremot har en ny farsot drabbat mänskligheten i form av en svampinfektion och som är lika dödlig som Covidviruset. Till den svampen finns det inga vacciner att ta till och dödligheten blir stor i befolkningen. Tyvärr beror det på denna rädsla som så många känner.

Att försöka börja förstå varför detta händer i detta liv är en början till att vända sig inåt och lyssna på sin intuition om vad man vill uppleva i livet. Vissa människor har fortfarande behov av att vara med i denna kaotiska tillvaro med naturkatastrofer och sjukdomar och det är deras val. Andra människor vet om att detta är en utveckling som inte går att stoppa och att allt detta sker för allas bästa i befolkningen.

Med vetskapen om att den gamla världen är avslutad för att ge plats åt en ny värld där allt är en värld i välfärd för hela befolkningen på Jorden, blir övergången till denna värld så mycket lättare. Svårigheterna på Jorden kommer dessvärre att fortsätta några år till. De mörka som vill ha sin makt kommer att kriga till sista blodsdroppen för att få behålla planeten, men ljuset har redan vunnit och det vet de.

Det gäller att stå i sin kraft och kämpa för den mänskliga rasens varande. Den mänskliga rasen ska inte bli slavar till den djupa staten utan det är upp till var och en att verkligen känna var man står i sin avsikt i livet och detta är särskilt viktigt under detta år. Det är inte så lång tid att fundera på vad man vill uppnå i sitt liv och vilken framtid man önskar för kommande generationer för att få en hållbar utveckling för allas bästa.

Det kommer att behövas många ljusarbetare och ljuskrigare för att orka med denna sista strid för mänsklighetens fortsatta varande. Alla kommer inte att orka detta stora arbete, utan endast de starkaste av de starka. Av alla 144 000 ljusarbetare i världen som har sitt speciella uppdrag i denna tid blir det en mycket svår och tung tid för att hjälpa så många människor att orka gå vidare i sina liv.

Detta var vad alla inkarnerade för i denna tid och mänskligheten med ljuskrafter från Universum kommer att gå segrande ur denna strid och detta var bestämt sedan tidernas begynnelse.

Med ljus och kärlek

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Med all denna information som kommer från så många olika håll kan det vara svårt att få en balanserad och rättvis bild av nuet i världen.

Det som kan vara svårast att förstå är varför människor inte kan se det som händer framför deras ögon så uppenbart och avslöjande, med all propaganda för det stora skådespel som utspelar sig för att få människor att bli påverkade av allt som skrämmer dem till lydnad.

Med mycket små medel kan de mörka påverka de flesta människor till att inte försöka tro på de människor som har insett att allt inte är som det ska vara. Att inte tro på att människor kan ta sin frihet tillbaka och leva som de vill utan kontroll och påverkan.

Människor som har en högre andlighet och vibration kommer att tala om sanningen för folket på ett sätt som inte går att ignorera. Dessa sanningar är obekväma och svåra, men ändå nödvändiga för att vända denna rädsla för sjukdom och vaccin.

När människorna har förstått vidden av detta bedrägeri mot hela den mänskliga rasen kan det bli en förändring på Jorden. Det är först då som friheten kommer och viljan till ett fredligt liv för alla i befolkningen. Det har börjat med mångas förståelse att denna tid vi lever i har ett syfte som är av ett högre och mer avgörande syfte i andlig mening till detta kaos i samhället.

Trots allt har ändå människorna höjt sin vibration och medvetenhet till en högre dimension från den tredje dimensionen och detta mirakel gör att allt fler människor känner att det får vara nog med kontroll och påverkan i deras liv.

Hoppet står till att mänskligheten tar sitt förnuft till fånga, för att innerst inne vet alla att det inte går att leva på detta destruktiva sätt längre. Allt för mycket har förändrats under pandemin och många fantastiska och innovativa förslag har kommit om att det går att förändra och förbättra sina liv i arbete och försörjning exempelvis.

Att ha tillit till att det är ordnat för mänskligheten till ett fantastiskt avslut på denna svåra tid till en framtid där alla får leva sina liv i fred och harmoni på egna villkor, kan påskynda denna utveckling och som är bestämd sedan tidernas begynnelse.

Tilliten är stor till mänsklighetens kraft och förmåga till sin egen frihet och kärleken till mänskligheten är villkorslös.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen

Allt går väldigt fort nu och var beredd på både en chock, och en glädje som ni aldrig har upplevt tidigare.

Detta är er ljusarbetares tid. Äntligen har den kommit för att bli bekräftad av er ljusarbetare på ett så underbart sätt för folket. Välsignade är de människor som tar till sig denna bekräftelse om Jordens skifte till en högre dimension. Kärleken har aldrig varit större på Jorden och i Universum än den är nu med nåd från vår Moder och Fader Gud. Endast de vet när denna tid utvecklar sig med avslöjanden och vågen med en insikt om vem var och en är, varför man inkarnerade på Jorden just i denna tid.

Detta är så exceptionellt och aldrig har vi sett på maken med denna kraft som människorna nu tar tillbaka sin planet. Det hade ingen trott skulle kunna hända, men överraskningen är stor och kärleken för mänskligheten känner inga gränser. Ni är de största skaparna och ni är välsignade för helande av detta Universum. Detta går till historien.

Galaktiska Federationen

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

En ny gryning

Gryningen syns vid horisonten som kommer efter den mörka tiden. Det är då alla är som tröttast och behöver ljuset så förtvivlat väl.

Var vid gott mod kära medmänniskor som vi alla är och känn de starka energier som vår starka sol ges oss i denna stund.

Nu är det dags att känna sin natur och vad man kan visualisera om sin fortsatta framtid. Denna sista tid i den gamla matrisen som sakta faller sönder för att ge plats för en ny matris som avser en ny verklighet för Jordens folk.

Välsignade är de människor som är klara i sin avsikt att gå till den femte dimensionen och den nya verkligheten. Aldrig har så många fått denna nåd av vår Fader Gud för att få komma med i uppstigningen.

Att alltid vara medveten om sina tankar i positiv anda för att säkerställa sin möjlighet till uppstigning har stor betydelse för var och en.

Gryningen är nära med en fantastisk upplevelse när vågen välsignar alla till vetande om sin varelse. Denna händelse närmar sig sakta.

AMEN