Kategorier
Kanaliseringar

Ny bok

Sammanfattning

Denna bok är en beskrivning om tiden innan uppstigningen till en ny tid och en ny värld i en högre dimension. Det långa experimentet som människorna har fått gå igenom för sin andliga utveckling i många inkarnationer av liv på Jorden, avsåg att öka människornas känsla för villkorslös kärlek och medkänsla för sig själva och andra. Det har tagit väldigt lång tid och detta experiment har utvecklats alltmer våldsamt och med allt fler mörka varelser som har intagit planeten som de trodde var för sin egen vinning.

Det är en väldigt liten del av befolkningen som har haft en aning om vad som händer i världen och i Universum. På sista tiden har däremot många höjt sin medvetenhet och vibration för att förstå att i denna tid med nedstängningar och virus, måste det finnas en orsak med allt detta som har hänt de sista åren. Att ha fått en tid för eftertanke om sitt fortsatta liv i detta kaos av negativa energier har ändå givit många en positiv och efterlängtad paus från den yttre världens olika händelser. De flesta människor har höjt sin vibration och befinner sig för det mesta i den fjärde dimensionen, men det är väldigt beroende på hur människor känner i sina känslor vilket betyder att den största delen är rädsla och ilska över sin situation eller för andra människor. På det sättet skiftar många fortfarande mellan den tredje och fjärde dimensionen beroende på sin medvetenhet och som påverkar hela mänskligheten.

Alla människor strävar efter att höja sin andlighet i de liv de inkarnerar till. Jorden har alltid varit en planet med mycket svåra liv eftersom allt är bortglömt om var man kom ifrån innan man inkarnerade. Dessutom har alla skrivit ett kontrakt om vad detta liv skulle innebära, det vill säga man valde sina föräldrar, syskon etcetera och detta var för att alla ville uppleva sin separation från Källan. Livet på Jorden är en skola. Allt som händer i livet, på gott och ont är en lärdom. Detta har utvecklat människorna mycket genom livens oändliga kretslopp med mognad och andlighet. De har lärt sig känna villkorslös kärlek och medkänsla för sig själva och andra och som har visat vilken vilja de har för att hjälpa andra människor som befinner sig i svår nöd i andra länder med medel för att de ska få ett lättare liv.

Livet på den nya Jorden blir därför väldigt annorlunda eftersom det stora experimentet är över och människorna är fria att leva sina liv för sin egen skull på sina egna villkor om man inte inverkar på någon annans bekostnad. Det blir ett liv med ren luft, hav och jord och framför allt en fredlig värld. När Ledarna i världen är överens om att ha en fredlig värld för människornas bästa kommer miljöförstöringarna att upphöra. Freden är något som alla människor har önskat som den viktigaste faktorn och med det kommer miljöarbetet att vara en självklarhet för alla människor.

Detta är en bok om andlighet som jag har blivit uppmanad att skriva. Boken finns här att läsa genom att klicka på länken. Det bästa resultatet blir på en större skärm och boken är gratis.

Andligheten genom livens oändliga kretslopp

9 svar på ”Ny bok”

Tack Inger för boken. Jag är ingen tekniker men jag tror att jag kan läsa den på pdf. Jag tror att det blir intressant och spännande. Jag återkommer och berättar när jag läst klart. Med de bästa hälsningar Göran R.

Nu har jag läst din bok. Nu får vi se vad som händer. Det blir säkert intressant. Hälsningar Göran R. Gör som du vill med att publicera eller inte.

Intressant bok.Spännande att se om jag får någon roll i uppstigningen . Blev intresserad av andlighet för ca.15 år sen men är inte på något sätt medial .Hade varit intresant och veta om jag blir involverad .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *