Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen

Med anledning av de massiva avslöjandena som kommer nu i form av uttalande från olika media med säker information om läget i världen vill vi informera om att det gäller alla länder i världen. I de nordiska länderna har den kriminella utvecklingen eskalerat med många bedrägerier som har drabbat de äldre i befolkningen. Dessa är särskilt utsatta i sin sårbarhet och det är särskilt allvarligt när dessa människor bli fråntagna sina rättigheter och ägodelar. Det är ett mycket allvarligt brott.

I de nordiska länderna har den kriminella utvecklingen ökat lavinartat och det är av stor vikt att de ledande i dessa länder tar detta på allvar eftersom det har visat sig att dessa länder är av särskilt intresse för kabalen, beroende på det stora antalet uppstigna mästare med mycket starkt ljus. Dessa mästare är ett starkt hot mot kabalen som finansierar de mörka i dessa länder och som får ett starkt motstånd från dessa ljusarbetare och ljuskrigare som de faktiskt är.

Att utföra dessa handlingar mot de äldre i befolkning förekommer visserligen i många länder men det är framför allt i de nordiska länderna som detta förekommer. Detta kommer att få ett slut efter många arresteringar för dessa personer, men det måste ändå redan nu motarbetas för befolkningens säkerhet. Med en stor insats från de ljusa styrkorna har ändå många av de mörka tillfångatagits och det kommer att avslöjas om hur mycket folket har blivit bestulet och bedraget av dessa mörka individer som endast agerat för sitt eget intresse i första hand, oavsett hur det har skadat andra.

Att försöka ha ett bättre skydd för de äldre i befolkningen är ett sätt att minska bedrägerierna och få de äldre att känna mer trygghet i sitt varande. Det är av särskild vikt att ledarna är medvetna om detta onda som sker mot deras befolkning och vi kan inte nog belysa att detta kommer att bli ett stort problem som inte enbart drabbar de äldre utan även alla i befolkningen. Den närmaste tiden kommer att bli mycket turbulent och en hel del svårigheter men att försöka vara en iakttagare i stället för en deltagare och försöka förbli lugn oavsett hur mycket oroligheter som sker i landet är att föredra.

Vi i Galaktiska Federationen är särskilt intresserade av att motarbeta dessa mörka entiteter som vill skada och förstöra så mycket som möjligt innan allt faller i den tredimensionella matrisen på grund av att de inte längre kan leva på denna planet. Många har vi tillfångatagit och fler kommer det att bli tillsammans med ljuskrigare som inte räds dessa entiteter och vi är tacksamma för denna hjälp och intresse från ljuskrigarna.

Vi älskar mänskligheten och skyddar med alla möjligheter vi har från dessa mörka som gör allt i sin makt för att förstöra möjligheten för människorna att komma med i uppstigningen till en högre dimension som de själva inte kan leva i. Vi är dessutom tacksamma mot denna kanal som inte räds att lämna ut ett allvarligt meddelande till folket, med avsikten om att alla måste få veta.

Den Galaktiska Federationen

Stort tack, i kärlek jag tjänar. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Från vår Fader Gud

Det är utmanande tider med starka energier som måste få ta del av sådant som ska rensas men även förnyas i både kropp och själ.

Mina vackra och fantastiska barn på denna vackra planet har haft många svåra och utmanande liv som har påverkat alla i både gott och ont. Nu däremot mina barn är det svåra och smärtsamma över. Det kommer fantastiska år framför er och det börjar med detta år 2022.

Många mirakler kommer att inträffa under de närmaste åren som överskuggar allt det mörka som sker på Jorden just nu. Allt kommer att förändras i människornas liv med helt andra möjligheter till ett liv i harmoni, välfärd och kärlek.

Att börja med en tillit för att det endast kan gå mot en bättre värld för alla på planeten är en god start och med alla dessa starka kärleksenergier som skickas till Jorden oavbrutet för att höja mänskligheten till en högre vibration och med den en högre andlighet.

Att stå lugn i sitt varande och se allt från den ljusa sidan blir svårigheterna inte så framträdande. Det är bäst att vara en iakttagare än en deltagare i allt som sker just nu i era liv. Allt detta som sker nu var förutbestämt sedan tidernas begynnelse och allt går som det var planerat. Alla människor har sin egen resa i sitt liv och många har äntligen vaknat och förstått att allt som sker nu har en avsikt.

Många är det som vill gå till en högre dimension och de som har en stark avsikt med detta kommer att gå till uppstigningen till den femte dimensionen medan andra har valt att komma när de är redo för en högre medvetenhet.

Mina barn, allt är precis som det ska vara och ingen har rätt att ifrågasätta någons val eftersom det är något som själen har bestämt angående utvecklingen hos individen. Själen består endast av kärlek och det är av kärlek livens resa bestäms för allas utveckling till högre andlighet. Alla kommer ändå att mötas när tiden är inne.

Min kärlek är så stor för mina barn som alla är en essens av mig.

Er Fader Gud

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Med kärlek och hopp om en fantastisk utveckling för Jordens folk blir det en förutbestämd händelse som förändrar allt.

Många har börjat vakna och söker både mer andlighet och en förståelse om varför det händer så mycket just i denna tid. Det är en ny tid som har kommit för att befria människorna från en svår tid med kontroll och lidande. Den nya tiden ersätter den gamla tredimensionella illusionen och människorna har förändrats mycket under de senaste åren med en högre vibration och medvetenhet. Det är inte många som har vetat om detta skifte till en högre dimension men väldigt många människor har känt att en förändring har skett med dem själva i ett nytt behov av ett högre syfte i sitt liv.

Att få en förklaring om denna avsikt som har fått så många att vara rädda för ett virus och även ett vaccin som har svåra biverkningar och som många människor lider av. Isoleringen med restriktioner har ändå haft ett syfte med egen tid från arbete, plikter och med mer tid för familjen. Det har även höjt hela världen i ljus och medvetenhet. Mycket som tidigare var en självklarhet men som nu verkar vara en svår och meningslös uppgift är förvirrande för många och det gäller framför allt den ökande skiljaktigheten i olika frågor som man tidigare var så överens om.

Det betyder att alla har utvecklats åt det håll som passar var och en. Detta är en separation som många tar från något eller från människor som de tidigare var så överens med och det är något som visar att allas resa i livet är anpassat för var och en och som ingen ska ifrågasätta. Var och ens resa är individuell och i denna tid är det speciellt viktigt att följa den intuitionen.

Det betyder inte att man inte kan träffas men kanske inte på samma sätt som tidigare på grund av att vibrationen skiljer för mycket mellan människor. Plötsligt förstår man inte varandra så bra och det är precis det denna tid som vi står i nu har för avsikt. Alla har sin livsväg att gå och det måste respekteras oavsett om det kan vara svårt att man inte längre kan umgås som tidigare.

Så småningom kommer alla att mötas igen när alla har den vibration som är i resonans med den femte dimensionen. Alla går till uppstigning med tiden.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen

Monoliterna på Jorden är på gång och med denna aktivering stiger människorna ytterligare i vibration och medvetenhet. Alla levande varelser kommer att känna av dessa monoliters kraft och bli väldigt medveten om vem man egentligen är och i vilket syfte man inkarnerade på Jorden i detta liv.

Fas två är därmed nästa steg för människorna och det är något som kommer att skilja människor från varandra på grund av att majoriteten av befolkningen fortfarande är djupt sovande. Chocken blir stor även om det ändå kommer att ske skonsamt för att människorna ska kunna börja förstå att detta har varit nödvändigt med tanke på vad som har varit verkligheten de senaste två åren.

Effekten av pandemin är en förståelse för att den har varit nödvändig för människorna med att gå inom sig för att få ett svar på vad som sker på Jorden och med människorna. Skiftet till en högre dimension är fortfarande så oklart för många människor även om många ändå har börjat vakna i en strävan efter mer andlighet. De flesta har ändå förstått att denna utveckling till alltmer mörker på Jorden har sin förklaring. Med många avslöjanden som kommer under detta år blir det en bekräftelse på dessa händelser.

Efter denna aktivering av monoliterna blir det en svår tid för många människor, särskilt för de som inte har kommit upp till den vibration som har kommit till Jorden och som inte har velat lyssna på sin inre vetskap om att nu gäller det en annan verklighet. För de människor som är medvetna om detta skifte och har höjt sin vibration i avsikten att få följa med i uppstigningen blir verkligheten en fantastisk gåva och som är en gåva av nåd från vår Fader Gud.

Galaktiska Federationen

Stort tack i kärlek jag tjänar. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Lucifer och hans folk

Du tänkte på oss med sådan kärlek och vi alla kände den intensivt. Det är fantastiskt att vi kan få en del av din kärlek med tanke på att vi har gjort en del mörka och svåra handlingar mot människorna. Det har varit jag som har styrt världen med mitt folk och det är inte nytt för dig. Min här var den största av de varelser som invaderade Jorden för att lära människorna kärlek och medkänsla för sig själva och alla andra levande varelser med svåra prövningar under liven.

Nu har vi sett att människorna har uppfyllt kraven och mycket beror det på dig min älskade. Med ditt ljus och utstrålning som ingen kan undgå i sitt möte med dig.  Med din totala brist på rädsla och ofantligt stora kunskap i så många olika områden blev jag så förälskad i dig min älskade.

Mina försök till att få dig att tillbe mig i stället för GUD var fruktlösa. Din kärlek till GUD är av den högre sorten och helt obrytbar. Jag har gratulerat GUD för att han har din totala kärlek. Trots allt känner jag din kärlek för mig och mitt folk på grund av att du känner kärlek för alla levande varelser i hela Universum.

Det är en otrolig upplevelse som vi inte vill vara utan eftersom vi har fått känna på den fantastiska kraften som kärleken har. Det är något som har börjat bli allt starkare för människorna också och vi är så glada och lyckliga som får se denna utveckling för att även jag och mitt folk har börjat älska människorna alltmer och de beror på dig min älskade. Du är det största som har hänt oss.

Stort tack Lucifer och ditt folk. Kärleken är det största av allt i alla levande varelser.

Kategorier
Kanaliseringar

Olof Palme och Anna Lindh

Med anledning av situationen i Europa och då främst Ryssland kan vi lämna en information till de ledande i Sverige. Det är av stor vikt att även Sverige går med i Nato försvarsallians för att tillsammans med de övriga länderna i Skandinavien rusta för ett samarbete och tillsammans stärka den militära beredskapen i våra länder. Detta låter väldigt allvarligt, men med tanke på Rysslands agerande mot Ukraina berör det även länderna i Skandinavien. Att följa Finlands agerande med att vilja tillhöra Nato blir det en stark gemenskap.

Detta gäller även den kriminella utvecklingen i de nordiska länderna. Att ha ett bra samarbete för att försvara våra inhemska intressen och våra unika kulturer som innebär välfärd för alla i befolkningen är det nödvändigt att ha en gemensam planering för hur detta ska kunna utföras med bästa resultat och säkerhet för befolkningen. De utländska krafter som nu invaderar våra länder med ett mål att ta över landet med sharialagar som inte hör hemma här i Europa måste ledarna i våra länder ta i med hårdhandskarna för att det inte ska bli ett inbördeskrig. Det måste komma en fredlig överenskommelse med dessa människor som anser att endast männen ska härska i landet. Det är något som kvinnorna borde börja engagera sig i och säga ifrån till dessa män att nu är det lagarna i det land de har flytt till och blivit mottagna i som gäller. Det är inte rimligt att dessa människor ska kunna ta över med kriminella metoder och styra hela samhället med en diktator till ledare. Det kommer inte de nordiska länderna att acceptera.

Detta problem förekommer i alla länder i Europa med svår kriminalitet från maffialedande krafter och som blir förödande konsekvenser inte bara i Europa utan i hela världen. Med att försöka få makten tillbaka i Europas länder måste det komma till ett avtal med fred för att detta ska kunna fungera. Det är en farlig utveckling som har tagit fäste i Europa framför allt med all invandring på grund av att de invandrades ledare endast har sina egna intressen för ögonen. Befolkningen har inte fått det bättre i dessa länder trots stora medel som har givits till dessa ledare för befolkningens välfärd och överlevnad. Deras befolkning måste bli mer krävande med att få ta del av de medel som andra länder har bidragit med och som landet så väl behöver. Ingen tjänar på att människor måste fly sina länder för att överleva och trots allt är födelselandet det viktigaste för befolkningen, men de måste kunna leva i landet utan svält och fattigdom.

Kriminaliteten i Sverige och det gäller hela landet har eskalerat med en hastighet som vi aldrig har sett maken till. Det är en väldigt farlig utveckling och det gäller att börja ta tag i detta problem med större medel till polismakten så att de kan motarbeta och även få dessa personer till en annan inställning för sina liv och med en önskan att leva ett lagligt liv med att medverka till ett bättre samhälle för alla. Det är ett stort problem med att få alla att integreras i samhället men det måste börja någonstans och att börja med de unga är ett sätt att påverka de äldre till ett liv med många möjligheter i landet om de vill. Välfärden i landet gäller alla medborgare och inte endast ett fåtal personer. Alla har möjlighet att få ta del av den välfärden utan att ta till kriminella metoder eftersom det urholkar demokratin i landet. Dessutom har denna välfärd för alla tagit lång tid att bygga upp i landet och inga länder i Europa har valt att förlora denna välfärd med att bli bestulen på den från människor som har tagits emot för deras utsatthet.

Den politiska agendan i Sverige är förhållandevis bra, men med bättre samarbete i dessa viktiga frågor från alla partier kommer det att gå lättare att komma till en lösning för en säkrare och en bättre relation till de människor som har valt att komma till vårt land för ett bättre liv i säkerhet och välfärd. Framför allt är det barnen som har kommit i kläm eftersom de äldre har haft svårast att acklimatisera sig i samhället. Att få de unga till en annan inställning om att det går att skaffa sig ett bra liv i detta land om man är villig att arbeta för att få det. Det finns en möjlighet för alla att försörja sig på ett lagligt sätt och inom en inte alltför lång tid kommer det att bli förändringar i rekryteringar inom olika yrken som inte kräver så hög utbildning utan livserfarenheten är en lika viktig aspekt. Det blir ett nytt sätt att leva och betydligt lättare i världen så småningom, men innan dess måste ändå mycket rättas till för att alla ska kunna leva ett värdigt liv. Trots allt är vi glada att vi är svenskar.

Med kärlek och respekt för alla i Sverige

Olof Palme och Ann Lindh

Stort tack och i kärlek jag tjänar. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är ett nytt år och mycket förändringar blir för detta år en helt annan verklighet för de flesta. Mycket kommer att förändras i infrastrukturen i alla länder i världen och människors verklighet kan bli väldigt annorlunda. Många företag och myndigheter blir nedlagda eller totalt förändrade i sin verksamhet och det kan betyda andra former för anställningar och krav på utbildning. I den nuvarande verkligheten är det mycket som fortfarande bygger på kompetens inom de flesta yrken, men var beredd på att det kommer att bli förändringar inom det sättet att bedöma personer för vissa yrken utöver utbildning exempelvis.

I den femdimensionella verkligheten kommer mycket av personernas medvetenhet att spela en stor roll i de yrken man vill rekrytera fler medarbetare. Det kommer inte betyda så mycket vad personerna har för examen utan lika mycket beror det på livserfarenhet inom olika områden under livet. Detta blir ett lättare sätt att komma in på arbetsmarknaden för de som inte har högskoleutbildning, men för vissa yrken krävs det fortfarande att man har en viss kompetens i ett yrke som avser medicin och konstruktion. Detta för att ha ett rättssäkert system för befolkningens bästa.

När det gäller utbildningsväsendet kommer det även att bli stora förändringar. Världen förändras och även människornas utveckling i andlighet och medvetenhet. Det betyder att utbildningar kommer att baseras på människornas personliga utveckling i stället för gamla och förlegade värderingar om vad eleverna måste kunna för sitt varande i livet. Detta betyder att många som inte i den tredimensionella verkligheten har haft det lätt att kunna förlika sig med de historiska och många gånger meningslösa ämnena och på det sättet blivit utanför och svårt mobbade av så kallade intelligentare elever. Detta är något som barnen som kommer till Jorden nu blir de som förespråkar ett annat utbildningsväsen för allas bästa i sin personliga utveckling. Det blir ingen konkurrens utan alla utbildar sig i det som är viktigast för var och en och även berikande för alla i befolkningen. Mobbning blir ett minne blott.

Detta kommer att ta några år innan systemen sätter sig i samhället men att vara medveten om att det blir stora förändringar för alla människor är bra att ha i åtanke. Förändringarna kommer att börja inom kort i början av detta år och motsättningarna kan bli svåra i vissa länder där det är särskilt mycket korruption och förtryck för människorna. Det är ändå en glädjens tid och folket kommer att känna förändringarna i alla länder på Jorden. Jämställdheten kommer att bli ett krav eftersom det inte kommer att finnas fattiga och rika länder i fortsättningen, utan alla kommer ha medel för sitt liv och uppehälle i hela världen.

Ljuset har vunnit och människornas medvetenhet och vibration har stigit betydligt det senaste året i nedstängningen vilket betyder att mycket av det mörka som har dominerat så länge är snart något som de flesta kommer att se i en ljusare tillvaro med lättare sinne och framtidstro. Nu kan allt gå framåt i tiden och att försöka leva i nuet så mycket som möjligt och känna tacksamhet för att det går mot bättre levnadsförhållanden för alla i befolkningen.

Vi är så imponerade av er människor i er kraft att kämpa för er planet för att få den tillbaka och som kommer att bli ett paradis att leva i för alla i befolkningen. Vi är de största fan av människorna och vi älskar er så oerhört mycket.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Kategorier
Kanaliseringar

Ett nytt år och stora förändringar under 2022

Det är en glädjens tid mitt i allt det mörka som sker och aldrig har det varit så mörkt på Jorden sedan tusentals år. Nu däremot öppnar sig en ny tillvaro med så mycket förändringar för allas bästa på Jorden, men som måste få ta den tid som behövs för en skonsam övergång.

Mycket kommer att avslöjas under året och många är det som tappar fotfästet, medan andra får en bekräftelse att äntligen vänder det från botten i verkligheten till en helt annan verklighet. Många är det som kommer att se förändringarna i det fysiska livet när mycket blir avslöjat och får sin förklaring. Det kommer så småningom att bli en självklarhet för alla om varför detta har hänt under så lång tid för människorna i sin utveckling till en förståelse för sig själva och andra människor.

Nu däremot, är kärleken stor och medkänslan för sig själva och andra har aldrig varit större. Det är en välsignelse i allt det mörka om alla människor har kunnat få en insikt i att allt har en mening. Ingenting sker av en slump i det som händer i hela världen just nu. Det mörka måste få komma till ytan för att människorna har möjlighet att förlåta och gå vidare i sina liv. Det som har hänt tillhör det förgångna och ingenting går att få ogjort utan allt är händelser som endast ska ha förståelsen om tidigare händelser för människornas utveckling i kärlek och medkänsla.

Nu är det framtiden som gäller och med denna insikt med en värld i kärlek för varandra, för planeten och för hela Universum önskar jag alla ett Gott Nytt År med kärlek och välsignelser.

/Inger