Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Det är nu det händer. Den stora sammanslagningen av Centralsolens energier och de vita energierna med kärlek till Jordens folk. Detta kommer att fortsätta under denna månad innan skiftet till år 2022.

Folk gläd er. Känn förtröstan och tillförsikt inför framtiden. Detta stora som händer inom människorna är en välsignelse och en stor nåd för att allt i uppstigningen blir så skonsam som möjligt. Det är en beviljad nåd från en bön till vår Fader Gud.

Allt är fullbordat och människorna kommer att få se vilka de är och av vilken avsikt de följde kallelsen till Jorden i detta liv. Alla människor har bidragit med sitt ljus till Moder Jord och höjt vibrationen till en högre medvetenhet hos alla människor. Oavsett var man står i för medvetenhet har denna höjts och även andligheten för hela befolkningen.

Nu har tiden kommit som var förutbestämd sedan tidernas begynnelse avseende människornas utveckling till att kunna känna kärlek och medkänsla för sig själva och andra människor på Jorden. Välsignad är denna tid som medför att det endast blir en ljusare och kärleksfullare tid för alla i befolkningen.

Många är det som har förstått att det har varit nödvändigt med dessa svårigheter för mänskligheten för att det skulle vara möjligt med en förändring för alla till det bättre. Människorna har behövt denna tid för sin utveckling och bli en multidimensionell varelse som alla andra varelser i Universum.

För många ljusvarelser som ligger med sina skepp strax utanför atmosfären är kärleken och respekten stor för människornas starka vilja för att behålla sin planet.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Med stor tillförsikt inför livet i den sista tiden för den tredimensionella verkligheten tar världens folk emot de energierna för fortsatt levnad.

Det är en fantastisk tid till vila och glädje inför manifestationen för vår Fader Gud och Hans son. Samtidigt som de stora vågorna från Centralsolen ger styrka och mod till så många människor.

Det gamla är det nya nu och förändringarna kommer allt eftersom i det som kan skönjas i verklighetens starka förändring. Mycket blir synligt för var och en på denna Jord. Det är upp till var och en att se, känna och uppleva denna förändring som främst har skett inom sin varelse.

Att be för en skonsam övergång från det gamla till det nya blir upplevelserna så mycket lättare att förstå. Detta är något som har förutspåtts sedan tidernas begynnelse och människornas uppstigning fullbordas inom kort.

Allt är väl och precis som det ska vara även om mycket som händer är svårbegripligt, men lita på att allt är omhändertaget för allas bästa i världen.

Ta tillfället i akt med att vila, ge kärlek och medkänsla för varandra i denna stora högtid som väntar. Gläd med ert ljus för Jordens folk.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus via Dancing Dolphin

18 december 2021

”Stora nyheter bringar stort firande … er Uppstigningshändelse”

”Detta meddelande rörande Uppstigningshändelsen är allmänt till sin natur och är avsett att sändas till alla människor på Gaia”

Vi kommer med detta meddelande ikväll till hela vår familj på Gaia. Saker har förändrats dramatiskt i er värld, ni har alla känt det i många år nu. Hastigheten har ökat. Världshändelser inträffar som ni inte förstår. Massiva mängder energi har sänts till Gaia via solstormar och andra himmelskhändelser. Era personliga liv har allvarligt förändrats de senaste halvtannat åren, och denna paus har tvingat många Gaianer att omvärdera sina liv. Allt detta kaos är ingen slump, kära Gaianer. Allt hänger ihop, allt detta har ett syfte, och det syftet är er Uppstigning.

Det är dags för mänskligheten på Gaia att Uppstiga. Detta är storslagna, historiska nyheter som borde bringa stort jubel till era hjärtan! Mycket jubel! Det är inget att vara rädd för, det är något att vara exstatisk över! För denna process, er andliga utveckling, har varit på gång i tusentals år – tusentals! Många raser i den Galaktiska Federationen har vakat över Gaia och ert framskridande (ni som människorna på Gaia) hela denna tid. Eftersom uppstigningshändelser är så sällsynta, inga varelser lever generellt sett tillräckligt länge mellan dem, så finns det ingen dokumentation att referera till om man slår på Uppstigning. Det finns ingen information om vad som hände förra gången. Och, för att vara tydlig, strukturen på den Uppstigning ni kommer att uppleva är enormt skild från någon av de andra som tidigare inträffat på Gaia. Denna gång har Gaianerna valt att uppstiga i sina kroppar, i motsats till att ”gå över” som ni säger, och deras ande höjs till nästa nivå utan kropp. Ja, vi säger ”Gaianer har valt” då ”ni” som kollektiv beslutade hur er Uppstigning skulle göras.

Många av er kan ha upplevt vad vissa kallar ”Uppstigningssymptom” då era kroppar bokstavligt har förändrats dessa senaste 20-30 åren. Ni har höjt era vibrationer och sakta stigit upp hela den tiden, förstås. Era kroppar har gradvis förändrats, det material era kroppar består av har förändrats. Ni är lättare. Ni kan bokstavligen hålla mer ljus i era kroppar nu, än för 30 år sedan, mycket, mycket mer ljus! Märker ni att ni äter annorlunda? Sover annorlunda? Många förstår dessa saker; men många andra har inte gjort det och kan bli överraskade när vissa saker börjar hända. Det är därför vi ville tala med er ikväll.

Det första ni kan märka när Uppstigningshändelsen börjar (om ni är på den sida av planeten där människor är vakna i sitt dagliga liv), är att människor plötsligt tystnar. Om de kör bil, kör de åt sidan för att parkera eftersom deras Högre Själv säger åt dem att göra det. Om de springer, låt säga joggar, kommer de att stanna. Så vad människor än gör, kommer de plötsligt att sluta med det och tystna. Vi räknar in saker som flygande flygplan, människor som kör väldigt fort i bilar, tåg och fartyg. Vi vakar över och beskyddar dem.

Människor kommer att vilja lägga sig ned, var de än befinner sig. Om ni arbetar på ett kontor, kommer ni att lägga ner huvudet på skrivbordet. Eller, om ni arbetar utomhus på en byggnadsplats, eller allmänt är utomhus, kommer människor att lägga sig ned där de stod. Timmarna före denna händelse kommer människor att vägledas att hitta en plats där de kan ligga ner. Till exempel, om de kör bil, kommer de att vägledas att köra åt sidan och hitta en parkeringsplats, så att de kan ligga ner i sin bil.

Uppstigningshändelsen är en händelse då människor måste vara medvetslösa. Det är något där människor måste ligga ner och vila, eftersom de kommer att vara i ett tillstånd av extrem utmattning och bara vill sova. Det är en naturlig process.

Människorna på den mörka sidan av planeten kommer att uppleva detta i sömnen. På det sättet kommer de att drömma denna upplevelse. Alla kommer att drömma upplevelsen. Det blir en vacker dröm! Ärliga talat kommer människor att drömma om någon sorts transport, och de kommer att kliva av denna transport på den lämpliga platsen för dem. Det finns många olika nivåer människor kommer att uppstiga till, och det borde kännas vettigt för alla eftersom människor ligger på olika andliga nivåer, så det är inte som att alla kommer till samma punkt. Förstår ni?

Människorna kommer att gå till det område som känns bekvämt för dem, om det så är 3D,4D, 5D, 6D eller högre. När de kommer dit kommer de att vila lite till, sedan går de bokstavligen dit i sina kroppar. De kommer att drömma upplevelsen, men vakna upp där i sina kroppar. Ni kommer inte att känna er rädda, ni kommer att vara lite förvirrade, men era Änglaguider, era Andliga guider och/eller era Högre Själv kommer att finnas där och tala er genom det.

Vi ger er dessa exempel på hur Uppstigningshändelsen kan se ut i hopp om att denna information är en tröst för många. Vi vet att det finns oro kring separation av familj och vänner som kanske går av på andra stationer än ni. När detta händer (för det kommer att hända många olika människor) kommer ni inte att sörja dem som om de vore döda. Ni kommer att förstå att ni kom dit det var avsett för er att komma, och de gjorde detsamma. Ni kommer att känna kontakten med dem, ni kommer fortfarande att minnas dem. Ni kommer att sörja förlusten av dem, men inte som om de vore döda. Ni kommer att känna er tröstade. Som vi sade tidigare, era Ängla- och Andliga guider och era Högre Själv kommer alltid att vara med er och få er att förstå.

Vi lämnar er nu. Vi är glada att ha givit er detta meddelande ikväll. Vi är de i den Galaktiska Federationen av Ljus som fått uppgiften att sända detta meddelande till Gaianerna. Adonai. Namaste.

Vänligen dela detta meddelande!

Messages of Love through Dancing Dolphin

Kategorier
Kanaliseringar

Skogens inflytande på allt levande

Med trädens starka kronor står världen emot de starka energierna i form av förstörelse mot allt levande. Det är i människornas intressen om de vill rädda sin planet från mer förstörelse och påverkan av de mörka som tillgriper alltmer desperata metoder.

Mycket av förstörelsen på Jorden drabbar främst träden som utgör en stor och skyddande del för allt levande på Jorden. Träden är de första att ta emot de svåra och farliga partiklarna som kommer från de mörkas energier med endast funktionen att skada allt levande på Jorden. Träden är något som måste bevaras för att denna planet ska kunna återhämta sig så snart som möjligt.

En insikt för många människor är att med denna åtgärd för skogens bevarande kommer miljöförstöringen inte gå så fort som man hade trott. Att skicka sitt ljus och att tänka på träden med kärlek för deras roll i att vara till tjänst för människorna och alla andra levande varelser på Jorden höjer även vibrationen i hela världen.

Snart kommer en stor helg med möjlighet till stillhet och ro. Det är inte bara de negativa energierna som kommer till Jorden, utan även starka kärleksfulla energier och som har en stor inverkan med att höja medvetenheten på Jorden.

Mycket som människorna får stå ut med under denna sista strid är övergående. Mycket sker i kulisserna som folket inte vet något om men som blir alltmer belyst när många av de olika delar av den gamla matrisen tas bort. Den sanna verkligheten om illusionen kommer fram. Ljuset har vunnit och med det även sanningen.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

En ny öppning för människorna

En ny öppning för människorna

Med andligheten i focus blir det en lättare insikt i att börja fundera väldigt noga om var man står i sin medvetenhet, det vill säga om man verkligen vill höja sin vibration till en ny verklighet eller stanna kvar i det man är van vid.

De flesta människor vill höja sin medvetenhet för att stiga i andlighet och med det närmare gudomligheten. Alla vill inte ha en tro på Gud eftersom världen ser som den gör med mycket lidande i befolkningen men det är väldigt många som inte vet att man oftast har bestämt sitt liv som svårt eller lätt innan man inkarnerade på Jorden. Ingen ska inkräkta på detta beslut för någons resa i livet för den personliga utvecklingen.

Inte ens vår Fader Gud har rätt att inverka på detta beslut eftersom människorna har sin fria vilja och som avser ett val i sin rätt att leva sitt liv för sin andliga utveckling. Det kan göra ont när man ser barn fara illa med svält och andra umbäranden och många människor skänker mycket medel till länder med svår fattigdom för att höja deras liv till en lättare tillvaro. Tyvärr hänger det väldigt mycket på deras ledare i dessa länder med svår fattigdom och som dessutom får mycket medel från andra länder för hjälp till deras befolkning.

En ny öppning har format sig som en möjlighet att kunna se vad som händer i sin omgivning och detta beror på de starka energier som nu träffar Jorden. Allt fler människor har börjat känna en förändring i samhället med dessa restriktioner och börjat ifrågasätt om detta verkligen är den rätta vägen att bekämpa virus. Vaccinationerna har allt mindre effekt för skydd mot smitta och detta är något som alla borde ifrågasätta om varför dessa vaccin överhuvudtaget ska ges mot dessa virus och i stället börja ifrågasätta denna agenda mot folket.

Mycket kärlek och starka energier skickas till Jorden för att stärka och ge mod till människorna för att försöka ta tillbaka sin makt mot överheten i sina länder och kräva svar på vad de har för agenda för folket. Det är mycket som sker i det tysta som folket inte vet något om och som människorna nu borde börja kräva att få veta. De flesta ledarna har stor makt som de i första hand ser som något för egen vinning, men det kommer inte att hålla i längden eftersom folket har börjat se något som inte har visat sig tidigare och det är att mycket av makthavarnas beteende mot folket och för sin egen del är ett mycket gammalt och beprövat koncept där folket kan styras och regleras i antal på Jorden med krig bland annat.

Detta är något som inte kommer att tillåtas längre och folket kommer att resa sig mot dessa makthavare och säga att nu är det nog med svårigheter och problem för befolkningen där vissa har ett liv i lyx medan andra lever i fattigdom och svält. De är något som kommer inom kort att förändras när mycket av deras agenda för folket kommer att avslöjas. Andligheten har höjts med medvetenheten hos befolkningen med deras kärlek och medkänsla för sig själva och andra människor och som även har höjt vibrationerna på Jorden där vissa varelser har svårt att leva. Denna utveckling kommer att fortsätta och bli en stor skillnad mellan människor i deras val för sitt fortsatta liv.

Många människor vill fortsätta att leva i den lägre vibrationen och det är deras val, och de har fått många påminnelser om att det är dags att börja fundera på vad man vill fortsätta med i sitt liv, antingen i den lägre vibrationen eller att försöka höja sin medvetenhet och följa med i uppstigningen till den femte dimensionen. Alla har ett val och det är förstås önskvärt att så många som möjligt vill följa med i uppstigningen för att kunna leva ett behagligare liv, men alla är inte mogna eller inte vill följa med och det ska även respekteras. Alla människor är ändå så oändligt älskade av vår Fader Gud. Alla människor kommer när de är redo för en högre dimension.

Den Galaktiska Federationen